Rodyklė

Simboliai

.gif, Export Image as GIF
.jpeg, Export Image as JPEG
.jpg, Export Image as JPEG
.png, Glossary
.psd, Glossary
.xcf, Glossary
.xcf.gz, Glossary
3D Transform, 3D Transform
8-bit, 16-bit, 32-bit, Sudėtingesnės parinktys

A

Abyss Policy, Parinktys
Acquire, Create
Add Alpha channel, Pridėti alfa kanalą
Add Bevel, Add Bevel
Add Border, Add Border
Akvarelės spalvų parinkiklis, Naudojant dialogą „Priekinio plano / fono spalva“
Alfa kanalas>, Sluoksnio savybės
Align visible layers, Align Visible Layers…
Alpha, Alfa slenkstis, Glossary
Alpha channel, Glossary
Anchor Layer, Pritvirtinti sluoksnį
Animacija
Animuoto teptuko kūrimas, GIH dialogas
Animuotų GIF parinktys, Export Image as GIF
Animation
Optimize, Optimize
Playback, Playback
Antialias, Antialias
Antialiasing
Explanation, Glossary
Preserve anti-aliasing, Pusiau suploti
Apkirpimas, Apkirpimas
Apply Layer Mask (command), Pritaikyti sluoksnio kaukę
Apply Lens, Apply Lens
Apsukimo įrankis, Apsukimo įrankis
Apsukti, Apsukti horizontaliai; Apsukti vertikaliai
Apvesti pažymėtą sritį, Apvesti pažymėtą sritį
Assign Color Profile, Assign Color Profile
Ateivių atvaizdis, Ateivių atvaizdis
Atimtis, Inversion Layer Modes, Legacy Layer Modes
Atšaukimų retrospektyva, Atšaukimų retrospektyva
Atšaukti, Atšaukti
Atverti, File Open…
Atverti paskutiniuosius, Atverti paskutiniuosius
Atverti vietą, Open Location…

B

Background color, Spalvos sritis
Background layer, Sluoksnio savybės
Baltumo balansas, Baltumo balansas
Basic Setup, Pagrindiniai langai
Bayer Matrix, Bayer Matrix
Behind (paint mode), Paint Mode Examples
Bézier curve, Paths
Black point, Levels
Blend, Blend
Blending Modes, Sluoksnių veiksenos
Bloom, Bloom
Blur/Sharpen, Blur/Sharpen
BMP, Glossary
bpp, Glossary
Brush, Pattern, Gradient area
Nustatymai, Parinktys
Brushes, Teptukų dialogas
Clipboard brush, Iškarpinės teptukas
Dialog, Teptukų dialogas
Toolbox Indicator Area, Tools Indicator Area
Buferiai
Pavadinti buferiai: iškirpti/kopijuoti/įdėti, Buffer
Buffers
Copy named, Buferių dialogas
Cut named, Buferių dialogas
Dialog, Buferių dialogas
Paste named, Buferių dialogas
Bugs, Reporting Bugs and Requesting Enhancements
Bump Map, Bump Map
Burn-In, Burn-In

C

Cage, The Cage Tool
Calibrate monitor, Vaizdavimas
Canvas
effect, Apply Canvas
Fit canvas size to layers, Pritaikyti matomąją sritį prie sluoksnių
Fit canvas size to selection, Fit Canvas to Selection
Padding color, Užpildo spalva
Size, Piešimo erdvės dydis
Snap to canvas, Snap to Canvas
Canvas boundary
Show/mask canvas boundary, Show Canvas Boundary
Canvas effect, Apply Canvas
Cartoon, Cartoon
Cartoon (legacy), Cartoon (legacy)
Center Image in Window, Center Image in Window
Chain icon, Sluoksnio savybės
Channel, Pagrindiniai principai, Glossary
Channel encoding, Glossary
Checkerboard, Checkerboard
Checkerboard (legacy), Checkerboard (legacy)
CIE lch Noise, CIE lch Noise
Circuit, Circuit
Circular Motion Blur, Circular Motion Blur
Clip Warning, Clip Warning
Clipboard Brush, Iškarpinės teptukas
Clipboard pattern, Iškarpinės raštas
Clipping
Transform, Tool Options
Clothify, Clothify
CML Explorer, CML Explorer
CMYK, Glossary
Coffee Stain, Coffee Stain
Color, Glossary
Additive color model, Glossary
Dithering, Glossary
HTML notation, Glossary
Indexed colors, Glossary
Palettes, Palečių dialogas
Saturation, Glossary
Subtractive color synthesis, Glossary
Value, Glossary
Color area
Nustatymai, Parinktys
Color Balance, Color Balance
Color depth, Glossary
Color Enhance (legacy), Color Enhance (legacy)
Color Erase, Normal Layer Modes
Color Erase (paint mode), Paint Mode Examples
Color management, Display Calibration and Profiling
Color Management, Color Management, Glossary
Assign Color Profile, Assign Color Profile
Convert to Color Profile, Convert to Color Profile
Discard Color Profile, Discard Color Profile
Enable Color Management, Enable Color Management
Save Color Profile to File, Save Color Profile to File
Submenu, Color Management
Color model, Glossary
Color profile, Display Calibration and Profiling
Color Profile, Spalvų valdymas
Color Temperature, Color Temperature
Color to Alpha, Color to Alpha, Color to Alpha…
Color to Gray, Color to Gray
Colorize, Colorize
Colormap
Rearrange, Rearrange Colormap
Set, Set Colormap
Colors
Ateivių atvaizdis, Ateivių atvaizdis
Color enhance, Spalvų pagerinimas
Color enhance (legacy), Color Enhance (legacy)
Color to Gray, Color to Gray
Components
Channel mixer, Kanalų maišytuvas
Extract Component, Extract Component
Iškomponuoti, Iškomponuoti
Komponuoti, Komponuoti
Mono-mixer, Mono Mixer
Perkomponuoti, Perkomponuoti
Desaturate
Desaturate, Desaturate
Sepia, Sepia
Exchange colors, Spalvų sukeitimas
Export Histogram, Export Histogram
Fattal et al. 2002, Fattal et al. 2002
Glotni paletė, Glotni paletė
Išlyginti, Išlyginti
Mantiuk 2006, Mantiuk 2006
Map
Gradiento atvaizdis, Gradiento atvaizdis
Paletės atvaizdis, Paletės atvaizdis
Reinhard 2005, Reinhard 2005
Rėmelio vidurkis, Rėmelio vidurkis
Rotate, Pasukti spalvas
Spalvinimas pagal pavyzdį, Spalvinimas pagal pavyzdį
Spalvos kubo analizė, Spalvos kubo analizė
Stress, Stress
Stretch colors in HSV space, Stretch Contrast HSV
Stretch contrast, Ištempti kontrastą
Tone Mapping
Retinex, Retinex
White balance, Baltumo balansas
Composition guides, Tool Options
Concepts, Pagrindiniai principai
Contrast, Ištempti kontrastą
Convert to Color Profile, Convert to Color Profile
Convolution Matrix, Convolution Matrix
Copy Image Location, Copy Image Location
Copy Named, Buferių dialogas
Copy Visible (Layers), Kopijuoti matomą
Create Template, Create Template…
Crop Layer, Crop Layer
Crop to content, Crop Image, Crop Layer
Crop to selection, Crop Image
CSS raktažodžiai, Naudojant dialogą „Priekinio plano / fono spalva“
Cubism, Cubism
Curve Bend, Curve Bend
Curves, Curves
Customize
Shortcuts, Creating Shortcuts to Menu Commands
Splash-screen, Paleisties paveikslėlio tinkinimas
Cut Named, Buferių dialogas

D

Dalyba, Inversion Layer Modes, Legacy Layer Modes
Dashboard, Dashboard
Data folders
Nustatymai, Duomenų aplankai
Daugyba, Darken Layer Modes, Legacy Layer Modes
Dažų purkštuvas, Dažų purkštuvas
Debugging, Debugging
Decor, Introduction
Deinterlace, Deinterlace
Depth Merge, Depth Merge
Desaturate, Desaturate
Color to Gray, Color to Gray
Despeckle, Despeckle
Destripe, Destripe
Device Status, Įrenginio būsenos dialogas
Diagonal Neighbors, Fuzzy selection (Magic wand)
Dialog
Sample Points, Dialogas „Mėginių taškai“
Symmetry Painting, Symmetry Painting dialog
Dialogai, Histogramos dialogas, Atšaukimų retrospektyvos dialogas, FG/BG Color Dialog
Brushes, Teptukų dialogas
Buffers, Buferių dialogas
Clipboard pattern, Iškarpinės raštas
Device Status, Įrenginio būsenos dialogas
Dialog, „Raštų“ dialogas
Dialogai, Histogramos dialogas, Atšaukimų retrospektyvos dialogas, FG/BG Color Dialog, „Raštų“ dialogas
Document History, Dokumentų retrospektyvos dialogas
Fonts, Šriftų dialogas
Gradient Dialog, Gradientų dialogas
Images, Paveikslėlių dialogas
Įvadas, Įvadas į dialogus
Kanalai, Kanalų dialogas
Kontūrai, Kontūrų dialogas
Layers, Sluoksnių dialogas
Meniu, Patterns Context Menu
MyPaint Brushes, MyPaint Brushes Dialog
Nustatymai, Nustatymų dialogas
Aplankai, Aplankai
Data folders, Duomenų aplankai
Įrankinė, Įrankinė
Įrankio parinktys, Įrankio parinktys
Paveikslėlių langai, Paveikslėlių langai, Paveikslėlio lango išvaizda
Sąsaja, Sąsaja
Spalvų valdymas, Spalvų valdymas
Title and Statusbar, Paveikslėlio lango pavadinimas ir būsenos juosta
Vaizdavimas, Vaizdavimas
Window management, Langų valdymas
Žinyno sistema, Žinyno sistema
Palettes, Palečių dialogas
Pointer, Žymiklio dialogas
Spalvų gama, Spalvų gamos dialogas
Templates, Šablonų dialogas
Dialogs
Docking, Dialogai ir dokai
Dienos patarimas, Dienos patarimas
Difference Clouds, Difference Clouds
Difference of Gaussians, Difference of Gaussians
Differential, Edge
Diffraction patterns (filter), Diffraction Patterns
Dilate, Dilate
Discard Color Profile, Discard Color Profile
Displace, Displace
Display
Taškas į tašką, Taškas į tašką
Visame ekrane, Visame ekrane
Display-referred, Glossary
Display-referred black , Glossary
Display-referred white, Glossary
Distance Map, Distance Map
Distort Selection, Distort
Dither, Dither
Dithering, Glossary
Docking, Dialogai ir dokai
Docks
Add tab, A Brief Tutorial
Document History, Dokumentų retrospektyvos dialogas
Meniu, Document History Context Menu
Dokai
Atkabinti kortelę, Kortelės meniu
Kontekstinis meniu, Kortelės meniu
Kortelės meniu, Kortelės meniu
Kortelės stilius, Kortelės meniu
Lock tab, Kortelės meniu
Preview size, Kortelės meniu
Pridėti kortelę, Kortelės meniu
Užverti kortelę, Kortelės meniu
Žiūrėti kaip sąrašą / tinklelį, Kortelės meniu
Dot for dot, Parinktys
Draw, How to Draw Straight Lines
Drawable, Įvadas į sluoksnius
Drop Shadow, Drop Shadow
Drop Shadow (legacy), Drop Shadow (legacy)
Duplicate Layer, Sukurti sluoksnio kopiją
Dynamics, Dynamics
Menu, Dynamics Context Menu
Dynamics Matrix, The Paint Dynamics Matrix
Dynamics Options, Dynamics Options

E

Edge, Edge
Edge feathering (Selections), Parinktys
Edge-Detect, Introduction
Editor, Pažymėjimų rengyklė
Ekranas, Lighten Layer Modes, Legacy Layer Modes
Ellipse Selection Tool, Elipsinio pažymėjimo įrankis
Emboss, Emboss
Emboss (legacy), Emboss (legacy)
Enable Color Management, Enable Color Management
Engrave, Engrave
Erase, Normal Layer Modes
Erode, Erode
Exclusion, Inversion Layer Modes
EXIF, Glossary
Export, Export… and Overwrite…
Export As, Export As…
Export Histogram, Export Histogram
Export Image as GIF, Export Image as GIF
Export Image as JPEG, Export Image as JPEG
Export Image as MNG, Export Image as MNG
Export Image as PNG, Export Image as PNG
Export Image as TIFF, Export Image as TIFF
Export Image as WebP, Export Image as WebP
Export Images, Save / Export Images
Exposure, Exposure
Extract Component, Extract Component
Eye Dropper, Spalvų parinkiklis

F

Failai, Failai
Atverti, Failų atvėrimas
Failo eksportavimas, Failo eksportavimas
Fattal et al. 2002, Fattal et al. 2002
Feathering, Glossary
File
New image, Naujų failų kūrimas
File format, Glossary
Fill Path, Fill Path
Fill Selection Outline, Fill Selection Outline
Fill with Background color, Užpildyti fono spalva
Fill with Foreground Color, Užpildyti priekinio plano spalva
Filmstrip, Filmstrip
Filters
Add Bevel, Add Bevel
Add Border, Add Border
Animation
Blend, Blend
Burn-In, Burn-In
Introduction, Animation Filters
Optimize, Optimize
Playback, Playback
Rippling, Rippling
Spinning Globe, Spinning Globe
Waves, Waves
Artistic
Canvas effect, Apply Canvas
Cartoon, Cartoon
Cartoon (legacy), Cartoon (legacy)
Clothify, Clothify
Cubism, Cubism
GIMPressionist, GIMPressionist, Orientation Map Editor, Size Map Editor
Glass Tile, Glass Tile
Introduction, Introduction
Oilify, Oilify
Oilify (legacy), Oilify (legacy)
Photocopy, Photocopy
Predator, Predator
Simple Linear Iterative Clustering, Simple Linear Iterative Clustering (SLIC)
Softglow, Softglow
Softglow (legacy), Softglow (legacy)
Van Gogh, Van Gogh (LIC)
Waterpixels, Waterpixels
Weave, Weave
Blur, Introduction
Circular Motion, Circular Motion Blur
Focus Blur, Focus Blur
Gaussian Blur, Gaussian Blur
Lens Blur, Lens Blur
Linear Motion, Linear Motion Blur
Mean Curvature Blur, Mean Curvature Blur
Median Blur, Median Blur
Pixelize, Pixelize
Selective Gaussian, Selective Gaussian Blur
Tileable Blur, Tileable Blur
Variable Blur, Variable Blur
Zoom Motion, Zoom Motion Blur
Combine
Depth Merge, Depth Merge
Filmstrip, Filmstrip
Introduction, Introduction
Common functions
Introduction to filters, Meniu „Filtrai“ įvadas
Pakartoti paskutinį, Pakartoti paskutinį
Re-show last, Vėl parodyti paskutinį
Reset all, Atstatyti visus filtrus
Decor
Coffee Stain, Coffee Stain
Fuzzy Border, Fuzzy Border
Introduction, Introduction
Old Photo, Old Photo
Round Corners, Round Corners
Slide, Slide
Stencil Carve, Stencil Carve
Stencil Chrome, Stencil Chrome
Distorts
Curve Bend, Curve Bend
Emboss, Emboss
Emboss (legacy), Emboss (legacy)
Engrave, Engrave
Introduction, Introduction
Kaleidoscope, Kaleidoscope
Lens Distortion, Lens Distortion
Mosaic, Mosaic
Newsprint, Newsprint
Page Curl, Page Curl
Polar Coordinates, Polar Coordinates
Ripple, Ripple
Shift, Shift
Video Degradation, Video
Whirl and Pinch, Whirl and Pinch
Wind, Wind
Drop Shadow, Drop Shadow
Edge Detect
Difference of Gaussians, Difference of Gaussians
Edge, Edge
Image Gradient, Image Gradient
Introduction, Introduction
Laplace, Laplace
Neon, Neon
Sobel, Sobel
Enhance
Antialias, Antialias
Deinterlace, Deinterlace
Despeckle, Despeckle
Destripe, Destripe
High Pass, High Pass
Introduction, Introduction
NL filter, NL Filter
Noise Reduction, Noise Reduction
Red Eye Removal, Red Eye Removal
Sharpen (Unsharp Mask), Sharpen (Unsharp Mask)
Symmetric Nearest Neighbor, Symmetric Nearest Neighbor
Wavelet-decompose, Wavelet Decompose
Generic
Convolution Matrix, Convolution Matrix
Dilate, Dilate
Distance Map, Distance Map
Erode, Erode
GEGL graph, GEGL graph
Introduction, Introduction
Normal Map, Normal Map
Introduction, Introduction
Light and Shadow, Introduction
Apply Lens, Apply Lens
Bloom, Bloom
Drop Shadow (legacy), Drop Shadow (legacy)
Gradient Flare, Gradient Flare
Lens Flare, Lens Flare
Lighting effects, Lighting Effects
Perspective, Perspective
Sparkle, Sparkle
Supernova, Supernova
Xach-Effect, Xach-Effect
Long Shadow, Long Shadow
Map
bump-map, Bump Map
Displace, Displace
Fractal Trace, Fractal Trace
Fractal Trace (legacy), Fractal Trace (legacy)
Illusion, Illusion
Introduction, Introduction
Little Planet, Little Planet
Map Object, Map Object
Panorama Projection, Panorama Projection
Paper Tile, Paper Tile
Recursive Transform, Recursive Transform
Tile, Tile
Tile Seamless, Tile Seamless
Meniu, Meniu „Filtrai“ įvadas
Noise
CIE lch, CIE lch Noise
HSV Noise, HSV Noise
Hurl, Hurl
Introduction, Introduction
Pick, Pick
RGB Noise, RGB Noise
Slur, Slur
Spread, Spread
Render
Bayer Matrix, Bayer Matrix
Cell Noise, Cell Noise
Checkerboard, Checkerboard
Checkerboard (legacy), Checkerboard (legacy)
Circuit, Circuit
CML Explorer, CML Explorer
Difference Clouds, Difference Clouds
Diffraction, Diffraction Patterns
Flame, Flame
Fog, Fog
Fractal Composition, IFS Fractal
Fractal Explorer, Fractal Explorer
Gfig, Gfig
Grid, Grid
Grid (legacy), Grid (legacy)
Introduction, Introduction
Jigsaw, Jigsaw
Lava, Lava
Line Nova, Line Nova
Linear Sinusoidal textures, Linear Sinusoid
Maze, Maze
Perlin Noise, Perlin Noise
Plasma, Plasma
Random textures, Qbist
Simplex Noise, Simplex Noise
Sinusoidal textures, Sinus
Solid Noise, Solid Noise
Sphere Designer, Sphere Designer
Spiral, Spiral
Spyrogimp, Spyrogimp
Vignette, Vignette
Web
Clickable image, ImageMap
Introduction, Web Filters
Semi-Flatten, Semi-Flatten
Slice, Slice
filters
Distorts, Spherize
Fit canvas to layers, Pritaikyti matomąją sritį prie sluoksnių
Fit canvas to selection, Fit Canvas to Selection
Flame, Flame
Flatten, Suploti paveikslėlį
Flip & Rotate, Flip & Rotate (0°)
Flip horizontally (layer), Apsukti horizontaliai
Flip vertically (layer), Apsukti vertikaliai
Floyd-Steinberg, Glossary
Focus Blur, Focus Blur
Fog, Fog
Fonts
Dialog, Šriftų dialogas
Foreground color, Spalvos sritis
Foreground Select, Foreground Select
Formatai
GBR, Naujų teptukų pridėjimas
GIF, Export Image as GIF
GIH, Naujų teptukų pridėjimas
JPEG, Export Image as JPEG
MNG, Export Image as MNG
MYB, Naujų teptukų pridėjimas
PNG, Export Image as PNG
TIFF, Export Image as TIFF
VBR, Naujų teptukų pridėjimas
WebP, Export Image as WebP
Formats
BMP, Glossary
PDF, Glossary
PostScript, Glossary
PSD, Glossary
SVG, Glossary
TGA, Glossary
XCF, Glossary
Fractal Explorer, Fractal Explorer
Fractal trace, Fractal Trace
Fractal trace (legacy), Fractal Trace (legacy)
Fuzzy Border, Fuzzy Border
Fuzzy Selection, Fuzzy selection (Magic wand)

G

Gairės, Gairės
Add from selection, Naujos gairės iš pažymėjimo
Apžvalga, Tinkleliai ir gairės
Pašalinti, Pašalinti visas gaires
Selection guides, Tool Options
Transform, Tool Options
Gamma, Levels, Glossary
Gamut, Glossary
Gaussian Blur, Gaussian Blur
GBR, Naujų teptukų pridėjimas
GEGL graph, GEGL graph
GEGL operation, GEGL Operation
Gfig, Gfig
GIF, Export Image as GIF, Glossary
GIH, Naujų teptukų pridėjimas
Giljotina, Slice Using Guides
GIMP
Bugs, Reporting Bugs and Requesting Enhancements
History, GIMP History
How to contribute, How to Contribute
Introduction, Welcome to GIMP
Kaip išsikapanoti, Įvadas
GIMP Online, GIMP internete
GIMP paleidimas, GIMP paleidimas
GIMPressionist, GIMPressionist, Orientation Map Editor, Size Map Editor
Glass Tile, Glass Tile
Glossary, Glossary
Glotni paletė, Glotni paletė
Gradient, Edge
Gradient CSS code snippet, Using the „Gradients“ dialog
Gradient Flare, Gradient Flare
Gradientas, Gradientas
Apžvalga, Gradientai
Dialog, Gradientų dialogas
From palette, The „Palettes“ context menu
Įrankis, Gradientas
New gradient, Using example for the Gradient Editor
Rengyklė, Gradientų rengyklė
Toolbox Indicator Area, Tools Indicator Area
Gradiento atvaizdis, Gradiento atvaizdis
Grayscale
Overview, Glossary
Greita kaukė, The QuickMask
Grid
Apžvalga, Tinkleliai ir gairės
Cell Noise, Cell Noise
configure, Configure Grid…
Default setting, Numatytasis paveikslėlio tinklelis
Grid (legacy) filter, Grid (legacy)
Grid filter, Grid
Kibti prie tinklelio, Kibti prie tinklelio
Perlin Noise, Perlin Noise
Show/Mask Grid, Rodyti tinklelį
Simplex Noise, Simplex Noise
Grūdėtumo išėmimas, Inversion Layer Modes, Legacy Layer Modes
Grūdėtumo sujungimas, Inversion Layer Modes, Legacy Layer Modes
Guide
Add, Nauja gairė
Add by percent, Nauja gairė (procentais)
Perkelti, Summary of Move tool actions
Guides
Kibti prie gairių, Kibti prie gairių
Show/Mask Guides, Rodyti gaires
Using, Glossary

H

Handle Transform, Handle Transform
Hard mix, Contrast Layer Modes
HEIF/HEIC, Export Image as HEIF/HEIC
Help, Žinyno sistema
High Dynamic Range, Glossary
High Pass, High Pass
Histogram, Glossary
HSL Color, HSV Components Layer Modes, Legacy Layer Modes
HSV Hue, HSV Components Layer Modes, Legacy Layer Modes
HSV Noise, HSV Noise
HSV Saturation, HSV Components Layer Modes, Legacy Layer Modes
HSV Value, HSV Components Layer Modes, Legacy Layer Modes
HTML notation, Glossary
Hue-Chroma, Hue Chroma
Hue-Saturation, Hue-Saturation
Hurl, Hurl

I

ICC profile, Color Management in GIMP
Icon Theme, Icon Theme
Įdėti, Įdėti
IFS Fractal, IFS Fractal
Illusion, Illusion
Image, Paveikslėlių dialogas
Acquire an image, Create
Atverti, File Open…
As layers, Open as Layers…
Open location, Open Location…
Open recent, Atverti paskutiniuosius
Canvas size, Piešimo erdvės dydis
change Mode, Change the Mode
Close image, Užverti
Color Management
Assign Color Profile, Assign Color Profile
Convert to Color Profile, Convert to Color Profile
Discard Color Profile, Discard Color Profile
Enable Color Management, Enable Color Management
Menu, Color Management
Save Color Profile to File, Save Color Profile to File
Color modes
Menu, Veiksena
Convert
To grayscale, Pilkų atspalvių veiksena
To indexed mode, Indeksuota veiksena
To RGB mode, RGB veiksena
crop, Crop An Image
Crop
According to color, Kruopštus apkirpimas
To content, Crop Image
To selection, Crop Image
Cut off image according to guides, Slice Using Guides
Export As, Export As…
Flip, Flip An Image
Gairės, Gairės
Grid and guides, Tinkleliai ir gairės
Image size
When creating, Pagrindinės parinktys
information, Find Info About Your Image
Komentaras, Sudėtingesnės parinktys
Metadata, Metadata
Naujas, New…
Paste as, Įdėti kaip naują paveikslėlį
Precision, Precision
Reload the image, Atstatyti
Resolution
Setting when creating, Sudėtingesnės parinktys
Rotate, Rotate An Image
save, Compressing Images
Save image
Išsaugoti, Save File
Išsaugoti kaip, Save as…
Save a copy, Save a Copy…
Scale, Change the Size of an Image for the screen
scale, Change the Size of an Image for print
Spaudinio dydis, Spaudinio dydis
Transformuoti, Transformuoti
Image Gradient, Image Gradient
Image Hose, Glossary
Image hoses, Teptukai
Image Import and Export, Image Import and Export
Image size, Parinktys, Pagrindinės parinktys
Image windows
Description, Paveikslėlio langas
ImageMap, ImageMap
Incremental, Glossary
Indent, Parinktys
Indexed colors, Indeksuota veiksena
Indexed Colors, Glossary
Indexed palette, Paletės
Input Devices (command), Input Devices
Invert colors, Invertuoti
IPTC, Glossary
Įrankinė, Įrankinė
3D Transform, 3D Transform
Aktyvaus paveikslėlio sritis, Active Image Area
Apkirpimas, Apkirpimas
Apsukimo įrankis, Apsukimo įrankis
Blur/Sharpen, Blur/Sharpen
Cage Tool, The Cage Tool
Configuration, Parinktys
Dažų purkštuvas, Dažų purkštuvas
Dynamics, Dynamics
Dynamics Matrix, The Paint Dynamics Matrix
Dynamics Options, Dynamics Options
Gradientas, Gradientas
Handle Transform, Handle Transform
Indikatoriaus sritis, Tools Indicator Area
Ištempimas, Ištempimas
Ištepimas, Ištepimas
Įvadas, The Toolbox
Klonavimo įrankis, Klonavimo įrankis
Lygiavimo įrankis, Lygiavimo įrankis
MyPaint Brush, MyPaint Brush
Nustatymai, Įrankinė
Paint Tools, Paint Tools
Pasukimas, Pasukimas
Perkelti, Perkelti
Perspektyva, Perspektyva
Perspektyvos klonavimas, Perspektyvos klonavimas
Piešti, Brush Tools (Pencil, Paintbrush, Airbrush)
Pieštukas, Pieštukas
Plunksna, Plunksna
Šlytis, Šlytis
Spalvos sritis, Spalvos sritis
Šviesinimas ir tamsinimas, Šviesinimas ir tamsinimas
Taisyti, Taisyti
Teptukas, Brush Tools (Pencil, Paintbrush, Airbrush), Teptukas
Trintukas, Trintukas
Unified Transform, Unified Transform
Užpildymo įrankis, Užpildymo įrankis
Warp Transform, Warp Transform
Išjungti sluoksnio kaukę, Išjungti sluoksnio kaukę
Įskiepiai
Įdiegti, Naujų įskiepių diegimas
Įvadas, Įskiepiai
Rašyti, Įskiepių rašymas
Iškirpti, Iškirpti
Iškomponuoti, Iškomponuoti
Išlyginti, Išlyginti
Išsaugoti, Save File
Išsaugoti kaip, Save as…
Ištempti kontrastą, Ištempti kontrastą
Ištepimas, Ištepimas
Ištirpimas, Normal Layer Modes, Legacy Layer Modes
Išvalyti, Išvalyti
Įvesties įrenginiai, Įvesties įrenginiai
Įvesties kontroleriai, Įvesties kontroleriai

J

Jigsaw, Jigsaw
JPEG, Export Image as JPEG, Glossary
Judančių brūkšnelių greitis, Parinktys
Justify, Parinktys

K

Kalbos, Kalba
Kaleidoscope, Kaleidoscope
Kanalai
Meniu, Kanalų meniu
Kanalas
Channel mask, Pažymėjimo kaukės
Channel to Selection, Kanalų valdymas
Create a New Channel Mask, Kanalų valdymas
Delete Channel Mask, Kanalų valdymas
Dialog, Kanalų dialogas
Duplicate Channel Mask, Kanalų valdymas
Edit Channel Attributes, Kanalų valdymas
Move Channel Mask, Kanalų valdymas
Kanalų maišytuvas, Kanalų maišytuvas
Karšta, Hot…
Kaukės
Greita kaukė
Greitos kaukės naudojimas, Using QuickMask Mode
Sluoksnio kaukė
Apžvalga, Sluoksnio savybės
Keisti paveikslėlio dydį, Keisti paveikslėlio dydį
Keisti šabloną, Keisti šabloną
Keisti sluoksnio kaukę, Keisti sluoksnio kaukę
Keyboard Shortcuts, Keyboard Shortcuts
Dialog, Keyboard Shortcuts Dialog
Kibti prie gairių, Kibti prie gairių
Kibti prie tinklelio, Kibti prie tinklelio
Kieta šviesa, Contrast Layer Modes, Legacy Layer Modes
Klaidų konsolė, Klaidų konsolė
Klavišų kombinacijos, Sąsaja
Klonavimo įrankis, Klonavimo įrankis
Komandų eilutės argumentai, Komandų eilutės argumentai
Komentaras, Sudėtingesnės parinktys
Komponuoti, Komponuoti
Kontekstiniai meniu, Kontekstiniai meniu
Kontrastas, Kontrastas
Kontūrai
Dialog, Kontūrų dialogas
Naudojimas, Kontūrai
Kontūras
Ištempimas, Ištempimas
Perkelti, Summary of Move tool actions
Kopijuoti matomą, Kopijuoti matomą
Kruopštus apkirpimas, Kruopštus apkirpimas

L

Laikinas aplankas, Aplankai
Languages, Sąsaja
Laplace, Edge, Laplace
Lasso, Laisvo pažymėjimo įrankis (lasas)
Lava, Lava
Layer, Glossary
Cut (/Paste)
Cut layer content, Iškirpti
Dialog, Sluoksnių dialogas
Fill
Fill with background color, Užpildyti fono spalva
Fill with foreground color, Užpildyti priekinio plano spalva
Fill with pattern, Užpildyti raštu
Įdėti, Įdėti, Paste as New Layer, Paste As New Layer In Place, Įdėti kaip naują teptuką, Įdėti kaip naują raštą
Išvalyti
Clear layer content, Išvalyti
Kopijuoti, Kopijuoti
Copy visible layers, Kopijuoti matomą
Stack managing
Align visible layers, Align Visible Layers…
Merge visible layers, Sujungti matomus sluoksnius
Open image as layers, Open as Layers…
Layer boundary
Show/mask layer boundary, Rodyti sluoksnių ribas
Layer Group
New, New Layer Group
Layer groups, Layer Groups
Layer mask, Sluoksnių kaukės
LCh Chroma, LCh Components Layer Modes
LCh Color, LCh Components Layer Modes
LCh Hue, LCh Components Layer Modes
LCh Lightness, LCh Components Layer Modes
Lens Blur, Lens Blur
Lens Distortion, Lens Distortion
Lens Flare, Lens Flare
Levels tool, Levels
Lighting effects, Lighting Effects
Line
Drawing a straight line, Paprastų objektų piešimas
Line Nova, Line Nova
Line spacing, Parinktys
Linear burn, Darken Layer Modes
Linear Invert colors, Linear Invert
Linear light, Contrast Layer Modes
Linear Motion Blur, Linear Motion Blur
Linear Sinusoid, Linear Sinusoid
List search field, Kortelės meniu
Little Planet, Little Planet
Lock alpha channel, Using the Layer dialog
Lock pixels, Using the Layer dialog
Long Shadow, Long Shadow
Luma/luminance darken only, Darken Layer Modes
Luma/luminance lighten only, Lighten Layer Modes
Luminance, LCh Components Layer Modes
Lygiavimo įrankis, Lygiavimo įrankis

M

Magic Wand, Fuzzy selection (Magic wand)
Mainų aplankas, Aplankai
Mantiuk 2006, Mantiuk 2006
Map Object, Map Object
Masks
Channel mask, Pažymėjimo kaukės
Layer mask, Sluoksnių kaukės
Add, Pridėti sluoksnio kaukę
Add to selection, Pridėti sluoksnio kaukę pažymėjimui
Apply, Pritaikyti sluoksnio kaukę
Convert to a selection, Kaukė į pažymėjimą
Delete, Ištrinti sluoksnio kaukę
Disable, Išjungti sluoksnio kaukę
Edit, Keisti sluoksnio kaukę
Intersect with selection, Sluoksnio kaukės sankirta su pažymėjimu
Show, Rodyti sluoksnio kaukę
Subtract from selection, Atimti sluoksnio kaukę iš pažymėjimo
Overview, Glossary
Quick mask, Pažymėjimo kaukės
Selection mask, Pažymėjimo kaukės
Mastelis, Mastelis
Matomumas
Piktograma, Sluoksnio savybės
Maze, Maze
Mean Curvature Blur, Mean Curvature Blur
Measure, Measure
Measure a distance, Measure
Measure a surface, Measure
Measure an angle, Measure
Median Blur, Median Blur
Meniu
Edit, Meniu „Keisti“
File, Apžvalga
File menu, Meniu „Failas“
Filters, Meniu „Filtrai“
Įrankiai, Meniu „Įrankiai“
Įvadas, Įvadas į meniu
Windows, „Windows“ Menu
Žinynas, Įvadas į meniu „Žinynas“
Žymėjimas, Meniu „Žymėjimas“
Menu-bar
Show/Mask menu bar, Rodyti meniu juostą
Menus
Image, Overview
Sluoksnis, Įvadas į meniu „Sluoksnis“
Merge, Normal Layer Modes
Merge Layer Group, Merge Layer Group
Metadata, Metadata
Metadata Editor, Metadata Editor
Metadata Viewer, Metadata Viewer
Minkšta šviesa, Contrast Layer Modes, Legacy Layer Modes
MNG, Export Image as MNG
Modes (color)
Indeksuota, Indeksuota veiksena
Pilki atspalviai, Pilkų atspalvių veiksena
RGB, RGB veiksena
Modes (Colors)
Submenu, Veiksena
Modes of layers, Sluoksnių veiksenos
Legacy, Legacy Layer Modes
Module Manager, Modules
Modules, Modules
Moiré, Glossary
Mono-mixer, Mono Mixer
Mosaic, Mosaic
Mouse cursors, Parinktys
Mouse Scroll-Wheel, Tool Options
MYB, Naujų teptukų pridėjimas
MyPaint Brush, MyPaint Brush
MyPaint Brushes, MyPaint Brushes Dialog
Mypaint Brushes
Dialog, MyPaint Brushes Dialog

N

Naršyklė
Procedūra, Procedūrų naršyklė
Naujas, New…
Naujas rodinys, Naujas rodinys
Naujas sluoksnis, Naujas sluoksnis
Navigation
Dialog, Žvalgymo dialogas
Preview size, Sąsaja
View Navigation window, Žvalgymo langas
Navigation preview, Paveikslėlio langas
Neon, Neon
Nepermatomumas
Layers dialog, Using the Layer dialog
Teptukas, Tool Options
New image
Default setting, Numatytojo paveikslėlio nustatymai
New Image, New…
New instance, Kalba
Newsprint, Newsprint
NL filter, NL Filter
Noise Reduction, Noise Reduction
Nonlinear filter, NL Filter
Normal Map, Normal Map
Nustatymai, Nustatymų dialogas
Dialog defaults, Dialog Defaults
Icon Theme, Icon Theme
Image grid, Numatytasis paveikslėlio tinklelis
Įvesties įrenginiai, Įvesties įrenginiai
Įvesties kontroleriai, Įvesties kontroleriai
Snapping, Image Window Snapping Behavior
Tema, Tema

O

Oilify, Oilify
Oilify (legacy), Oilify (legacy)
Old Photo, Old Photo
Open as layers, Open as Layers…
Overwrite, Export… and Overwrite…

P

Padding color, Užpildo spalva
Page Curl, Page Curl
Paint Tools, Paint Tools
Pakartoti, Pakartoti
Pakartoti paskutinį, Pakartoti paskutinį
Paletė
Atnaujinti, Palečių dialogo naudojimas
Dialog, Palečių dialogas
Importuoti, The „Palettes“ context menu
Ištrinti, Palečių dialogo naudojimas
Meniu, The „Palettes“ context menu
Nauja paletė, Palečių dialogo naudojimas
Rengyklė, Palečių rengyklė
Sukurti paletės kopiją, Palečių dialogo naudojimas
Paletės atvaizdis, Paletės atvaizdis
Paletės palvų parinkiklis, Naudojant dialogą „Priekinio plano / fono spalva“
Palette
Įvadas, Paletės
Panorama Projection, Panorama Projection
Paper Tile, Paper Tile
Parasite, Glossary
Pass Through, Layer Groups
Paste as new brush, Įdėti kaip naują teptuką
Paste as New Layer, Paste as New Layer
Paste as New Layer in Place, Paste As New Layer In Place
Paste as new pattern, Įdėti kaip naują raštą
Paste In Place, Paste In Place
Paste Into Selection, Paste Into Selection
Paste Into Selection In Place, Paste Into Selection In Place
Paste Named, Buferių dialogas
Pasukimas, Pasukimas, Pasukimas
Pasukti spalvas, Pasukti spalvas
Path
Snap to active path, Snap to Active Path
Paths
Stroke, Apvesti kontūrą
Tool, Paths
Transform, Transforming Paths
Patterns
Add a pattern to layer, Introduction
Paveikslėliai
Types, Paveikslėlių tipai
Paveikslėlio langas
Meniu, Meniu „Rodymas“, Meniu „Paveikslėlis“, Meniu „Spalvos“
Paveikslėlio savybės, Paveikslėlio savybės
Paveikslėlis
Active Image Thumbnail, Parinktys
Apkirpimas
Įrankis, Apkirpimas
Kontūrai, Kontūrai
Nustatymai
Default image, Numatytojo paveikslėlio nustatymai
Resize after zooming or scaling, Parinktys
Tekstas, Tekstas
Paveikslėlių langai
Basic settings, Langų valdymas
Nustatymai, Paveikslėlių langai, Paveikslėlio lango išvaizda
Pažymėjimai
Concepts, Pažymėjimas
Naudojimas, Pažymėjimų kūrimas ir naudojimas
Pažymėjimas
According to opacity, Alfa į pažymėjimą
Add / Subtract selections, Adding or subtracting selections
Add alpha channel, Pridėti pažymėjimui alfa kanalą
Add layer mask to selection, Pridėti sluoksnio kaukę pažymėjimui
Change shape, Tool Options
Intersect with Alpha channel, Alfa kanalo sankirta su pažymėjimu
Ištempimas, Ištempimas
Perkelti pažymėjimą, Moving or Resizing a Selection
Resize selection, Moving or Resizing a Selection
Subtract non-transparent pixels, Atimti iš pažymėjimo
PDF, Glossary
Perdengimas, Contrast Layer Modes, Legacy Layer Modes
Perkelti, Perkelti
Perkomponuoti, Perkomponuoti
Permatomumas
Brush opacity, Tool Options
Eraser tool, Trintukas
Representation, Vaizdavimas
Perspective, Perspective
Perspektyva, Perspektyva
Perspektyvos klonavimas, Perspektyvos klonavimas
Peržiūra
Composited preview, Tool Options
Transformation tools, Tool Options
Peržiūros, Sąsaja
Photocopy, Photocopy
Photography, Darbas su skaitmenininio fotoaparato nuotraukomis
Pick, Pick
Piešimo veiksenos
Spalvų ištrynimas, Paint Mode Examples
Už, Paint Mode Examples
Pieštukas, Pieštukas
Pilki atspalviai
Convert to grayscale, Pilkų atspalvių veiksena
Pin light, Contrast Layer Modes
Pixel, Glossary
Pixelize, Pixelize
Plasma, Plasma
Playback, Playback
Playground, Experimental Playground
Plugins
Definition, Glossary
Procedūra, Įskiepių naršyklė
Plunksna, Plunksna
PNG, Export Image as PNG, Glossary
Pointer, Žymiklio dialogas
Polar Coordinates, Polar Coordinates
Polygonal Selection, Laisvo pažymėjimo įrankis (lasas)
Poslinkis, Poslinkis
Posterize, Posterize
Precision, Sudėtingesnės parinktys, Precision
Predator, Predator
Preferences (command), Preferences
Presets
Įvadas, Presets
Presets Dialog, Tool Presets Dialog
Tool Preset Editor, Tool Preset Editor
Preview
Filter, Introduction
Navigation preview, Paveikslėlio langas
Navigation preview size, Sąsaja
Previews
Tab preview size, Kortelės meniu
Prewitt compass, Edge
Pridėjimas, Lighten Layer Modes, Legacy Layer Modes
Printing
Size and resolution, Spaudinio dydis
Procedūra
Naršyklė, Procedūrų naršyklė
Plug-In, Įskiepių naršyklė
PSD, Glossary
Python-Fu
Pomeniu, The „Python-Fu“ Submenu

Q

Qbist, Qbist
Quantization, Glossary
Quit GIMP, Baigti darbą

R

Raiška
Printing, Spaudinio dydis
Raštai
Įvadas, Raštai
Klonavimo įrankis, Parinktys
Toolbox Indicator Area, Tools Indicator Area
Raudonos akys, Raudonių akių pašalinimas
Rearrange Colormap, Rearrange Colormap
Rectangle
Drawing a rectangle, Paprastų objektų piešimas
Recursive Transform, Recursive Transform
Red Eye Removal, Red Eye Removal
Reikšmių invertavimas, Reikšmių invertavimas
Reinhard 2005, Reinhard 2005
Rėmelio vidurkis, Rėmelio vidurkis
Rėmelis, Rėmelis
Remove Alpha channel, Remove Alpha Channel
Remove Holes, Remove Holes
Reset All, Atstatyti visus filtrus
Resolution, Pagrindiniai principai
Setting when creating, Sudėtingesnės parinktys
Retinex, Retinex
Revert (command), Atstatyti
RGB, RGB veiksena, Glossary
RGB Clip, RGB Clip
RGB Noise, RGB Noise
Ripple filter, Ripple
Rippling, Rippling
Roberts, Edge
Rodymas
Įvadas, Įvadas į meniu „Rodymas“
Padding color of canvas, Užpildo spalva
Rodyti būsenos juostą, Rodyti būsenos juostą
Rodyti gaires, Rodyti gaires
Rodyti liniuotes, Rodyti liniuotes
Rodyti meniu juostą, Rodyti meniu juostą
Rodyti pažymėjimą, Rodyti pažymėjimą
Rodyti slinkties juostas, Rodyti slinkties juostas
Rodyti sluoksnių ribas, Rodyti sluoksnių ribas
Rodyti tinklelį, Rodyti tinklelį
Rotate, Pasirenkamas pasukimas
Rotate 180°, Rotate 180°
Rotate 90° clockwise, Rotate 90° clockwise
Rotate 90° counter-clockwise, Rotate 90° counter-clockwise
Round Corners, Round Corners
Rounded rectangle, Apvalainas stačiakampis
Rulers
Show/Mask rulers, Rodyti liniuotes

S

Šablonas
Create Template, Create Template…
Menu, Pagrindinės parinktys
Sample Points, Dialogas „Mėginių taškai“, Show Sample Points
Sąranka, Configuration Folders
Sąsaja
Nustatymai, Sąsaja
Saturation, Glossary
Save a copy, Save a Copy…
Save Color Profile to File, Save Color Profile to File
Save/Export Images, Save / Export Images
Scale layer, Keisti sluoksnio dydį
Scale Layer, selection contour or path, Ištempimas
Scene-referred, Glossary
Scissors tool, Intelligent Scissors
Screenshot, Screenshot
Script-Fu
Įdiegti, Installing Script-Fu scripts
Įvadas, Script-Fu scenarijų naudojimas
Pomeniu, Pomeniu „Script-Fu“
Tutorial, A Script-Fu Tutorial
Scroll-bars
Show/Mask scrollbars, Rodyti slinkties juostas
Search and Run a Command, Search and Run a Command
Selection
Apvalainas stačiakampis, Apvalainas stačiakampis
Clear selection content, Išvalyti
Create a selection border, Rėmelis
Cut selection content, Iškirpti
Distort, Distort
Editor, Pažymėjimų rengyklė
Ellipse selection, Elipsinio pažymėjimo įrankis
Fill
Fill with background color, Užpildyti fono spalva
Fill with foreground color, Užpildyti priekinio plano spalva
Fill with pattern, Užpildyti raštu
Floating selection, Glossary
Foreground Select, Foreground Select
Free Selection, Laisvo pažymėjimo įrankis (lasas)
Fuzzy selection, Fuzzy selection (Magic wand)
Įdėti, Įdėti, Paste as New Layer, Paste As New Layer In Place, Įdėti kaip naują paveikslėlį, Įdėti kaip naują teptuką, Įdėti kaip naują raštą
Invertuotas pažymėjimas, Invertuotą
Išlieti pažymėjimo kraštus, Išlieti ribas
Išsaugoti pažymėjimą į kanalą, Išsaugoti į kanalą
Ištrinti pažymėjimus, Nieko
Kopijuoti, Kopijuoti
Modes, Parinktys
Padidinti, Padidinti
Pašalinti pažymėtos srities kraštų išliejimą, Paaštrinti
Paste In Place, Paste In Place
Paste Into Selection, Paste Into Selection
Paste Into Selection In Place, Paste Into Selection In Place
Pažymėjimas į kontūrą
Sudėtingesnės parinktys, Dialogas „Pažymėjimo į kontūrą sudėtingesni parametrai“
Pažymėjimas pagal spalvą, Pagal spalvą
Perjungti greitą kaukę, Perjungti greitą kaukę
Plaukiojantis pažymėjimas (komanda), Plaukiojantį
Polygonal Selection, Laisvo pažymėjimo įrankis (lasas)
Rectangle selection, Rectangle Selection
Remove Holes, Remove Holes
Selection boundary
Show/Mask selection boundary, Rodyti pažymėjimą
Selection by color, Žymėjimas pagal spalvą
Selection mask, Pažymėjimo kaukės
Shrink the size of selection, Sumažinti
Stroke selection, Apvesti pažymėtą sritį
Sukurti pažymėjimą iš kontūro, Iš kontūro
Transform selection to path, To Path
Viską, Viską
Selections
Bendros ypatybės, Bendros ypatybės
Selective Gaussian Blur, Selective Gaussian Blur
Semi-Flatten, Semi-Flatten
Send by Email, Send by Email
Sepia, Sepia
Set Colormap, Set Colormap
Shadows and Highlights, Shadows-Highlights
Sharpen (Unsharp mask), Sharpen (Unsharp Mask)
Shift, Shift
Shortcuts, Creating Shortcuts to Menu Commands
Show All, Show All
Show Canvas Boundary, Show Canvas Boundary
Show in File Manager, Show in File Manager
Show Layer Mask (command), Rodyti sluoksnio kaukę
Simple Linear Iterative Clustering, Simple Linear Iterative Clustering (SLIC)
Sinus, Sinus
Skirtumas, Inversion Layer Modes, Legacy Layer Modes
Slice, Slice
Slice Using Guides, Slice Using Guides
Slide, Slide
Sliders, Tool Options
Sluoksniai, Įvadas į sluoksnius
Linkage, Sluoksnio savybės
Merge all layers, Suploti paveikslėlį
Naujų sluoksnių kūrimas, Naujų sluoksnių kūrimas
Sluoksnio ribų dydis, Sluoksnio ribų dydis
Sluoksnis
Activate, Sluoksnio savybės
Anchor the floating layer, Pritvirtinti sluoksnį
Blending Modes, Sluoksnių veiksenos
Boundaries, Sluoksnio savybės
Ištempimas, Ištempimas
Mask managing
Add a mask, Pridėti sluoksnio kaukę
Add layer mask to selection, Pridėti sluoksnio kaukę pažymėjimui
Apply, Pritaikyti sluoksnio kaukę
Convert layer mask to a selection, Kaukė į pažymėjimą
Delete layer mask, Ištrinti sluoksnio kaukę
Disable, Išjungti sluoksnio kaukę
Edit, Keisti sluoksnio kaukę
Intersect layer mask with selection, Sluoksnio kaukės sankirta su pažymėjimu
Show layer mask, Rodyti sluoksnio kaukę
Subtract layer mask from selection, Atimti sluoksnio kaukę iš pažymėjimo
Modes, Sluoksnių veiksenos
Legacy, Legacy Layer Modes
On-canvas layer selection, Layer Groups
Perkelti, Summary of Move tool actions
Pomeniu
Kaukė, Pomeniu „Kaukė“
Permatomumas, Meniu „Sluoksnis“ pomeniu „Permatomumas“
Stack, Pomeniu „Dėklas“
Transformuoti, Pomeniu „Transformuoti“
Preview size, Kortelės meniu
Size, Sluoksnio savybės
Size managing
Crop according to selection, Crop Layer
Crop to content, Crop Layer
Resize current layer and its content, Keisti sluoksnio dydį
Resize current layer but not its content, Sluoksnio ribų dydis
Resize current layer to image size, Prilyginti sluoksnio dydį paveikslėliui
Stack managing
Bottom layer, Pasirinkti apatinį sluoksnį
Create a new layer, Naujas sluoksnis
Create a new layer from visible layers, New From Visible
Delete current layer, Ištrinti sluoksnį
Layer duplicate, Sukurti sluoksnio kopiją
Lower current layer to the bottom of stack, Sluoksnį į apačią
Lower layer, Nuleisti sluoksnį
Merge all layers in the current layer group, Merge Layer Group
Merge current layer with the underlying layer, Sujungti su žemesniu
Move current layer one position up, Pakelti sluoksnį
Move current layer to the top of stack, Sluoksnis į viršų
Next layer, Pasirinkti kitą sluoksnį
Previous layer, Pasirinkti ankstesnį sluoksnį
Reverse layer order, Komanda „Atvirkščia sluoksnių tvarka“
Select top layer, Pasirinkti viršutinį sluoksnį
Text, Atsisakyti tekstinės informacijos
Tipas, Sluoksnio savybės
Transformuoti
Flip horizontally, Apsukti horizontaliai
Flip vertically, Apsukti vertikaliai
Rotation, Rotate 90° clockwise, Rotate 90° counter-clockwise, Rotate 180°, Pasirenkamas pasukimas
Shift layer content, Poslinkis
Transparency managing
Add Alpha channel to background layer, Pridėti alfa kanalą
Add non-transparent areas to selection, Pridėti pažymėjimui alfa kanalą
Intersect non-transparent areas with selection, Alfa kanalo sankirta su pažymėjimu
Make colors transparent, Color to Alpha
Preserve anti-aliasing, Pusiau suploti
Remove Alpha Channel, Remove Alpha Channel
Selection according to opacity, Alfa į pažymėjimą
Slenkstis, Alfa slenkstis
Subtract non-transparent pixels from selection, Atimti iš pažymėjimo
Sluoksnių veiksenos, Sluoksnių veiksenos
Atimtis, Inversion Layer Modes, Legacy Layer Modes
Color Erase, Normal Layer Modes
Dalyba, Inversion Layer Modes, Legacy Layer Modes
Daugyba, Darken Layer Modes, Legacy Layer Modes
Ekranas, Lighten Layer Modes, Legacy Layer Modes
Erase, Normal Layer Modes
Exclusion, Inversion Layer Modes
Grūdėtumo išėmimas, Inversion Layer Modes, Legacy Layer Modes
Grūdėtumo sujungimas, Inversion Layer Modes, Legacy Layer Modes
Hard mix, Contrast Layer Modes
HSL Color, HSV Components Layer Modes, Legacy Layer Modes
HSV Hue, HSV Components Layer Modes, Legacy Layer Modes
HSV Saturation, HSV Components Layer Modes, Legacy Layer Modes
HSV Value, HSV Components Layer Modes, Legacy Layer Modes
Ištirpimas, Normal Layer Modes, Legacy Layer Modes
Kieta šviesa, Contrast Layer Modes, Legacy Layer Modes
LCh Chroma, LCh Components Layer Modes
LCh Color, LCh Components Layer Modes
LCh Hue, LCh Components Layer Modes
LCh Lightness, LCh Components Layer Modes
Linear burn, Darken Layer Modes
Linear light, Contrast Layer Modes
Luma/Luminance darken only, Darken Layer Modes
Luma/Luminance lighten only, Lighten Layer Modes
Luminance, LCh Components Layer Modes
Merge, Normal Layer Modes
Minkšta šviesa, Contrast Layer Modes, Legacy Layer Modes
Normali, Normal Layer Modes, Legacy Layer Modes
Perdengimas, Contrast Layer Modes, Legacy Layer Modes
Pin light, Contrast Layer Modes
Pridėjimas, Lighten Layer Modes, Legacy Layer Modes
Skirtumas, Inversion Layer Modes, Legacy Layer Modes
Split, Normal Layer Modes
Šviesinimas, Lighten Layer Modes, Legacy Layer Modes
Tamsinimas, Darken Layer Modes, Legacy Layer Modes
Tik pašviesinti, Lighten Layer Modes, Legacy Layer Modes
Tik patamsinti, Darken Layer Modes, Legacy Layer Modes
Vivid light, Contrast Layer Modes
Slur, Slur
Šlytis, Šlytis
Snap to active path, Snap to Active Path
Snap to canvas, Snap to Canvas
Snapping, Image Window Snapping Behavior
Sobel, Edge, Sobel
Sodrumas, Sodrumas
Softglow, Softglow
Softglow (legacy), Softglow (legacy)
Solid noise, Solid Noise
Space bar, Įrankio aktyvavimas
Spalva, Color Management in GIMP, Spalva
Adjust level colors, Levels
Color Balance, Color Balance
Color display, Rodymo filtrai
Grab color, Spalvų parinkiklis
Merging layer Modes, Sluoksnių veiksenos
Padding color of canvas, Užpildo spalva
Palettes (color map), Paletės
Regėjimas su trūkumais, Regėjimas su spalvų deficitu
Selection by color, Žymėjimas pagal spalvą
Spalvinimas pagal pavyzdį, Spalvinimas pagal pavyzdį
Spalvos
Automatinės, Pomeniu „Automatinis“
Color Temperature, Color Temperature
Color to Alpha, Color to Alpha…
Colorize, Colorize
Components, Pomeniu „Komponentai“
Dither, Dither
Exposure, Exposure
Hue-Chroma, Hue Chroma
Info, Pomeniu „Informacija“
Invertuoti, Invertuoti
Karšta, Hot…
Linear Invert, Linear Invert
Map, Pomeniu „Atvaizdis“
Nusodrinti, The „Desaturate“ Submenu
Posterize, Posterize
Reikšmių invertavimas, Reikšmių invertavimas
RGB Clip, RGB Clip
Shadows and Highlights, Shadows-Highlights
Sodrumas, Sodrumas
Stretching, Automatic Color-Stretching
Threshold, Threshold
Tone Mapping, The „Tone Mapping“ Submenu
Spalvos kubo analizė, Spalvos kubo analizė
Spalvos sritis, Spalvos sritis
Spalvų gama, Spalvų gamos dialogas
Spalvų pagerinimas, Spalvų pagerinimas
Spalvų parinkiklis, Spalvų parinkiklis
Spalvų sukeitimas, Spalvų sukeitimas
Spalvų valdymas, Spalvų valdymas, Parinktys
Sparkle, Sparkle
Spaudinio dydis, Spaudinio dydis
Spausdinimas
Nuotraukų spausdinimas, Nuotraukų spausdinimas
Spausdinimo komanda, Spausdinti
Sphere Designer, Sphere Designer
Spherize, Spherize
Spinning Globe, Spinning Globe
Spiral, Spiral
Splash-screen, Paleisties paveikslėlio tinkinimas
Split, Normal Layer Modes
Spread, Spread
Spyrogimp, Spyrogimp
Šriftai
Add, Šriftų pridėjimas
Problemos, Šriftų problemos
Stačia / gulsčia veiksena, Pagrindinės parinktys
Stack, Pomeniu „Dėklas“
Status bar
Image window, Paveikslėlio langas
Nustatymai, Paveikslėlio lango pavadinimas ir būsenos juosta
Show/Hide status bar, Rodyti būsenos juostą
Stencil Carve, Stencil Carve
Stencil Chrome, Stencil Chrome
Straighten, Measure
Stress, Stress
Stretch Contrast HSV, Stretch Contrast HSV
Stroke path, Apvesti kontūrą
Sujungti matomus sluoksnius, Sujungti matomus sluoksnius
Sujungti su žemesniu, Sujungti su žemesniu
Sukurti kopiją, Sukurti kopiją
Sumažinti apvadą, Sumažinti apvadą
Supernova, Supernova
Supersampling, Glossary
SVG, Glossary
Šviesinimas, Lighten Layer Modes, Legacy Layer Modes
Šviesinimas ir tamsinimas, Šviesinimas ir tamsinimas
Symmetric Nearest Neighbor, Symmetric Nearest Neighbor
Symmetry Painting, Symmetry Painting dialog
System Resources, System Resources

T

Tab menus, Tab menus
Tags, Tagging
Taisyti, Taisyti
Tamsinimas, Darken Layer Modes, Legacy Layer Modes
TARGA, Glossary
Tarpo klavišas, Parinktys
Taškas į tašką, Taškas į tašką
Tear-off line, Tear-off menus
Tear-off menus, Tear-off menus
Tekstas
Editing text, Text Management
Kontekstinis meniu, Text Context Menu
Managing Text Layer, Managing Text Layer
Perkelti, Summary of Move tool actions
Šriftai, Šriftų pridėjimas
Teksto pagražinimas, Teksto pagražinimas
Text Area, Text Area
Text Toolbox, Text Toolbox
Tekstūrų podėlis, Kaip nustatyti Tekstūrų podėlį
Tema, Tema
Template
Edit, Keisti šabloną
Templates, Šablonų dialogas
Teptukai
Animated brushes
Įvadas, Teptukai
Changing brush size, Changing brush size
Failų formatai, Naujų teptukų pridėjimas
Filter brush, Papildoma informacija
Įvadas, Teptukai
Paprasti, Teptukai
Parametriniai, Teptukai
Pridėti naują, Naujų teptukų pridėjimas
Retrospektyvos teptukas, Papildoma informacija
Spalva, Teptukai
Teptukas, Teptukas
Text
Discard information, Atsisakyti tekstinės informacijos
Editor, Text Editor
Load from file, Text Editor
Tool, Text
Text along Path, Text Context Menu
Text to Selection, The Text Commands
TGA, Glossary
Threshold, Threshold
Tiesi linija, Modifikavimo klavišai
TIFF, Export Image as TIFF, Glossary
Tik pašviesinti, Lighten Layer Modes, Legacy Layer Modes
Tik patamsinti, Darken Layer Modes, Legacy Layer Modes
Tile, Tile
Tile Seamless, Tile Seamless
Tileable Blur, Tileable Blur
Title bar
Nustatymai, Paveikslėlio lango pavadinimas ir būsenos juosta
Tone Mapping
Fattal et al. 2002, Fattal et al. 2002
Mantiuk 2006, Mantiuk 2006
Reinhard 2005, Reinhard 2005
Retinex, Retinex
Stress, Stress
Tools
Brightness-Contrast, Brightness-Contrast
Curves, Curves
Elipsinio pažymėjimo įrankis, Elipsinio pažymėjimo įrankis
Foreground Select, Foreground Select
Free Selection, Laisvo pažymėjimo įrankis (lasas)
Fuzzy Selection, Fuzzy selection (Magic wand)
GEGL operation, GEGL Operation
Levels, Levels
Measure, Measure
Miscellaneous, Kiti
Nustatymai, Įrankio parinktys
Paint, Paint Tools
Paths, Paths
Rectangle Selection, Rectangle Selection
Scissors, Intelligent Scissors
Selection by color, Žymėjimas pagal spalvą
Spalvų parinkiklis, Spalvų parinkiklis
Text, Text
Threshold, Threshold
Tool groups, Įrankinė
Transformavimo įrankiai, Transformavimo įrankiai
Zoom, Zoom
Transform
Clipping, Tool Options
Gairės, Tool Options
Paths, Transforming Paths
Transformuoti, Transformuoti
Transparency
Alpha channel, Glossary
Background layer transparency, Sluoksnio savybės
Exporting images with transparency, Paveikslėlių su permatomumu išsaugojimas
Keep Layer Transparency, Using the Layer dialog
Layer opacity, Using the Layer dialog
Lock Alpha channel, Using the Layer dialog
Trikampis spalvų parinkiklis, Naudojant dialogą „Priekinio plano / fono spalva“
Trintukas, Trintukas
Tutorial, Common Tasks, Change the Size of an Image for the screen, Change the Size of an Image for print, Compressing Images, Crop An Image, Find Info About Your Image, Change the Mode, Flip An Image, Rotate An Image, Separating an Object From Its Background, How to Draw Straight Lines
Tutorials
Create image, Naujų failų kūrimas
Drawing a rectangle, Paprastų objektų piešimas
Drawing a straight line, Paprastų objektų piešimas
New gradient, Using example for the Gradient Editor

U

Undo, Atšaukimas
Unified Transform, Unified Transform
Unit Editor, Vienetų rengyklė
Unit of measurement, Vienetų rengyklė
URI, Glossary
URL, Glossary
User Manual, User Manual
Using
Nustatymai
Debugging, Debugging
Image Import and Export, Image Import and Export
Playground, Experimental Playground
System Resources, System Resources
Užpildymo įrankis, Užpildymo įrankis
Užpildyti raštu, Užpildyti raštu
Užverti, Užverti

V

Vaizdavimas
Nustatymai, Vaizdavimas
Value, Glossary
Value Propagate, Value Propagate
Values, Levels
Van Gogh (LIC), Van Gogh (LIC)
Variable Blur, Variable Blur
VBR, Naujų teptukų pridėjimas
Vėl parodyti paskutinį, Vėl parodyti paskutinį
Video Degradation, Video
Vienetų rengyklė, Vienetų rengyklė
Vignette, Vignette
Virpėjimas, Tool Options
Visame ekrane, Visame ekrane
Vivid light, Contrast Layer Modes
Voronoi, Options

W

Warp Transform, Warp Transform
Waterpixels, Waterpixels
Wavelet-decompose, Wavelet Decompose
Waves, Waves, Waves
Weave, Weave
Web
Images for the web, Paveikslėlių paruošimas žiniatinkliui
WebP, Export Image as WebP
Whirl and Pinch, Whirl and Pinch
White point, Levels
Wind, Wind

X

Xach-Effect, Xach-Effect
XCF, Glossary
XDS, The Toolbox
XMP, Glossary

Y

YCbCr, Glossary
Yra keli įskiepiai, kurie blogai reaguoja į atšaukimą, dėl to kai kurios paveikslėlio vietos gali būti sugadintos.
Žvalgymas, Paveikslėlio langas
YUV, Glossary

Z

Žinynas, Žinynas
Apžvalga, Apie
Dienos patarimas, Dienos patarimas
Kontekstinis žinynas, Kontekstinis žinynas
Meniu, Įvadas į meniu „Žinynas“
Online, GIMP internete
Search and Run a Command, Search and Run a Command
Zoom, Parinktys, Zoom
Zoom Motion Blur, Zoom Motion Blur