8.54. Glotni paletė

8.54.1. Apžvalga

Pav. 16.249. Filtro Glotni paletė pavyzdys

Filtro „Glotni paletė“ pavyzdys

Originalus paveikslėlis

Filtro „Glotni paletė“ pavyzdys

Pritaikytas filtras Glotni paletė


Šis filtras sukuria juostuotą paletę iš aktyviame sluoksnyje arba pažymėjime esančių spalvų. Pagrindinis šio filtro tikslas yra sukurti spalvų planus, naudotinus kartu su filtru the Liepsna.

[Pastaba] Pastaba

This command only works on RGB images. If the image is Grayscale or Indexed, the menu entry is disabled.

8.54.2. Activating the filter

Šį filtrą galite rasti paveikslėlio lango meniu juostoje: SpalvosGlotni paletė.

8.54.3. Parinktys

Pav. 16.250. Smooth Palette options

„Smooth Palette“ options

Parametrai

Galite nustatyti paletės Plotį ir Aukštį. Matmenys yra susieti, kai grandinė yra nepertraukta. Taip pat galite pasirinkti vienetus.

Paieškos gylis

Didinant Paieškos gylį (1 - 1024) paletėje bus daugiau atspalvių.