2.3. Θόλωση Gauss

2.3.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.9. Παράδειγμα για φίλτρο “θόλωση Gauss”

Παράδειγμα για φίλτρο θόλωση Gauss

Αρχικό

Παράδειγμα για φίλτρο θόλωση Gauss

Εφαρμογή θόλωσης


Το πρόσθετο θόλωσης Gauss IIR ενεργεί σε κάθε εικονοστοιχείο της τρέχουσας στρώσης ή επιλογής, ορίζοντας την τιμή του στο μέσο όρο όλων των τιμών παρόντων εικονοστοιχείων σε μια ακτίνα που καθορίζεται στο διάλογο. Μια υψηλότερη τιμή θα παράξει μια υψηλότερη ποσότητα θόλωσης. Η θόλωση μπορεί να οριστεί να δράσει σε μια κατεύθυνση περισσότερο από μια άλλη με κλικ στο κουμπί αλυσίδας , έτσι ώστε να σπάσει και αλλαγή της ακτίνας. Το GIMP υποστηρίζει δύο εφαρμογές της θόλωσης Gauss: IIR G.B. και RLE G.B. Κι οι δυο τους παράγουν τα ίδια αποτελέσματα, αλλά κάθε μια τους μπορεί να είναι γρηγορότερη σε μερικές περιπτώσεις.

2.3.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού εικόνας κάτω από ΦίλτραΘόλωσηΘόλωση Gauss…

2.3.3. Επιλογές

Σχήμα 17.10. Ρυθμίσεις παραμέτρων φίλτρου “Gauss”

Ρυθμίσεις παραμέτρων φίλτρου Gauss

Ακτίνα θόλωσης

Εδώ μπορείτε να ορίσετε την ένταση θόλωσης. Αλλάζοντας την αναλογία οριζόντιας προς κάθετη θόλωση, μπορείτε να δώσετε στο εφέ μια θόλωση κίνησης. Μπορείτε να επιλέξετε τη μονάδα με την αναδυόμενη λίστα.

Μέθοδος θόλωσης
IIR

IIR σημαίνει “απόκριση άπειρου παλμού”. Αυτή η θόλωση δουλεύει καλύτερα για τιμές μεγάλων ακτίνων και για εικόνες μη δημιουργημένες από υπολογιστή.

RLE

RLE σημαίνει “κωδικοποίηση μήκους εκτέλεσης”. Η θόλωση Gauss RLE είναι καλύτερη σε εικόνες δημιουργημένες σε υπολογιστή παρά σε εκείνες με μεγάλες περιοχές σταθερής έντασης.