8.5. Χρήση GEGL

GEGL (Γενική βιβλιοθήκη γραφικών) είναι ένα γράφημα βασισμένο στην επεξεργασία εικόνας σκελετού που θα χρησιμοποιηθεί σε όλα τα GIMP-3.0. Με το GEGL, η εσωτερική επεξεργασία γίνεται με 32 δυαδικά κινητής υποδιαστολής γραμμικού φωτός RGBA. Από προεπιλογή τα παλιά μονοπάτια κώδικα 8 δυαδικών χρησιμοποιούνται ακόμα, αλλά ένας περίεργος χρήστης μπορεί να αλλάξει τη χρήση του GEGL για τις χρωματικές λειτουργίες με αυτήν την επιλογή.

Επιπλέον της μεταφοράς χρωματικών λειτουργιών στο GEGL, ένα πειραματικό Εργαλείο λειτουργίας GEGL προστέθηκε, που βρίσκεται στο μενού εργαλείων. Ενεργοποιεί την εφαρμογή λειτουργιών GEGL σε μια εικόνα και δίνει στον καμβά προεπισκοπήσεις των αποτελεσμάτων.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Παρακαλώ σημειώστε ότι το GIMP παραμένει 8 δυαδικών μέχρι το GEGL να καλύψει όλη την εφαρμογή.

8.5.1. Ενεργοποίηση της επιλογής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την επιλογή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΧρώματαΧρήση GEGL. Με κλικ σε αυτό το στοιχείο εναλλάσσεται η χρήση του GEGL.