8.11. Επέκταση αντίθεσης

Η εντολή Επέκταση αντίθεσης αυτόματα επεκτείνει τις τιμές ιστογράμματος στην ενεργή στρώση. Για κάθε κανάλι της ενεργής στρώσης, βρίσκει τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές και τις χρησιμοποιεί για να επεκτείνει τα ιστογράμματα κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο σε πλήρη περιοχή αντίθεσης. Τα φωτεινά χρώματα γίνονται πιο φωτεινά και τα σκοτεινά πιο σκοτεινά, που αυξάνει την αντίθεση. Αυτή η εντολή παράγει ένα κάπως παρόμοιο αποτέλεσμα με την εντολή Κανονικοποίηση, εκτός από το ότι δουλεύει σε κάθε χρωματικό κανάλι της στρώσης ατομικά. Αυτό συνήθως οδηγεί σε μετατοπίσεις χρωμάτων στην εικόνα, έτσι ίσως να μην παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η “επέκταση αντίθεσης” δουλεύει σε στρώσεις εικόνων RGB, γκρι κλίμακας και από ευρετήριο. Χρησιμοποιήστε την “Επέκταση αντίθεσης” μόνο αν θέλετε να αφαιρέσετε μια ανεπιθύμητη χροιά χρώματος από μια εικόνα που πρέπει να περιέχει καθαρό λευκό και καθαρό μαύρο.

Αυτή η εντολή είναι επίσης παρόμοια με την εντολή Ισορροπία χρώματος, αλλά δεν απορρίπτει κανένα από τα πολύ σκοτεινά ή πολύ φωτεινά εικονοστοιχεία, έτσι το λευκό μπορεί να είναι ακάθαρτο.

8.11.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας ως ΧρώματαΑυτόματαΕπέκταση αντίθεσης.

8.11.2. Παράδειγμα “Επέκτασης αντίθεσης”

Σχήμα 16.143. Αρχική εικόνα

Αρχική εικόνα

Η στρώση και τα ιστογράμματα της κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο πριν το “Επέκταση αντίθεσης”.


Σχήμα 16.144. Η εικόνα μετά την εντολή

Η εικόνα μετά την εντολή

Η στρώση και τα ιστογράμματα της κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο μετά το “Επέκταση αντίθεσης”. Οι στήλες εικονοστοιχείου δεν φτάνουν το δεξί τέλος του ιστογράμματος (255) επειδή υπάρχουν λίγα πολύ φωτεινά εικονοστοιχεία, αντίθετα με την “Ισορροπία λευκού”.

Η επέκταση ιστογράμματος δημιουργεί κενά μεταξύ των στηλών εικονοστοιχείου, δίνοντας μια εμφάνιση απογυμνωμένη.