3.12. Επούλωση

Σχήμα 14.88. Το “εργαλείο επούλωσης” στην εργαλειοθήκη

Το εργαλείο επούλωσης στην εργαλειοθήκη

Αυτό το εργαλείο περιγράφτηκε μια φορά ως “το πινέλο επούλωσης μοιάζει με ένα έξυπνο εργαλείο κλωνοποίησης στα στεροειδή”. Και πραγματικά το εργαλείο επούλωσης είναι σχετικά κοντινό με το εργαλείο κλωνοποίησης, αλλά είναι πιο έξυπνο στην αφαίρεση μικρών αποτυχιών σε εικόνες. Μια τυπική χρήση είναι η αφαίρεση των ρυτίδων σε φωτογραφίες. Για να γίνει αυτό τα εικονοστοιχεία δεν αντιγράφονται απλά από την πηγή στον προορισμό, αλλά η περιοχή γύρω από τον προορισμό λαμβάνεται υπόψη πριν την εφαρμογή της κλωνοποίησης. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για αυτό, περιγράφεται σε ένα επιστημονικό έγγραφο του Todor Georgiev [GEORGIEV01].

Για να το χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε πρώτα ένα πινέλο με μέγεθος προσαρμοσμένο στο ελάττωμα. Έπειτα Ctrl-κλικ στην επιθυμητή περιοχή αναπαραγωγής. Απελευθέρωση του πλήκτρου Ctrl και σύρσιμο του δείγματος στο ελάττωμα. Κλικ. Εάν το ελάττωμα είναι μικρό, όχι πολύ διαφορετικό από το περιβάλλον του, θα διορθωθεί γρήγορα. Αλλιώς, μπορείτε να το διορθώσετε με επανειλημμένα κλικ, αλλά με κίνδυνο πασαλείμματος

3.12.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για ενεργοποίηση του εργαλείου:

  • Από το μενού εικόνας εργαλείαεργαλεία ζωγραφικήςεπούλωση,

  • ή με κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου: στην εργαλειοθήκη,

  • ή με κλικ στη συντόμευση πληκτρολογίου H.

3.12.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

Ctrl

Το πλήκτρο Ctrl χρησιμοποιείται για επιλογή της πηγής. Μπορείτε να επουλώσετε από οποιαδήποτε στρώση οποιασδήποτε εικόνας, με κλικ στην εμφάνιση εικόνας, με το πλήκτρο Ctrl πατημένο, ενώ η στρώση είναι ενεργή (όπως φαίνεται στο διάλογο στρώσεων). Εάν η στοίχιση ορίζεται σε “μη ευθυγραμμισμένη” ή “ευθυγραμμισμένη” στις επιλογές εργαλείου, έπειτα το σημείο του κλικ γίνεται το αρχικό για την επούλωση: τα δεδομένα εικόνας σε αυτό το σημείο θα χρησιμοποιηθούν όταν αρχίσετε να βάφετε με το εργαλείο επούλωσης. Σε κατάσταση επιλογής πηγής, ο δρομέας αλλάζει σε εικονίδιο σταυρονήματος.

Μετατόπιση

Αφού η πηγή οριστεί, εάν πατήσετε αυτό το πλήκτρο, θα δείτε μια λεπτή γραμμή που συνδέει το προηγούμενο σημείο κλικ με την τρέχουσα τοποθεσία δείκτη. Με κλικ ξανά, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift, το εργαλείο θα “επουλώσει” κατά μήκος αυτής της γραμμής.

3.12.3. Επιλογές

Σχήμα 14.89. Επιλογές εργαλείου επούλωσης

Επιλογές εργαλείου επούλωσης

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Κατάσταση, αδιαφάνεια, πινέλο, δυναμικές, επιλογές δυναμικών, εφαρμογή τρέμουλου, ομαλή πινελιά, έντονη άκρη
Δείτε το κοινές επιλογές εργαλείου ζωγραφικής για μια περιγραφή των επιλογών εργαλείου που εφαρμόζονται σε πολλά ή όλα τα εργαλεία ζωγραφικής.
Δειγματοληψία συγχωνευμένων

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, η επούλωση δεν υπολογίζεται μόνο από τις τιμές της ενεργής στρώσης, αλλά από όλες τις ορατές στρώσεις.

Στοίχιση

Αυτή η επιλογή περιγράφεται στο εργαλείο κλωνοποίησης.

3.12.4. Η επούλωση δεν είναι κλωνοποίηση

Αν και το εργαλείο επούλωσης έχει κοινά χαρακτηριστικά με το εργαλείο κλωνοποίησης στη χρήση, το αποτέλεσμα είναι αρκετά διαφορετικό.

Σχήμα 14.90. Σύγκριση “κλωνοποίησης” και “επούλωσης”

Σύγκριση κλωνοποίησης και επούλωσης

Οι δύο μαύρες κηλίδες στην κόκκινη περιοχή. Εστίαση x800. Η πηγή είναι εκεί που τα τέσσερα χρώματα συναντώνται. Κλωνοποίηση στην αριστερή κηλίδα. Επούλωση στη δεξιά κηλίδα.