10. Καλλιτεχνικά φίλτρα

10.1. Εισαγωγή

Τα καλλιτεχνικά φίλτρα δημιουργούν καλλιτεχνικά εφέ όπως κυβισμός, ελαιογραφία, καμβάς...