2. Pažymėjimų kūrimas ir naudojimas

2.1. Pažymėjimo perkėlimas

Rectangular and elliptical selections have two modes. The default mode has handles on the selection. If you click the selection or press the Enter key,the handles disappear leaving only the dotted outline (marching ants). The other selection tools have different behaviour.

2.1.1. Stačikampių ir elipsinių pažymėjimų perkėlimas

If you click-and drag a selection with handles, you move the selection outline, and you don't move the contents of rectangular or elliptic selections.

Select the Move tool and set the options to move the selection; the tool supports moving the selection, path, or layer.

Pav. 7.5. Pažymėjimo kontūro perkėlimas

Pažymėjimo kontūro perkėlimas

Most systems support moving the selection using the arrow keys. The precise behavior is system dependent. If the arrow keys do not cause the selection to move, try hovering the mouse cursor over the selection first. Press and hold the Alt (or Ctrl+Alt, Shift+Alt, or Alt). One combination may move the selection by one pixel, and another by 25 pixels each step. Hover the mouse cursor over a side or corner handle, and the arrow keys and combinations can change the size of the selection.

Jeigu spustelėsite ir vilksite pažymėjimą be rankenėlių, sukursite naują pažymėjimą! Norint perkelti pažymėjimo turinį turite:

  • hold down Ctrl+Alt keys and click-and-drag the selection. This makes the original place empty. A floating selection is created. The required key commands may differ on your system, look in the status bar to see if another combination is specified; for example, Shift+Ctrl+Alt.

    Pav. 7.6. Pažymėjimo ir jo turinio perkėlimas, išvalant jo pradinę vietą

    Pažymėjimo ir jo turinio perkėlimas, išvalant jo pradinę vietą

  • paspausti ir laikyti klavišus Shift+Alt bei spustelėti ir vilkti pažymėjimą, jei norite perkelti neišvalant pradinės vietos. Bus sukurtas plaukiojantis pažymėjimas.

    Pav. 7.7. Pažymėjimo ir jo turinio perkėlimas neišvalant jo pradinės vietos

    Pažymėjimo ir jo turinio perkėlimas neišvalant jo pradinės vietos

[Pastaba] Pastaba

On some systems, you must push Alt before Shift or Ctrl. On these systems, pressing Shift or Ctrl first, causes GIMP to enter a mode that adds or subtract from the current selection — after that, the Alt key is ineffective!

2.1.2. Kitų pažymėjimų perkėlimas

Kiti pažymėjimai (Lasas, Burtų lazdelė, Pagal spalvą) neturi rankenėlių. Jų negalima perkelti spustelint ir velkant. Norėdami perkelti jų turinį, kaip stačiakampių ir elipsinių pažymėjimų, turite laikyti paspaudę klavišus Ctrl+Alt arba Shift+Alt ir spustelėti bei vilkti.

Jeigu užuot spustelėję ir vilkę naudojate rodyklių klavišus, perkelsite kontūrą.

2.1.3. Kitas būdas

[Pastaba] Pastaba

Taip pat galite perkelti pažymėjimą eidami aplinkiniu keliu. Padarykite jį plaukiojančiu. Tuomet spustelėdami ir vilkdami arba naudodami rodyklių klavišus galėsite perkelti jo turinį, išvalyti jo pradinę vietą. Norėdami perkelti neišvalant, naudokite komandas Kopijuoti ir Įdėti.