16.6. Ανάμειξη

16.6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.382. Παράδειγμα για το φίλτρο “Ανάμειξη”

Παράδειγμα για το φίλτρο Ανάμειξη

Εφαρμογή “Ανάμειξης”


[Προσοχή] Προσοχή

Συγνώμη, δεν υπάρχει τεκμηρίωση για αυτό το φίλτρο ακόμα.

16.6.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΆλφα σε λογότυποΑνάμειξη….

16.6.3. Επιλογές

Σχήμα 17.383. Επιλογές “ανάμειξης”

Επιλογές ανάμειξης

Αντιστάθμιση (εικονοστοιχεία)

Να γίνει

Χρώμα παρασκηνίου

Να γίνει

Κατάσταση ανάμειξης

Να γίνει

Έναρξη ανάμειξης

Να γίνει

Τέλος ανάμειξης

Να γίνει

Διαβάθμιση

Να γίνει

Αντιστροφή διαβάθμισης

Να γίνει