2.8. Επιλογή προσκηνίου

Σχήμα 14.31. Το εργαλείο “Επιλογή προσκηνίου” στην εργαλειοθήκη

Το εργαλείο Επιλογή προσκηνίου στην εργαλειοθήκη

Αυτό το εργαλείο σας επιτρέπει να πάρετε το προσκήνιο από την ενεργή στρώση ή από μια επιλογή. Βασίζεται στη μέθοδο SIOX (Εξαγωγή απλού διαδραστικού αντικειμένου). Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του στο [SIOX].

2.8.1. Οδηγίες χρήσεις

Η δημιουργία μιας επιλογής με αυτό το εργαλείο δουλεύει σε δύο βήματα:

 1. Χοντρική επιλογή του προσκηνίου που θέλετε να πάρετε. Όταν επιλέγεται αυτό το εργαλείο, ο δείκτης του ποντικιού πηγαίνει με το εικονίδιο του λάσου. Στην πραγματικότητα δουλεύει σαν το εργαλείο ασαφούς επιλογής. Επιλέξτε όσο το δυνατό λιγότερο από το παρασκήνιο.

  Μόλις αφήσετε το πλήκτρο του ποντικιού, το ανεπίλεκτο μέρος της εικόνας καλύπτεται με μια σκούρα γαλάζια μάσκα. Εάν η επιλογή δεν είναι κλειστή, τα άκρα της θα συνδεθούν αυτόματα μαζί με μια ευθεία γραμμή. Ο δείκτης του ποντικιού πηγαίνει τώρα με το εικονίδιο του πινέλου για το επόμενο βήμα.

  Σχήμα 14.32. Το προσκήνιο επιλέγεται χοντρικά

  Το προσκήνιο επιλέγεται χοντρικά

 2. Σχεδιάστε μια γραμμή δια μέσου του προσκηνίου: χρησιμοποιώντας το πινέλο, του οποίου το μέγεθος μπορεί να αλλαχθεί στις επιλογές, σχεδιάστε μια συνεχή γραμμή στο επιλεγμένο προσκήνιο περνώντας πάνω από χρώματα που θα κρατήσετε για την εξαγωγή. Το χρησιμοποιούμενο χρώμα για τη σχεδίαση της γραμμής είναι χωρίς σημασία· μη χρησιμοποιώντας το ίδιο χρώμα με το προσκήνιο είναι καλύτερο. Προσοχή να μη βάψετε εικονοστοιχεία του παρασκηνίου.

  Σχήμα 14.33. Η σχεδιασμένη γραμμή στο προσκήνιο

  Η σχεδιασμένη γραμμή στο προσκήνιο

  Σε αυτό το παράδειγμα, είναι σημαντικό που οι γραμμές πάνω από το κίτρινο του λουλουδιού.


 3. Όταν αφήνετε το πλήκτρο του ποντικιού, όλες οι ανεπίλεκτες περιοχές είναι σκοτεινές:

  Σχήμα 14.34. Η περιοχή που θα επιλεγεί

  Η περιοχή που θα επιλεγεί

 4. Πρέπει ακόμα να πατήσετε το πλήκτρο Enter για να πάρετε την επιθυμητή επιλογή:

  Σχήμα 14.35. Το προσκήνιο επιλέχτηκε

  Το προσκήνιο επιλέχτηκε

[Σημείωση] Σημείωση

Μέχρι να πατήσετε Enter, δεν μπορείτε να αναιρέσετε την επιλογή με Ctrl+Z ούτε με ΕπιλογήΤίποτα και το ιστορικό αναιρέσεων δεν ενδιαφέρεται . Για να διαγράψετε αυτή την επιλογή, πρέπει να επιλέξετε άλλο εργαλείο.

2.8.2. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το εργαλείο επιλογής προσκηνίου με δύο τρόπους:

 • με κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου στην εργαλειοθήκη,

 • μέσα από ΕργαλείαΕργαλεία επιλογήςΕπιλογή προσκηνίου στο μενού της εικόνας.

 • Αυτό το εργαλείο δεν έχει συντόμευση, αλλά μπορείτε να ορίσετε μία χρησιμοποιώντας ΕπεξεργασίαΠροτιμήσειςΔιεπαφήΡύθμιση συντομεύσεων πληκτρολογίουΕργαλείαΕπιλογή προσκηνίου

2.8.3. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

Ctrl (Έλεγχος)

Πατώντας το πλήκτρο Ctrl, μπορείτε να αλλάζετε μεταξύ βαφής επιλογής προσκηνίου και παρασκηνίου.

2.8.4. Επιλογές

Σχήμα 14.36. Επιλογές εργαλείου “Επιλογή προσκηνίου”

Επιλογές εργαλείου Επιλογή προσκηνίου

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Λειτουργία· εξομάλυνση· απάλυνση ακμών
[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε Εργαλεία επιλογής για βοήθεια με επιλογές που είναι κοινές σε όλα τα εργαλεία. Μόνο επιλογές που είναι ειδικές για αυτό το εργαλείο εξηγούνται εδώ.

Συνεχής

Εάν αυτή η επιλογή ενεργοποιηθεί, μόνο η διπλανή περιοχή στο βάψιμο θα επιλεγεί. Αλλιώς όλες οι περιοχές με τα ίδια χρώματα θα επιλεγούν.

Σχήμα 14.37. Αποτέλεσμα επιλογής “Συνεχόμενη”

Αποτέλεσμα επιλογής Συνεχόμενη

Δύο ξεχωριστές περιοχές με το ίδιο χρώμα. Αριστερά, μόνο η αριστερή περιοχή έχει σημειωθεί.

Αποτέλεσμα επιλογής Συνεχόμενη

Η επιλογή συνεχόμενη έχει επιλεγεί: μόνο η περιοχή κοντά στη βαμμένη γραμμή επιλέγεται.

Αποτέλεσμα επιλογής Συνεχόμενη

Η συνεχής επιλογή δεν έχει επιλεγεί: και οι δύο περιοχές, αν και ξεχωριστές, επιλέγονται.


Διαδραστική τελειοποίηση

Εδώ είναι μερικές επιλογές για να δουλέψετε με μεγαλύτερη ακρίβεια στη επιλογή σας:

Επισήμανση προσκηνίου

προεπιλεγμένη επιλογή. Το χρώμα προσκηνίου της εργαλειοθήκης χρησιμοποιείται για βάψιμο. Τα χρώματα που καλύπτονται από τη χρωματιστή γραμμή θα χρησιμοποιηθούν για εξαγωγή.

Επισήμανση παρασκηνίου

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την επιλογή είτε πατώντας στο ραδιοπλήκτρο ή, πιο απλά, πατώντας το πλήκτρο Ctrl. Ο δείκτης του ποντικιού πηγαίνει με το μικρό εικονίδιο σβήστρας. Το χρησιμοποιούμενο χρώμα είναι το χρώμα παρασκηνίου της εργαλειοθήκης. Τα εικονοστοιχεία της επιλογής που έχουν το ίδιο χρώμα με τα “σβησμένα” εικονοστοιχεία ΔΕΝ θα εξαχθεί.

Μικρό πινέλο / Μεγάλο πινέλο

Αυτός ο ολισθητής σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το μέγεθος του χρησιμοποιούμενου πινέλου για να βάψετε τη γραμμή. Ένα μικρό πινέλο ταιριάζει καλά με μικρές λεπτομέρειες.

Εξομάλυνση

Μικρότερες τιμές δίνουν πιο ακριβή επιλογή του περιγράμματος, αλλά ενδέχεται να εισάγουν τρύπες στην επιλογή.

Χρώμα προεπισκόπησης

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ κόκκινου, πράσινου και γαλάζιου για να επισημάνετε το παρασκήνιο της εικόνας.

Χρωματική ευαισθησία

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιεί το χρωματικό μοντέλο L*a*b. Εάν η εικόνα σας περιέχει πολλά εικονοστοιχεία του ίδιου χρώματος σε διαφορετικούς τόνους, μπορείτε να αυξήσετε την ευαισθησία της επιλογής για αυτό το χρώμα.