16.18. Ίχνος σωματιδίου

16.18.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.415. Παραδείγματα για το φίλτρο “ίχνος σωματιδίου”

Παραδείγματα για το φίλτρο ίχνος σωματιδίου

Το φίλτρο “ίχνος σωματιδίου”

Παραδείγματα για το φίλτρο ίχνος σωματιδίου

Ο λογότυπος “ίχνος σωματιδίου”


Για λήψη τέτοιων εικόνων, ανοίξτε νέα εικόνα με διαφανές παρασκήνιο, δημιουργήστε επιλογές, γεμίστε τες με οποιοδήποτε χρώμα και εφαρμόστε το φίλτρο.

Αυτό το φίλτρο προσθέτει ένα εφέ, που θυμίζει ανίχνευση σωματιδίων σε θάλαμο φυσαλίδων στην πυρηνική φυσική, στην ενεργή στρώση άλφα.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Η εικόνα θα αλλάζει μέγεθος πάντοτε στο μέγεθος της ενεργής στρώσης.

Το φίλτρο παράγεται από το σενάριο λογότυπου “ίχνος σωματιδίου” (ΑρχείοΔημιουργίαΛογότυποιίχνος σωματιδίου), που δημιουργεί το εμφανιζόμενο εφέ κειμένου στο πιο πάνω παράδειγμα.

16.18.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΆλφα σε λογότυποΊχνος σωματιδίου….

16.18.3. Επιλογές

Σχήμα 17.416. Επιλογές “ίχνους σωματιδίου”

Επιλογές ίχνους σωματιδίου

Μέγεθος περιγράμματος (εικονοστοιχεία)

Στην πραγματικότητα αυτή η επιλογή είναι το περίγραμμα της στρώσης κειμένου του λογότυπου Script-Fu “ίχνος σωματιδίου” (από όπου και το παραπλανητικό όνομα). Εδώ προσδιορίζει το πλάτος της άμβλυνσης της λευκής σκιάς.

Βαθμός επιτυχίας

Αυτή η επιλογή καθορίζει την ποσότητα των σημείων φωτός που παράγονται από το φίλτρο Θόρυβος και έτσι η ποσότητα των σημείων μετατρέπεται σε σπινθηρισμούς. Οι περιοχές τιμής από 0,0 μέχρι 1,0, αλλά μερικές τιμές μπορεί να μην είναι χρήσιμες:

Σχήμα 17.417. Παραδείγματα “βαθμού επιτυχίας”

Παραδείγματα βαθμού επιτυχίας

Βαθμός επιτυχίας 0,10

Παραδείγματα βαθμού επιτυχίας

Βαθμός επιτυχίας 0,25

Παραδείγματα βαθμού επιτυχίας

Βαθμός επιτυχίας 0,40


Πλάτος άκρης

Κατά πλάτος της άκρης άλφα, μια νέα περιοχή θα δημιουργηθεί με ακτίνα “πλάτος άκρης” (σύγκριση με Τμήμα 4.13, “Περίγραμμα”). Αυτή η περιοχή επίσης θα γεμίσει με το “χρώμα βάσης”, αλλά θα είναι λίγο πιο σκοτεινό.

Μόνο άκρη

Εάν σημειωθεί, το εφέ φίλτρου θα εφαρμοστεί στην άκρη του καναλιού άλφα μόνο και η περιοχή του άλφα καναλιού θα καθαρίσει.

Ενεργή “μόνο άκρη”

Χρώμα βάσης

Αυτό το χρώμα χρησιμοποιείται για να γεμίσει την καθορισμένη περιοχή από το ενεργό κανάλι άλφα στρώσης. Προεπιλογή ενός πολύ σκοτεινού πράσινου. Ως συνήθως, κλικ σε ένα χρωματολόγιο ανοίγει έναν επιλογέα χρώματος, όπου μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο χρώμα.

Χρώμα παρασκηνίου

Αυτό το χρώμα χρησιμοποιείται για γέμισμα μιας νέας στρώσης παρασκηνίου. Σημειώστε ότι πάνω από τη στρώση υποβάθρου υπάρχει μια στρώση λευκής σκιάς που έχει αδιαφάνεια ορισμένη στο 90%, έτσι θα δείτε το χρώμα παρασκηνίου μόνο μερικώς. Εάν η επιλογή “μόνο άκρη” είναι σημειωμένη, η περιοχή του άλφα καναλιού θα καθαρίσει και θα δείτε το χρώμα παρασκηνίου. Πάλι, με κλικ στο κουπί χρωματολογίου, ένας επιλογέας χρώματος εμφανίζεται, όπου μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε χρώμα.

Η ενεργή στρώση (κορυφή) και οι στρώσεις φίλτρου από κάτω

16.18.4. Λεπτομέρειες φίλτρου

Το φίλτρο προσθέτει θόρυβο στο άλφα και έπειτα επιστρέφει τα σημεία στους σπινθηρισμούς. Έπειτα προσθέτει μια απαλυμένη λευκή σκιά.