7.6. Αγκίστρωση στρώσης

Εάν έχετε δημιουργήσει μια αιωρούμενη επιλογή, μια προσωρινή στρώση, που λέγεται “αιωρούμενη στρώση” ή “αιωρούμενη επιλογή”, προστίθεται στη στοίβα στρώσης. Όσο η αιωρούμενη στρώση επιμένει, μπορείτε να δουλέψετε μόνο σε αυτή. Για να δουλέψετε στην υπόλοιπη εικόνα, πρέπει να “αγκιστρώσετε” την αιωρούμενη στρώση στην πρώην ενεργή στρώση με την εντολή αγκίστρωση στρώσης. Εάν η εικόνα δεν περιέχει μια αιωρούμενη επιλογή, αυτή η είσοδος μενού είναι ανενεργή και αχνή.

[Σημείωση] Σημείωση

Εάν υπάρχει ένα ενεργό εργαλείο επιλογής, ο δείκτης ποντικιού εμφανίζεται με ένα εικονίδιο άγκυρας όταν είναι έξω από την επιλογή.

7.6.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηαγκίστρωση στρώσης,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+H.

7.6.2. Εναλλακτικοί τρόποι αγκίστρωσης αιωρούμενης επιλογή

Υπάρχουν περισσότεροι τρόποι για αγκίστρωση μιας αιωρούμενης επιλογής:

  • Μπορείτε να αγκιστρώσετε την αιωρούμενη επιλογή στην τρέχουσα στρώση που δημιουργείται από την επιλογή πατώντας οπουδήποτε στην εικόνα εκτός από την αιωρούμενη επιλογή.

  • Μπορείτε επίσης να αγκιστρώσετε την αιωρούμενη επιλογή στην τρέχουσα στρώση με κλικ στο κουμπί αγκίστρωσης Anchor the floating Layer του διαλόγου στρώσεων.

  • Εάν δημιουργήσετε μια νέα στρώση ενώ υπάρχει αιωρούμενη επιλογή, η αιωρούμενη επιλογή αγκιστρώνεται στη νεοδημιουργούμενη στρώση.