2.17. Κλείσιμο όλων

Αυτή η εντολή κλείνει όλες τις εικόνες που έχετε ανοίξει.

2.17.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΑρχείοΚλείσιμο όλων,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Shift+Ctrl+W.