7.54. Αυτόματη περικοπή στρώσης

Η εντολή αυτόματη περικοπή στρώσης περικόπτει αυτόματα την ενεργή στρώση, αντίθετα με το εργαλείο αποκοπής, ή την εντολή περικοπή στρώσης που σας επιτρέπει χειροκίνητο καθορισμό της περιοχής αποκοπής.

Αυτή η εντολή αφαιρεί τη μέγιστη δυνατή περιοχή γύρω από την εξωτερική άκρη που όλες έχουν το ίδιο χρώμα. Το κάνει σαρώνοντας τη στρώση κατά μήκος μιας οριζόντιας γραμμής και μιας κάθετης γραμμής και περικόπτοντας τη στρώση μόλις βρει ένα διαφορετικό χρώμα, ανεξάρτητα από τη διαφάνεια του.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την εντολή για περικοπή της στρώσης στις διαστάσεις ενός υποκειμένου που είναι χαμένο σε ένα συμπαγές παρασκήνιο που είναι υπερβολικά μεγάλο.

7.54.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηαυτόματη περικοπή στρώσης.

7.54.2. Παράδειγμα

Σχήμα 16.122. Παράδειγμα

Παράδειγμα

Πριν την εφαρμογή της “αυτόματης περικοπής στρώσης”

Παράδειγμα

Μετά την εφαρμογή της “αυτόματης περικοπής στρώσης”: η ενεργή στρώση, επάνω, περικόπτεται στο μέγεθος του κύκλου που περιέχει. Το μέγεθος του μειώνεται και το μη καταλαμβανόμενο τμήμα στον καμβά είναι διαφανές, αποκαλύπτοντας τα κίτρινα και πράσινα χρώματα της υποκείμενης στρώσης.