16.15. Πυράκτωση

16.15.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.406. Παράδειγμα για το φίλτρο “πυράκτωσης”

Παράδειγμα για το φίλτρο πυράκτωσης

Το φίλτρο “πυράκτωσης”

Παράδειγμα για το φίλτρο πυράκτωσης

Ο λογότυπος “πυράκτωσης”


Αυτό το φίλτρο προσθέτει ένα εφέ μετάλλου πυράκτωσης στο άλφα (δηλαδή σε αυτές τις περιοχές που η ενεργή στρώση καθορίζεται από μη διαφανή εικονοστοιχεία).

Το φίλτρο παράγεται από το σενάριο “πυράκτωση” (ΑρχείοΔημιουργίαΛογότυποιπυράκτωση στο παράθυρο εικόνας), που δημιουργεί ένα λογότυπο πυρακτωμένου κειμένου (δείτε πιο πάνω).

Το φίλτρο προσομοιάζει μια καυτή κόκκινη, μια καυτή κίτρινη και μια καυτή άσπρη περιοχή - κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει μια διαφορετική θερμοκρασία μετάλλου -, το περίγραμμα άλφα λάμπει μέσα από την πυράκτωση.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Η εικόνα θα αλλάζει μέγεθος πάντοτε στο μέγεθος της ενεργής στρώσης.

16.15.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΆλφα σε λογότυποΠυράκτωση….

Αυτό το φίλτρο δουλεύει μόνο εάν η ενεργή στρώση έχει ένα κανάλι άλφα. Αλλιώς, η είσοδος μενού είναι ανενεργή και αχνή.

16.15.3. Επιλογές

Σχήμα 17.407. Επιλογές “πυράκτωσης”

Επιλογές πυράκτωσης

Μέγεθος εφέ (εικονοστοιχεία * 3)

Αυτό είναι στην πραγματικότητα η επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς του λογότυπου “πυράκτωσης”. Η τιμή χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μεγέθους του περιγράμματος άμβλυνσης (cf Τμήμα 4.9, “Άμβλυνση”) πριν το άλφα γεμίσει με κόκκινο, κίτρινο και λευκό. Αυτά τα χρώματα άμβλυνσης κάνουν το εφέ καυτού μετάλλου.

Σχήμα 17.408. Παραδείγματα μεγέθους εφέ

Παραδείγματα μεγέθους εφέ

Μέγεθος εφέ 50

Παραδείγματα μεγέθους εφέ

Μέγεθος εφέ 350


Χρώμα παρασκηνίου

Αυτό το χρώμα χρησιμοποιείται για γέμισμα της στρώσης “παρασκηνίου”· προεπιλογή σε μαύρο (7,0,20). Κλικ στο κουμπί για άνοιγμα του επιλογέα χρώματος, εάν θέλετε να επιλέξετε ένα διαφορετικό χρώμα.

16.15.4. Λεπτομέρειες φίλτρου

Για δημιουργία του εφέ πυράκτωσης (περιοχές καυτού κόκκινου, καυτού κίτρινου και καυτού λευκού), το άλφα αμβλύνεται και έπειτα γεμίζεται με το αντίστοιχο χρώμα, από κόκκινο σε άσπρο με μειούμενα μεγέθη άμβλυνσης και εντάσεις χρωμάτων στην περιοχή άμβλυνσης.

Η πιο κάτω απεικόνιση δείχνει τα χρώματα “καυτού μετάλλου” και το πλάτος του περιγράμματος άμβλυνσης σε ποσοστό του “μεγέθους εφέ” (αυτές είναι οι τιμές που το φίλτρο στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί).

Σχήμα 17.409. Μέγεθος εφέ

Μέγεθος εφέ

Τα χρώματα πυρακτωμένου μετάλλου και τα σχετικά μεγέθη τους άμβλυνσης


Στο παράδειγμα μπορείτε να δείτε στις εικόνες πώς το περίγραμμα άλφα λάμπει μέσα από την πυράκτωση. Αυτό πετυχαίνεται με άλφα γεμάτο με μαύρο ως κορυφαία στρώση, όπου η κατάσταση στρώσης ορίζεται σε επικάλυψη. Χρησιμοποιώντας μια μαύρη στρώση επικάλυψης δεν θα αλλάξει το καθαρό λευκό, αλλά σκοτεινιάζει φωτεινά χρώματα στις άκρες άλφα, έτσι ώστε να εμφανίζεται το περίγραμμα.