12.8. Παράθεση χαρτιού

12.8.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.266. Παράδειγμα φίλτρου “παράθεσης χαρτιού”.

Παράδειγμα φίλτρου παράθεσης χαρτιού.

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα φίλτρου παράθεσης χαρτιού.

Εφαρμογή φίλτρου “παράθεσης χαρτιού”


Αυτό το φίλτρο κόβει την εικόνα (ενεργή στρώση ή επιλογή) σε πολλά κομμάτια, με τετράγωνη μορφή και έπειτα τα ολισθαίνει έτσι ώστε να, περισσότερο ή λιγότερο, επικαλύπτουν ή να μετακινηθούν μακριά. Μπορούν να βγουν έξω από τα περιγράμματα εικόνας λίγο.

12.8.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΧάρτηςΠαράθεση χαρτιού….

12.8.3. Επιλογές

Σχήμα 17.267. Επιλογές φίλτρου “παράθεσης χαρτιού”

Επιλογές φίλτρου παράθεσης χαρτιού

Διαίρεση

Οι παράμετροι Χ, Υ και μέγεθος συνδέονται, επειδή το φίλτρο ξεκινά κόβοντας την εικόνα πριν την μετατόπιση κομματιών· έτσι, μέγεθος κομματιού και αριθμός κομματιών σε οριζόντια (Χ) και κάθετη (Υ) κατεύθυνση πρέπει να είναι κατάλληλοι με το μέγεθος της εικόνας.

Μετακίνηση
Μέγιστο (%)

Αυτή είναι η μέγιστη ποσοστιαία μετατόπιση κόντρα με το μέγεθος πλευράς των τετραγώνων.

Αναδίπλωση ολόγυρα

Καθώς μετακινούνται οι παραθέσεις, μερικές μπορούν να βγουν έξω από τα περιγράμματα της εικόνας. Εάν αυτή η επιλογή σημειωθεί, ότι βγαίνει έξω από τη μια πλευρά πηγαίνει στην αντίθετη πλευρά.

Κλασματικά εικονοστοιχεία

Λόγω της περικοπής της εικόνας, τα αρχικά εικονοστοιχεία μπορούν να επιμένουν. Υπάρχουν τρεις τρόποι να τα επεξεργαστείτε:

Παρασκήνιο

Τα υπολειπόμενα εικονοστοιχεία θα αντικατασταθούν με τον τύπο παρασκηνίου που καθορίζεται στην επόμενη ενότητα.

Παράβλεψη

Επιλογή τύπος παρασκηνίου δεν λαμβάνεται υπόψη και τα εναπομείναντα εικονοστοιχεία διατηρούνται.

Αναγκαστικά

Τα υπολειπόμενα εικονοστοιχεία θα κοπούν επίσης.

Τύπος παρασκηνίου

Μπορείτε να διαλέξετε τον τύπο παρασκηνίου που θα χρησιμοποιηθεί, εάν το ραδιοπλήκτρο παρασκήνιο σημειωθεί, μεταξύ έξι επιλογών:

Διαφανές

Το παρασκήνιο θα είναι διαφανές.

Αντεστραμμένη εικόνα

Τα χρώματα παρασκηνίου θα αντιστραφούν (255-τιμή σε κάθε χρωματικό κανάλι).

Εικόνα

Τα χρώματα παρασκηνίου δεν θα μεταβληθούν. Η αρχική εικόνα είναι το παρασκήνιο.

Χρώμα προσκηνίου

Τα υπολειπόμενα εικονοστοιχεία θα αντικατασταθούν από το χρώμα προσκηνίου της εργαλειοθήκης.

Χρώμα παρασκηνίου

Τα υπολειπόμενα εικονοστοιχεία θα αντικατασταθούν από το χρώμα παρασκηνίου της εργαλειοθήκης.

Επιλέξτε εδώ

Όταν αυτό το ραδιοπλήκτρο σημειωθεί, με κλικ στο χρωματικό τροχό θα ανοίξει ένας χρωματικός επιλογέας όπου μπορείτε να διαλέξετε το χρώμα που θέλετε για παρασκήνιο.

Κεντράρισμα

Εάν αυτή η επιλογή σημειωθεί, οι παραθέσεις θα μαζευτούν μάλλον μαζί στο κέντρο της εικόνας.