3.20. Apvesti pažymėtą sritį

Komanda Apvesti pažymėtą sritį apveda pažymėjimą paveikslėlyje. Pažymėjimą galima apvesti dviem būdais: naudojant piešimo įrankį arba jo nenaudojant. Tai reiškia, kad pažymėjimo rėmelis, kuris paveikslėlyje pabrėžiamas taškuota linija, galima apvesti. Šio apvedimo išvaizdą galite nurodyti naudodami įvairias parinktis.

[Pastaba] Pastaba

Ši komanda yra aktyvi tik jeigu paveikslėlyje yra aktyvus pažymėjimas.

3.20.1. Activate the Command

  • You can access this command from the image menubar through EditStroke Selection.

  • Ją taip pat galite aktyvuoti Pažymėjimų rengyklėje.

3.20.2. Dialogas Apvesti pažymėtą sritį

[Pastaba] Pastaba

Pažymėjimų ir kontūrų apvedimo parinktys yra tokios pačios. Dialoge esančių parinkčių aprašymus galite rasti sekcijoje Apvesti kontūrą.