12.9. Μικρές παραθέσεις

12.9.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.268. Παράδειγμα για το φίλτρο “μικρές παραθέσεις”

Παράδειγμα για το φίλτρο μικρές παραθέσεις

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο μικρές παραθέσεις

Αυτό το φίλτρο μειώνει την εικόνα (ενεργή στρώση ή επιλογή) και την εμφανίζει σε πολλά αντίγραφα μες την αρχική εικόνα.

12.9.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΧάρτηςΜικρές παραθέσεις….

12.9.3. Επιλογές

Σχήμα 17.269. Επιλογές φίλτρου “μικρών παραθέσεων”

Επιλογές φίλτρου μικρών παραθέσεων

Αναστροφή

Μπορείτε να αναστρέψετε τις παραθέσεις σύμφωνα με τον οριζόντιο ή/και τον κάθετο άξονα σημειώνοντας τις αντίστοιχες επιλογές.

Μπορείτε επίσης να αποφασίσετε ποιες παραθέσεις θα αντιστραφούν:

All tiles

Χωρίς σχόλιο.

Alternate tiles

Μόνο οι μονές παραθέσεις θα αναστραφούν.

Explicit tile

Μπορείτε να καθορίσετε μια ιδιαίτερη παράθεση χρησιμοποιώντας και τα δυο πλαίσια εισόδου γραμμής και στήλης. Αυτή η παράθεση θα σημειωθεί με ένα πλαίσιο στην προεπισκόπηση. Πατήστε εφαρμογή για να σημειώσετε αυτήν τη ρητή παράθεση. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να σημειώσετε περισσότερες από μία παράθεση.

Αδιαφάνεια

Με αυτό τον ολισθητή και πλαίσιο εισόδου, μπορείτε να ορίσετε την αδιαφάνεια της τελικής εικόνας. Αυτή η επιλογή είναι έγκυρη μόνο εάν η εικόνα σας έχει ένα κανάλι άλφα.

Αριθμός τμημάτων

σημαίνει “η εικόνα σε n στη δύναμη των δύο παραθέσεων”, όπου “n” είναι ο αριθμός που ορίζετε με τον ολισθητή ή το πλαίσιο εισόδου του. n = 3 θα κάνει εννέα παραθέσεις στην εικόνα.