16.5. Βασικό Α και Β

16.5.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.380. Παραδείγματα για το φίλτρα “Βασικά”

Παραδείγματα για το φίλτρα Βασικά

Βασικό Α

Παραδείγματα για το φίλτρα Βασικά

Βασικό Β


Αυτά τα φίλτρα προσθέτουν ένα εφέ διαβάθμισης στο κανάλι άλφα της ενεργής στρώσης καθώς και πίπτουσα σκιά και στρώση παρασκηνίου.

Το “Βασικό Β” επίσης προσθέτει μια στρώση τονισμού.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Η εικόνα θα αλλάζει μέγεθος πάντοτε στο μέγεθος της ενεργής στρώσης.

Τα φίλτρα παράγονται από τα σενάρια λογότυπου “Βασικό Α” και “Βασικό Β” (δείτε ΑρχείοΔημιουργίαΛογότυποι), που σχεδιάζουν κείμενο με εφέ φίλτρου, π.χ.

Το σενάριο λογότυπου “Βασικό Α”.

16.5.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε το φίλτρο στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΆλφα σε λογότυποΒασικό I… και ΦίλτραΆλφα σε λογότυποΒασικό II….

16.5.3. Επιλογές

Σχήμα 17.381. Επιλογές φίλτρου “Βασικού”

Επιλογές φίλτρου Βασικού

Επιλογές “Βασικού Α”

Επιλογές φίλτρου Βασικού

Επιλογές “Βασικού Β”


Χρώμα παρασκηνίου

Αυτό το χρώμα χρησιμοποιείται για να γεμίσει τη στρώση παρασκηνίου που δημιουργήθηκε από το φίλτρο. Προεπιλογή το άσπρο. Κλικ στο κουμπί χρωματολογίου, αναδύεται ένας επιλογέας χρώματος, όπου μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο χρώμα.

Χρώμα κειμένου

Το όνομα αυτής της επιλογής αναφέρεται στο χρώμα κειμένου των σεναρίων λογότυπου που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Εδώ αυτό το χρώμα - από προεπιλογή γαλάζιο (6,6,206) για “Basic Α” και κόκκινο (206,6,50) για “Βασικό Β” - καθορίζει το βασικό χρώμα του εφέ διαβάθμισης: αυτό είναι το χρώμα του καναλιού άλφα με το οποίο θα γεμίσει πριν να εφαρμοστεί το εφέ διαβάθμισης.

16.5.4. Λεπτομέρειες φίλτρου

Μπορείτε να αναπαράξετε το εφέ διαβάθμισης χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το εργαλείο ανάμειξης με τις παρακάτω επιλογές:

  • κατάσταση: πολλαπλασιασμός,

  • Διαβάθμιση: προσκήνιο σε παρασκήνιο (RGB), όπου προσκήνιο είναι λευκό και παρασκήνιο είναι μαύρο,

  • αντιστάθμιση: 20,

  • Σχήμα: ακτινικό,

  • Πρόσμειξη: σημειωμένη.