3.4. Raštų dialogas

In GIMP, a pattern is a small image used to fill areas by placing copies of side by side. See the Patterns section for basic information on patterns and how they can be created and used.

Juos galite naudoti su įrankiais Užpildymas ir Klonavimas bei komanda Užpildyti raštu.

The Patterns dialog is used to select a pattern, by clicking on it in a list or grid view: the selected pattern will then be shown in the Brush/Pattern/Gradient area of the Toolbox. A few dozen more or less randomly chosen patterns are supplied with GIMP, and you can easily add new patterns of your own.

3.4.1. Activating the dialog

The Patterns dialog is a dockable dialog; see the section Skyrius 2.3, „Dialogai ir dokai“ for help on manipulating it.

You can access it:

  • From the Toolbox, by clicking on the pattern symbol in the Brush/Pattern/Gradient area (if you have checked the Show active brush, pattern and gradient option in the toolbox preferences).

  • from the image menu: WindowsDockable DialogsPatterns;

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabPatterns.

  • Klonavimo įrankio ir Užpildymo įrankio įrankio parinkčių dialoge, spustelėjus rašto šaltinio mygtuką, atveriamas panašaus funkcionalumo dialogas, leidžiantis greitai sąraše pasirinkti raštą; jeigu spustelėsite šio lango dešinėje esantį Užpildymo įrankio mygtuką, atversite tikrą raštų dialogą. Atminkite, kad priklausomai nuo jūsų Nustatymų, šiame iškeliamame lange pasirenkamas raštas taikomas tik aktyviam įrankiui, ne kitiems piešimo įrankiams. Daugiau informacijos galite rasti sekcijoje Įrankio parinkčių nustatymai .

3.4.2. Raštų dialogo naudojimas

Tinklelio / sąrašo veiksenos

Kortelės meniu galite pasirinkti tarp Rodyti kaip tinklelį ir Rodyti kaip sąrašą. Tinklelio veiksenoje raštai yra išdėstyti stačiakampiame masyve, kuriame vienu metu galima matyti daug raštų. Sąrašo veiksenoje raštai yra išdėstyti sąraše, šalia parašyti jų pavadinimai.

[Patarimas] Patarimas

Nepriklausomai nuo tikro rašto dydžio visi raštai dialoge yra rodomi tokio pat dydžio. Todėl naudojant didesnius raštus dialoge rodoma tik maža to rašto dalis – nesvarbu ar dialoge bus rodomas tinklelio, ar sąrašo rodinys. Norėdami pamatyti visą rašą, paprasčiausiai spustelėkite norimą gradientą ir palaikykite paspaudę pelės mygtuką.

[Pastaba] Pastaba

Kortelės meniu esanti parinktis Peržiūros dydis leidžia pakeisti raštų peržiūrų dydį.

Pav. 15.42. Raštų dialogas

Raštų dialogas

Sąrašo rodinys

Raštų dialogas

Tinklelio veiksena


Raštų dialogo naudojimas (tinklelio veiksena)

Viršuje rodomas dabar pasirinktų raštų pavadinimas ir jo matmenys pikseliais.

Centre rodomas visų prieinamų raštų tinklelio rodinys, kuriame dabar pasirinktas raštas yra apibrauktas. Spustelėjus vieną iš jų, jis nustatomas dabartiniu GIMP raštu ir yra rodomas įrankinės Teptukų / Raštų / Gradientų srityje.

Raštų dialogo naudojimas (sąrašo rodinys)

Šiame rodinyje vietoje tinklelio rodomas raštų sąrašas, rodant kiekvieno rašto pavadinimą ir dydį. Spustelėjus sąraše raštą jis nustatomas dabartiniu GIMP raštu, kaip ir tinklelio rodinyje.

Jeigu du kartus spustelėsite rašto pavadinimą, galėsite jį redaguoti. Atminkite, kad leidžiama pervadinti tik jūsų pačių pridėtus raštus, o ne platinamus kartu su GIMP. Jeigu pakeisite pavadinimą, kurio neleidžiama keisti, vos tik paspausite klavišą Enter arba suaktyvinsite kitą valdiklį, bus grąžintas ankstesnis pavadinimas.

Visa kita Sąrašo rodinyje veikia taip pat kaip ir Tinklelio rodinyje.

Duplicate Pattern

Pressing this button make a copy of the current pattern. It will have the same name as the original but with copy added to it.

Ištrinti raštą

Spustelėjus šį mygtuką raštas pašalinamas iš sąrašo, o atitinkamas failas ištrinamas iš disko. Atminkite, kad negalima pašalinti jokių su GIMP platinamų raštų, kurie yra įdiegti sistemos aplanke patterns; galite pašalinti tik tuos raštus, kuriuos pridėjote aplankuose, kur turite rašymo teisę.

Atnaujinti raštus

Pressing this button causes GIMP to rescan the folders in your pattern search path, adding any newly discovered patterns to the list. This button is useful if you add new patterns to a folder, and want to make them available without having to restart GIMP.

Atverti raštą kaip paveikslėlį

If you click on this button, the current pattern is opened in a new image window. So, you can edit it. But if you try to save it with the .pat, even with a new name, you will bang into a Denied permission problem because this image file is root. But this is possible under Windows, less protected.

3.4.2.1. Patterns Context Menu

Pav. 15.43. Patterns Context Menu

Patterns Context Menu

Apžvalga

You can get the patterns context menu by right clicking on a pattern. Most of the operations on patterns are also available through buttons at the bottom of the patterns dialog. Those operations are documented there.

Open Pattern as Image, Ištrinti raštą, Atnaujinti raštus

See Patterns Dialog.

Copy Pattern Location

Copy Pattern Location allows you to copy the path of the selected pattern to the clipboard.

Show in File Manager

Show in File Manager opens the location of the pattern in the default File Manager on your system.

3.4.3. Tagging

You can use tags to reorganize the patterns display. See Skyrius 3.7, „Tagging“.

3.4.4. Iškarpinės raštas

When you use the Copy or Cut command, a copy appears as a new pattern in the upper left corner of the Patterns dialog. This brush will persist until you use the Copy (or Cut) command again. It will disappear when you close GIMP.

Pav. 15.44. A new Clipboard Pattern

A new „Clipboard Pattern“

[Pastaba] Pastaba

Šį iškarpinės raštą galite išsaugoti naudodami komandą KeistiĮdėti kaipNaujas raštas, kai tik jis atsiranda Raštų dialoge.