16.16. Λοξότμηση διαβάθμισης

16.16.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.410. Παράδειγμα για το φίλτρο “Λοξότμηση διαβάθμισης”

Παράδειγμα για το φίλτρο Λοξότμηση διαβάθμισης

Εφαρμογή “Λοξότμησης διαβάθμισης”


[Προσοχή] Προσοχή

Συγνώμη, δεν υπάρχει τεκμηρίωση για αυτό το φίλτρο ακόμα.

16.16.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΆλφα σε λογότυποΛοξότμηση διαβάθμισης….

16.16.3. Επιλογές

Σχήμα 17.411. Επιλογές “Λοξότμησης διαβάθμισης”

Επιλογές Λοξότμησης διαβάθμισης

Μέγεθος περιγράμματος (εικονοστοιχεία)

Να γίνει

Ύψος λοξότμησης (οξύτητα)

Να γίνει

Πλάτος λοξότμησης

Να γίνει

Χρώμα παρασκηνίου

Να γίνει