16.7. Κηλίδες αγελάδας

16.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.384. Παράδειγμα για το φίλτρο “κηλίδες αγελάδας”

Παράδειγμα για το φίλτρο κηλίδες αγελάδας

Εφαρμογή “κηλίδες αγελάδας”


Αυτό το φίλτρο προσθέτει “κηλίδες αγελάδας” στο κανάλι άλφα ενεργής στρώσης.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Η εικόνα θα αλλάζει μέγεθος πάντοτε στο μέγεθος της ενεργής στρώσης.

16.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΆλφα σε λογότυποΚηλίδες αγελάδας….

16.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.385. Επιλογές “κηλίδων αγελάδας”

Επιλογές κηλίδων αγελάδας

Πυκνότητα κηλίδων Χ, Πυκνότητα κηλίδων Υ

Η οριζόντια (Χ) και κάθετη (Υ) πυκνότητα κηλίδων θα χρησιμοποιηθεί από το φίλτρο συμπαγής θόρυβος ως επιλογές μεγέθους X και μεγέθους Y. Έτσι αυτές οι τιμές ποικίλουν από 1 έως 16, με υψηλές τιμές να καταλήγουν σε πολλές κηλίδες στην αντίστοιχη διάσταση, χαμηλές τιμές καταλήγουν σε λίγες κηλίδες.

Σχήμα 17.386. Παραδείγματα “πυκνότητας κηλίδων”

Παραδείγματα πυκνότητας κηλίδων

Μέγιστη πυκνότητα Χ, ελάχιστη πυκνότητα Υ

Παραδείγματα πυκνότητας κηλίδων

Μέγιστη πυκνότητα Υ, ελάχιστη πυκνότητα Χ


Χρώμα παρασκηνίου

Αυτό είναι το χρώμα για γέμισμα της στρώσης “παρασκηνίου”· Προεπιλογή το λευκό. Με κλικ στο κουμπί χρώματος, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο χρώμα στο διάλογο επιλογέα χρώματος.

16.7.4. Λεπτομέρειες φίλτρου

Το φίλτρο γεμίζει το κανάλι άλφα με συμπαγή θόρυβο:

... και μεγιστοποιεί την Αντίθεση:

Παραπέρα, το φίλτρο προσθέτει στρώση θόλωσης ως ελαφριά γκρι σκιά και χρησιμοποιεί αυτή τη στρώση ως χάρτη ανάγλυφου. Τελικά μια λευκή στρώση “παρασκηνίου” (από προεπιλογή) προστίθεται πιο κάτω.

Έτσι το φίλτρο θα καταλήξει με αυτές τις στρώσεις:[19][19] Εάν η ενεργή στρώση δεν είναι η κορυφαία στρώση, μπορεί το φίλτρο να μπερδέψει τις στρώσεις. Τότε θα πρέπει να ανυψώσετε την ενεργή στρώση.