6.3.  Veiksena

Pav. 16.64. Meniu Paveikslėlis pomeniu Veiksena

Meniu „Paveikslėlis“ pomeniu „Veiksena“

Pomeniu Veiksena yra komandos, leidžiančios pakeisti paveikslėlio spalvų veikseną. Yra trys veiksenos.

6.3.1. Pomeniu aktyvavimas

You can access this submenu from the image menubar through ImageMode.

6.3.2. Pomeniu Veiksena turinys