16.9. Ψιλόκομμα

16.9.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.389. Παράδειγμα για το φίλτρο “Ψιλόκομμα”

Παράδειγμα για το φίλτρο Ψιλόκομμα

Το φίλτρο “Ψιλόκομμα”

Παράδειγμα για το φίλτρο Ψιλόκομμα

Ο λογότυπος “Ψιλόκομμα”


Αυτό το φίλτρο προσθέτει ένα εφέ ψιλοκομμένης ξυλογλυπτικής στο κανάλι άλφα της ενεργής στρώσης. Προαιρετικά προσθέτει πίπτουσα σκιά στην εικόνα. Το περιεχόμενο της ενεργής στρώσης δεν επηρεάζει, μόνο το σχήμα του άλφα καναλιού του επηρεάζει.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Η εικόνα θα αλλάζει μέγεθος πάντοτε στο μέγεθος της ενεργής στρώσης.

Αυτό το φίλτρο παράγεται από το σενάριο Script-Fu “ψιλόκομμα” (ΑρχείοΔημιουργίαΛογότυποιΨιλόκομμα), που δημιουργεί έναν λογότυπο κειμένου με το εμφανιζόμενο εφέ πιο πάνω.

16.9.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΆλφα σε λογότυποΨιλόκομμα….

16.9.3. Επιλογές

Σχήμα 17.390. Επιλογές “Ψιλοκόμματος”

Επιλογές Ψιλοκόμματος

Ποσότητα κοψίματος

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να μεταβάλετε το μέγεθος της περιοχής κοψίματος. Αλλά σημειώστε ότι η “ποσότητα κοψίματος” δεν είναι το μέγεθος αυτής της περιοχής σε εικονοστοιχεία. Χρησιμοποιείται ως η μέγιστη ποσότητα εικονοστοιχείων που διασπείρονται τυχαία από το εφαρμοζόμενο φίλτρο διασποράς στο χάρτη αναγλύφου. Η έγκυρη περιοχή είναι 0-200.

Σχήμα 17.391. Παραδείγματα “ποσότητας κοψίματος”

Παραδείγματα ποσότητας κοψίματος

0

Παραδείγματα ποσότητας κοψίματος

30

Παραδείγματα ποσότητας κοψίματος

60

Παραδείγματα ποσότητας κοψίματος

90


Ποσότητα θόλωσης

Η ειδική τιμή θα περαστεί ως επιλογή “ακτίνας” στο φίλτρο θόλωσης Gauss, που θα θολώσει τη στρώση αναγλύφου κατά αυτό το ποσό.

Αντιστροφή

Εάν σημειωθεί, ο χάρτης ανάγλυφου θα αντιστραφεί και θα δημιουργήσει βαθουλώματα αντί για εξογκώματα, που κάνει την εικόνα να μοιάζει λαξευμένη.

Σχήμα 17.392. Αντεστραμμένο παράδειγμα “Ψιλοκόμματος”

Αντεστραμμένο παράδειγμα Ψιλοκόμματος

Αντεστραμμένο, (χωρίς πίπτουσα σκιά)


Πίπτουσα σκιά

Εάν σημειωθεί, μια πίπτουσα σκιά θα προστεθεί στη εικόνα σε μια νέα στρώση κάτω από την ενεργή στρώση.

Διατήρηση στρώσης ανάγλυφου

Από προεπιλογή, ο χάρτης αναγλύφου που χρησιμοποιήθηκε για το εφέ κοπής θα απομακρυνθεί μετά την εφαρμογή του φίλτρου. Όταν αυτή η επιλογή είναι σημειωμένη, ο χάρτης αναγλύφου θα διατηρηθεί ως αόρατη στρώση.

Γέμισμα παρασκηνίου με μοτίβο

Εάν σημειωθεί, η στρώση παρασκηνίου (που προστέθηκε από το φίλτρο) θα γεμίσει με το καθορισμένο μοτίβο. Αλλιώς, θα γεμίσει με λευκό.

Διατήρηση παρασκηνίου

Είτε μετακινήσετε, είτε όχι τη στρώση παρασκηνίου, αυτή η επιλογή σημειώνεται από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή σημειώνεται από προεπιλογή. Μπορείτε, φυσικά, να αφαιρέσετε αυτή τη στρώση (ή να εναλλάξετε την ορατότητα της) αργότερα στο διάλογο στρώσεων.

Μοτίβο

Αυτή η επιλογή αποτελείται από την περιοχή προεπισκόπησης, που θα παράξει μια αναδυόμενη προεπισκόπηση με κλικ σε αυτή και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ποντικιού και ένα κουμπί περιήγησης. Το κουμπί θα εμφανίσει ένα διάλογο, όπου μπορείτε να διαλέξετε μοτίβα.

Το επιλεγμένο μοτίβο είναι “γερό ξύλο”. Πέρα από αυτό, ο συγγραφέας του πρόσθετου προτείνει τα μοτίβα “ξεραμένη λάσπη”, “3Δ πράσινο”, και “σχιστόλιθος”:

Σχήμα 17.393. Προτεινόμενα μοτίβα “Ψιλοκόμματος”

Προτεινόμενα μοτίβα Ψιλοκόμματος

Ξηραμένη λάσπη

Προτεινόμενα μοτίβα Ψιλοκόμματος

3Δ πράσινο

Προτεινόμενα μοτίβα Ψιλοκόμματος

Σχιστόλιθος


16.9.4. Λεπτομέρειες φίλτρου

Για τη δημιουργία εφέ κοψίματος, το φίλτρο...

  1. ...δημιουργεί επιλογή από το κανάλι άλφα σε νέα στρώση,

  2. γεμίζει την επιλογή με λευκό,

  3. διασπείρει τα εικονοστοιχεία,

  4. και εφαρμόζει θόλωση Γκάους στη στρώση.

  5. Έπειτα χρησιμοποιεί αυτή τη στρώση ως χάρτη ανάγλυφου, δημιουργώντας 3Δ εφέ.