3.8. Όξυνση

3.8.1. Επισκόπηση

Οι περισσότερες από τις ψηφιοποιημένες εικόνες χρειάζονται διόρθωση οξύτητας. Αυτό οφείλεται στην ψηφιακή επεξεργασία που πρέπει να κόψουν μια χρωματική συνέχεια σε σημεία με ελαφρά διαφορετικά χρώματα: στοιχεία πιο αδύνατα από τη συχνότητα δειγματοληψίας θα πάρουν ένα ομοιόμορφο χρώμα από το μέσο όρο. Έτσι απότομα περιγράμματα αποδίδονται λίγο θολωμένα. Το ίδιο φαινόμενο εμφανίζεται όταν εκτυπώνονται κουκκίδες χρώματος στο χαρτί.

Το φίλτρο όξυνσης τονίζει τις ακμές αλλά επίσης οποιοδήποτε θόρυβο ή ατέλεια και μπορεί να δημιουργήσει θόρυβο σε περιοχές βαθμιαίου χρώματος όπως στον ουρανό ή την επιφάνεια του νερού. Συναγωνίζεται με το φίλτρο μάσκας απόξυνσης, που είναι πιο προχωρημένο και δίνει πιο φυσικά αποτελέσματα.

Σχήμα 17.29. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο όξυνσης

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο όξυνσης

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο όξυνσης

Εφαρμογή φίλτρου “Όξυνση”


3.8.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΒελτιστοποίησηΌξυνση….

3.8.3. Επιλογές

Σχήμα 17.30. Επιλογές φίλτρου “Όξυνση”

Επιλογές φίλτρου Όξυνση

Προεπισκόπηση

Εάν σημειωθεί, τα αποτελέσματα ρύθμισης παραμέτρου εμφανίζονται διαδραστικά στην προεπισκόπηση. Οι γραμμές κύλισης σας επιτρέπουν τη μετακίνηση γύρω από την εικόνα.

Οξύτητα

Ο ολισθητής και τα πλαίσια εισόδου σας επιτρέπουν να ορίσετε οξύτητα (1-99) και μπορείτε να εκτιμήσετε το αποτέλεσμα στην προεπισκόπηση. Αυξάνοντας την οξύτητα, μπορείτε να αυξήσετε ατέλειες της εικόνας και επίσης δημιουργεί θόρυβο σε περιοχές βαθμιαίου χρώματος.