7.28. Išjungti sluoksnio kaukę

Sukūrus sluoksnio kaukę ji veikia paveikslėlyje. Komanda Išjungti sluoksnio kaukę leidžia išjungti šį veiksmą. Spustelėjus šį meniu įrašą šalia jo parodomas paukščiukas, o sluoksnio kaukės miniatiūros kontūras Sluoksnių dialoge tampa raudonas.

7.28.1. Activating the Command

  • You can access this command from the image menubar through LayerMaskDisable Layer Mask,

  • arba laikant paspaudus klavišą Ctrl (kai kuriose sistemose Ctrl+Alt) ir spustelėjus Sluoksnių dialoge sluoksnio kaukės miniatiūrą.

  • You can undo this action by unchecking the menu entry in the LayerMask menu or by Ctrl-clicking (or Ctrl+Alt -clicking) again on the layer mask's thumbnail.