2.5. Histogramos dialogas

Pav. 15.19. Histogramos dialogas

Histogramos dialogas

Histogramos dialoge rodoma informacija apie statistinį spalvų reikšmių pasiskirstymą aktyviame sluoksnyje arba pažymėjime. Ši informacija dažnai naudinga norint subalansuoti paveikslėlyje spalvas. Tačiau Histogramos dialogas yra tik informacinis: jokie jūsų atlikti veiksmai jame nepakeis paveikslėlio. Jeigu norite atlikti histograma pagrįstą spalvų korekciją, naudokite įrankį Lygiai.

2.5.1. Activating the dialog

The Histogram dialog is a dockable dialog; see the section Skyrius 2.3, „Dialogai ir dokai“ for help on manipulating it.

You can access it:

 • from the image menu: WindowsDockable DialogsHistogram.

 • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabHistogram,

 • from the image menu: ColorsInfoHistogram.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the Histogram dialog from the image-menu: WindowsHistogram.

2.5.2. Apie histogramas

Programoje GIMP kiekvieną paveikslėlio sluoksnį galima išskaidyti į vieną arba daugiau kanalų: RGB paveikslėlį į R, G ir B kanalus, pilkų atspalvių paveikslėlį į vieną kanalą Reikšmė. Sluoksniai, palaikantys permatomumą turi papildomą kanalą, alfa kanalą. Kiekvienas kanalas palaiko intensyvumo lygius nuo 0 iki 255. Taigi, juodas pikselis yra užkoduotas 0 visuose spalvų kanaluose, baltas pikselis užkoduotas 255 visuose spalvų kanaluose. Permatomas pikselis yra užkoduotas 0 alfa kanale, nepermatomas pikselis – 255.

For RGB images, it is convenient to define a Value pseudochannel . This is not a real color channel: it does not reflect any information stored directly in the image. Instead, the Value at a pixel is given by the equation V = max(R,G,B). Essentially, the Value is what you would get at that pixel if you converted the image to Grayscale mode.

Daugiau informacijos apie kanalus rasite sekcijoje Skyrius 1, „Paveikslėlių tipai“.

2.5.3. Histogramos dialogo naudojimas

Aktyvaus sluoksnio pavadinimas parodytas dialogo viršuje.

Kanalas

Pav. 15.20.  Channel options for an RGB layer with alpha channel

Channel options for an RGB layer with alpha channel

Tai leidžia pasirinkti naudotiną kanalą. Galimybės priklauso nuo aktyvaus sluoksnio tipo. Čia yra galimi įrašai ir jų paaiškinimai:

Reikšmė

RGB ir Pilkų atspalvių paveikslėliuose tai rodo šviesumo reikšmių pasiskirstymą sluoksnyje. Pilkų atspalvių paveikslėliuose šios reikšmės yra skaitomos tiesiai iš paveikslėlio duomenų. RGB paveikslėliuose jos yra paimamos iš pseudokanalo Reikšmė.

For an indexed image, the Value channel actually shows the distribution of frequencies for each colormap index: thus, it is a pseudocolor histogram rather than a true color histogram.

Raudona, Žalia, Mėlyna

Šios parinktys yra rodomos tik RGB paveikslėlių sluoksniams. Jos atitinkamai rodo Raudono, Žalio arba Mėlyno kanalo intensyvumo lygių pasiskirstymą.

Alfa

This shows the distribution of opacity levels. If the layer is completely transparent (alpha = 0) or completely opaque (alpha = 255), the histogram will consist of a single bar on the left or right edge.

Ši pasirinktis rodo pikselio Raudoną, Žalią, Mėlyną ir Alfa reikšmes, kaip procentus. Ji taip pat rodo šešioliktainę pikselio spalvos reikšmę.

Pav. 15.21. Sujungtos R, G ir B kanalų histogramos.

Sujungtos R, G ir B kanalų histogramos.

Šis įrašas, galimas tik RGB sluoksniams, rodo vieną ant kitos uždėtas R, G ir B histogramas, kad galėtumėte matyti spalvų pasiskirstymo informaciją viename rodinyje.

Linear / Logarithmic buttons

Pav. 15.22. Viršuje parodyta histograma, pakeista į logaritminę veikseną.

Viršuje parodyta histograma, pakeista į logaritminę veikseną.

Šie mygtukai nurodo, ar histograma bus rodoma naudojant tiesinę ar logaritminę Y ašį. Iš fotografijų paimtiems paveikslėliams dažniausiai naudingiausia veiksena yra tiesinė. Tačiau, paveikslėliams, kuriuose yra nemažos vientisos spalvos sritys, tiesinėje histogramoje dažnai vyraus viena juosta, todėl dažniau bus naudinga logaritminė histograma.

Rėžio parametras

Pav. 15.23. Dialogo išvaizda nustačius rėžį.

Dialogo išvaizda nustačius rėžį.

Jeigu norite dialogo apačioje rodomai statistikai galite apriboti analizę iki riboto reikšmių rėžio. Rėžį galite nurodyti trimis būdais:

 • Spustelėkite ir vilkite žymiklį histogramos ekrano srityje, nuo žemiausio pageidaujamo rėžio lygio iki aukščiausio.

 • Spustelėkite ir vilkite juodą arba baltą trikampius, esančius po histograma esančiame slankiklyje.

 • Naudokite po slankikliu esančius įrašų laukus (kairysis: rėžio apačia; dešinysis: rėžio viršus).

Statistika

Dialogo apačioje yra parodyta šiek tiek pagrindinės statistikos apie kanalų reikšmių pasiskirstymą, apribotos iki pasirinkto rėžio:

 • Vidurkis: intervalo pasirinktame kanale vidurkio reikšmė.

 • Stand. nuokrypis: standartinis nuokrypis. Leidžia suprasti kiek homogeniškas yra reikšmių pasiskirstymas intervale.

 • Mediana: pavyzdžiui, penkiasdešimtosios viršūnės reikšmė 100 viršūnių intervale.

 • Pikseliai: pikselių aktyviame sluoksnyje arba pažymėjime skaičius.

 • Skaičius: pikselių viršūnėje (kai spustelite histogramą) arba intervale skaičius.

 • Procentilis: santykis tarp intervale esančių pikselių skaičiaus ir bendro aktyviame sluoksnyje arba pažymėjime esančių pikselių skaičiaus.