6.5. Μέτρηση

Σχήμα 14.186. Εργαλείο μέτρησης

Εργαλείο μέτρησης

Το εργαλείο μέτρησης χρησιμοποιείται για να μετρήσει αποστάσεις εικονοστοιχείων στην εικόνα εργασίας σας. Με κλικ και πατημένο το πλήκτρο ποντικιού, μπορείτε να προσδιορίσετε τη γωνία και τον αριθμό των εικονοστοιχείων μεταξύ του σημείου κλικ και όπου ο δείκτης ποντικιού τοποθετείται. Η πληροφορία εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης ή μπορεί επίσης να εμφανιστεί στο παράθυρο πληροφοριών.

Όταν περνάτε το δείκτη ποντικιού πάνω από το τελικό σημείο μετατρέπεται σε ένα δείκτη μετακίνησης. Έπειτα με κλικ μπορείτε να συνεχίσετε τη μέτρηση.

6.5.1. Γραμμή κατάστασης

Η πληροφορία εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης, στον πάτο του παραθύρου εικόνας:

  • Η απόσταση μεταξύ του αρχικού σημείου και του δείκτη ποντικιού, σε εικονοστοιχεία.

  • Γωνία, σε κάθε τέταρτο, από 0° έως 90°.

  • Σχετικές συντεταγμένες δείκτη στο αρχικό σημείο.

6.5.2. Ενεργοποίηση του εργαλείου

  • Μπορείτε να προσπελάσετε το εργαλείο μέτρησης από το μενού εικόνας μέσα από ΕργαλείαΜέτρηση,

  • ή με κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου: στην εργαλειοθήκη.

6.5.3. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

Shift

Με πατημένο το shift μπορείτε να ξεκινήσετε μια καινούργια μέτρηση από το σημειούμενο σημείο χωρίς διαγραφή της προηγούμενης μέτρησης. Η γωνία μετριέται από την προηγούμενη γραμμή και όχι από την προκαθορισμένη οριζόντια. Ο δείκτης ποντικιού πηγαίνει με το πρόσημο “+”. Έτσι, μπορείτε να μετρήσετε οποιαδήποτε γωνία στην εικόνα.

Ctrl

Με πατημένο το πλήκτρο Ctrl το εργαλείο μπαίνει σε κατάσταση περιορισμένης ευθείας γραμμής. Ο προσανατολισμός της γραμμής περιορίζεται στο κοντινότερο πολλαπλάσιο των 15 μοιρών.

Με πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κλικ σε τελικό σημείο δημιουργεί έναν οριζόντιο οδηγό. Ο δείκτης ποντικιού πηγαίνει με το εικονίδιο .

Alt

Με πατημένο το πλήκτρο Alt και κλικ σε ακραίο σημείο δημιουργεί έναν κάθετο οδηγό. Ο δείκτης ποντικιού πηγαίνει με το εικονίδιο .

Ctrl+Alt

Με αυτό το συνδυασμό πλήκτρου και κλικ σε μια γραμμή μέτρησης μπορείτε να μετακινήσετε τη μέτρηση.

Ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+Alt και κλικ σε ακραίο σημείο δημιουργείται ένας κάθετος και ένας οριζόντιος οδηγός.

6.5.4. Επιλογές

Σχήμα 14.187. Επιλογές εργαλείου “Μέτρηση”

Επιλογές εργαλείου Μέτρηση

Χρήση παραθύρου πληροφοριών

Αυτή η επιλογή θα εμφανίσει ένα διάλογο παραθύρου πληροφοριών που αναπτύσσει τα αποτελέσματα του εργαλείου μέτρησης. Τα αποτελέσματα είναι πιο πλήρη στη γραμμή κατάστασης.

6.5.5. Μέτρηση επιφανειών

Δεν μπορείτε να μετρήσετε επιφάνειες άμεσα, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ιστόγραμμα που σας δίνει τον αριθμό των εικονοστοιχείων σε μια επιλογή.