8.32. Τα φίλτρα χρώματος

Η παρακάτω ομάδα φίλτρων χρώματος περιέχει ποικίλα φίλτρα για τροποποίηση χρωμάτων σε εικόνα, στρώση ή επιλογή. Μπορείτε να βρείτε μερικά ωραία εφέ εδώ.