2.5. Θόλωση κίνησης

2.5.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.13. Αρχικό παράδειγμα για φίλτρο θόλωσης κίνησης

Αρχικό παράδειγμα για φίλτρο θόλωσης κίνησης

Αρχική εικόνα

Αρχικό παράδειγμα για φίλτρο θόλωσης κίνησης

Γραμμική θόλωση


Σχήμα 17.14. Χρήση παραδείγματος για φίλτρο θόλωσης κίνησης

Χρήση παραδείγματος για φίλτρο θόλωσης κίνησης

Ακτινική θόλωση

Χρήση παραδείγματος για φίλτρο θόλωσης κίνησης

Θόλωση εστίασης


Το φίλτρο θόλωσης κίνησης δημιουργεί μια θόλωση μετακίνησης. Το φίλτρο είναι ικανό για γραμμικές, ακτινικές και εστιακές μετακινήσεις. Καθεμιά από αυτές τις κινήσεις μπορεί παραπέρα να ρυθμιστεί με μήκος ή διαθέσιμες γωνιακές ρυθμίσεις.

2.5.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού εικόνας κάτω από ΦίλτραΘόλωσηΘόλωση κίνησης…

2.5.3. Επιλογές

Σχήμα 17.15. Επιλογές φίλτρου “θόλωση κίνησης”

Επιλογές φίλτρου θόλωση κίνησης

Τύπος θόλωσης
Γραμμική

Είναι μια θόλωση που ταξιδεύει σε μονή κατεύθυνση οριζόντια, για παράδειγμα. Σε αυτή την περίπτωση, μήκος σημαίνει ότι ακτίνα σε άλλα φίλτρα: αντιπροσωπεύει την ένταση θόλωσης. Περισσότερο μήκος θα καταλήξει σε περισσότερη θόλωση. Η γωνία περιγράφει την τρέχουσα γωνία της μετακίνησης. Έτσι, μια ρύθμιση 90 θα παράξει μια κάθετη θόλωση και μια ρύθμιση 0 θα παράξει μια οριζόντια θόλωση.

Ακτινική

θόλωση κίνησης που δημιουργεί μια κυκλική θόλωση. Ο δρομέας μήκους δεν είναι σημαντικός με αυτόν τον τύπο θόλωσης. Η γωνία είναι η κύρια ρύθμιση που επηρεάζει τη θόλωση. Περισσότερη γωνία θα καταλήξει σε περισσότερη θόλωση σε κυκλική κατεύθυνση. Η ακτινική θόλωση κίνησης είναι παρόμοια με το εφέ του στροβιλιζόμενου αντικειμένου. Το κέντρο του στροβιλισμού σε αυτήν την περίπτωση, είναι το κέντρο της εικόνας.

Εστίαση

Παράγει μια θόλωση που ακτινοβολεί έξω από το κέντρο της εικόνας. Το κέντρο της εικόνας παραμένει σχετικά ήρεμο, ενώ οι εξωτερικές περιοχές γίνονται θολές προς το κέντρο. Αυτή η επιλογή φίλτρου παράγει μια διαισθαντική κίνηση προς τα μπρος, στην εικόνα. Το μήκος είναι η κύρια ρύθμιση εδώ και επηρεάζει την ποσότητα ταχύτητας, όπως ήταν, προς το κέντρο της εικόνας.

Παράμετροι θόλωσης
Μήκος

Αυτός ο δρομέας ελέγχει την απόσταση μετακίνησης εικονοστοιχείων (1-256)

Γωνία

Όπως είδατε πιο πάνω, το αποτέλεσμα δρομέα γωνίας εξαρτάται από τον τύπο της θόλωσης (0-360).

Κέντρο θόλωσης

Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να ορίσετε το αρχικό σημείο της κίνησης. Το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό ανάλογα με τον τύπο θόλωσης που διαλέξατε. Με ακτινικό τύπο για παράδειγμα, ορίζετε το κέντρο περιστροφής. Με τύπο εστίασης, το σημείο φυγής. Αυτή η επιλογή γίνεται αχνή με γραμμικό τύπο.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Πρέπει να ορίσετε τις συντεταγμένες κέντρου θόλωσης. Δυστυχώς, δεν μπορείτε να το κάνετε με κλικ στην εικόνα. Αλλά, μετακινώντας το δείκτη του ποντικιού στην εικόνα, μπορείτε να δείτε τις συντεταγμένες του στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου εικόνας. Μόνο αντιγράψτε τα έξω στα πλαίσια εισόδου.