12.4. Ανίχνευση κλαστικού

12.4.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.253. Ανίχνευση κλαστικού

Ανίχνευση κλαστικού

Αρχική εικόνα

Ανίχνευση κλαστικού

Εφαρμογή φίλτρου “ανίχνευση κλαστικού”


Αυτό το φίλτρο μετασχηματίζει την εικόνα με το κλαστικό Mandelbrot: χαρτογραφεί την εικόνα στο κλαστικό.

12.4.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΧάρτηςΑνίχνευση κλαστικού….

12.4.3. Επιλογές

Σχήμα 17.254. Επιλογές φίλτρου “ανίχνευσης κλαστικού”

Επιλογές φίλτρου ανίχνευσης κλαστικού

Παράμετροι Mandelbrot

X1, X2, Y1, Y2, Βάθος

Αυτές οι παράμετροι είναι παρόμοιες με τις παραμέτρους X/YMIN, X/YMAX και ITER του φίλτρου ανιχνευτή κλαστικού. Επιτρέπουν να ποικίλετε τη επέκταση του κλαστικού και βάθους λεπτομέρειας.

Εξωτερικός τύπος

Η χαρτογράφηση εικόνας σε κλαστικό μπορεί να αποκαλύψει άδειες περιοχές. Μπορείτε να διαλέξετε να τις γεμίσετε με μαύρο, λευκό, διαφάνεια ή να κάνετε ότι εξαφανίζεται σε μια πλευρά να επανεμφανιστεί στην αντίθετη πλευρά με την επιλογή αναδίπλωση.