2.2. Θόλωση

2.2.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.8. Εφαρμογή φίλτρου θόλωσης σε φωτογραφία

Εφαρμογή φίλτρου θόλωσης σε φωτογραφία

Αρχικό

Εφαρμογή φίλτρου θόλωσης σε φωτογραφία

Εφαρμογή θόλωσης


Το απλό φίλτρο θόλωσης παράγει ένα εφέ παρόμοιο με αυτό μιας λήψης κάμερας εκτός εστίασης. Για τη δημιουργία αυτού του εφέ θόλωσης, το φίλτρο παίρνει το μέσο όρο της τρέχουσας τιμής εικονοστοιχείου και την τιμή των γειτονικών εικονοστοιχείων και ορίζει το τρέχον εικονοστοιχείο σε αυτή τη μέση τιμή.

Το πλεονέκτημα του φίλτρου είναι η ταχύτητα υπολογισμού. Ταιριάζει σε μεγάλες εικόνες.

Το μειονέκτημα του φίλτρου είναι ότι η δράση του είναι δύσκολα αισθητή σε μεγάλες εικόνες, αλλά πολύ ισχυρή σε μικρές εικόνες.

2.2.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΘόλωσηΘόλωση