8.36. Spalvų sukeitimas

8.36.1. Apžvalga

Pav. 16.213. Filtro Spalvų sukeitimas pavyzdys

Filtro „Spalvų sukeitimas“ pavyzdys

Originalus paveikslėlis

Filtro „Spalvų sukeitimas“ pavyzdys

Pritaikytas filtras


Šis filtras pakeičia spalvą kita spalva.

8.36.2. Filtro aktyvavimas

This filter is found in the image window menu under ColorsMapColor Exchange.

8.36.3. Parinktys

Pav. 16.214. Filtro Spalvų sukeitimas parinktys

Filtro „Spalvų sukeitimas“ parinktys

Peržiūra

Šioje peržiūroje rodoma dabartinio paveikslėlio dalis. Peržiūroje telpa mažesnė už peržiūrą pažymėta sritis; didesnė bus apkirpta ir pritaikyta šiai peržiūrai.

Jeigu viduriniuoju pelės mygtuku spustelėsite peržiūroje, bus pasirinkta spustelėto pikselio spalva ir bus rodoma kaip šaltinio spalva.

Iš spalvos

Šioje sekcijoje galite pasirinkti spalvą, pagal kurią bus pasirinkti spalvų sukeitimui naudotini pikseliai.

Trys RGB spalvų slankikliai: jeigu spustelėjote peržiūroje, jie išdėstomi automatiškai. Tačiau galite juos pakeisti. Kiekvienas slankiklis keičia spalvos intensyvumą. Rezultatas realiu laiku rodomas šaltinio spalvos pavyzdžio laukelyje.

Trys slenksčių slankikliai, kiekvienai spalvai. Kuo didesnis slenkstis, tuo daugiau pikselių bus keičiama. Rezultatas realiu laiku rodomas peržiūroje.

Užrakinti slenksčius: ši parinktis užrakina slenksčio slankiklius; visi jie veiks taip pat.

Į spalvą

Three cursors allow to select the color that pixels will have. Result is displayed in swatch box and in preview. You can also click on the color button to get a color selector.