8.32. Pomeniu Atvaizdis

Ši komanda atveria šį pomeniu:

Pav. 16.208. Pomeniu Atvaizdis

Pomeniu „Atvaizdis“