2.6. Εικονοστοιχείωση

2.6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.16. Παράδειγμα για το φίλτρο “Εικονοστοιχείωση”

Παράδειγμα για το φίλτρο Εικονοστοιχείωση

Αρχικό

Παράδειγμα για το φίλτρο Εικονοστοιχείωση

Εφαρμογή του “Εικονοστοιχείωση”


Το φίλτρο εικονοστοιχείωσης αποδίδει την εικόνα χρησιμοποιώντας μεγάλες ομάδες χρώματος. Είναι πολύ παρόμοιο με το εφέ της τηλεόρασης, όταν σκοτεινιάζει ένας εγκληματίας κατά τη διάρκεια της δίκης. Χρησιμοποιείται για το “εφέ Αβραάμ Λίνκολν”: δείτε [BACH04].

2.6.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στην εικόνα μέσα από ΦίλτραΘόλωσηΕικονοστοιχείωση…

2.6.3. Επιλογές

Σχήμα 17.17. Επιλογές φίλτρου “Εικονοστοιχείωση”

Επιλογές φίλτρου Εικονοστοιχείωση

Πλάτος εικονοστοιχείου, Ύψος εικονοστοιχείου

Εδώ μπορείτε να ορίσετε το επιθυμητό πλάτος και ύψος των ομάδων.

Από προεπιλογή, το πλάτος και το ύψος συνδέονται, που δείχνεται από το εικονίδιο αλυσίδας δίπλα στα πλαίσια εισόδου. Εάν θέλετε να ορίσετε πλάτος και ύψος ξεχωριστά, κλικ σε αυτό το εικονίδιο αλυσίδας για αποσύνδεση τους.

Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο επιλογής μονάδας μπορείτε να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης του ύψους και του πλάτους.