8.51. Rėmelio vidurkis

8.51.1. Apžvalga

Pav. 16.241. Filtro Rėmelio vidurkis pavyzdys

Filtro „Rėmelio vidurkis“ pavyzdys

Originalus paveikslėlis

Filtro „Rėmelio vidurkis“ pavyzdys

Pritaikytas filtras Rėmelio vidurkis


This plug-in calculates the most often used color in a specified border of the active layer or selection. It can gather similar colors together so that they become predominant. The calculated color becomes the foreground color in the Toolbox. This filter is interesting when you have to find a Web page color background that differs as little as possible from your image border. The action of this filter is not registered in Undo History and can't be deleted with Ctrl+Z : it doesn't modify the image.

[Pastaba] Pastaba

This command only works on RGB images. If the image is Grayscale or Indexed, the menu entry is disabled.

8.51.2. Activating the filter

This filter is found in the image window menu under ColorsInfoBorder Average.

8.51.3. Parinktys

Pav. 16.242. Filtro Rėmelio vidurkis parinktys

Filtro „Rėmelio vidurkis“ parinktys

Rėmelio dydis

Čia galite nurodyti rėmelio Storumą pikseliais.

Spalvų kiekis

Parametras Kibirėlio dydis leidžia valdyti spalvų, laikomų panašiomis ir skaičiuojamų tuo pačiu kibirėliu, skaičių. Naudojant mažą kibirėlio dydžio reikšmę (t. y. didelį kibirėlių skaičių) vidutinės spalvos skaičiavimas yra tikslesnis. Atminkite, kad didesnis tikslumas nebūtinai reiškia geresnius rezultatus (žr. žemiau esantį pavyzdį).

8.51.4. Filtrą Rėmelio vidurkis iliustruojantys pavyzdžiai

Pav. 16.243. Originalus paveikslėlis

Originalus paveikslėlis

Originaliame paveikslėlyje yra gryna raudona (255;0;0), gryna mėlyna (0;0;255) ir skirtingi, tačiau panašūs žalios spalvos atspalviai (00******;11******;00******).


Pav. 16.244. Spalvų kiekis nustatytas į 8:

„Spalvų kiekis“ nustatytas į 8:

Gauta spalva – raudona (254,2,2).


Dažniausia paveikslėlio rėmelio spalva yra gryna raudona (255,0,0). Kadangi kibirėlio dydis yra mažas, skirtingi žalios spalvos tonai neatpažįstami kaip ta pati spalva. Gauta spalva yra beveik gryna raudona (254,2,2), ji įrankinėje nustatoma fono spalva.

Pav. 16.245. Spalvų kiekis nustatytas į 64:

„Spalvų kiekis“ nustatytas į 64:

Gauta spalva yra žalia (32,224,32).


Čia kibirėlio dydis yra didelis, o kibirėlių skaičius mažas. Filtras atsižvelgia tik į du svarbiausius kiekvieno spalvos kanalo reikšmės bitus. Dabar žalia (0-63,192-255,0-63) yra dažniausiai naudojama spalva. Gauta spalva yra žalia (32,224,32), kuri yra visų spalvų šio kibirėlio apskaičuotas vidurkis.