7.51. Sluoksnio ribų dydis

In GIMP, a layer is not always the same size as the others. This command changes the dimensions of a layer, but it does not scale its contents.

7.51.1. Activating the Command

You can access this command from the image menubar through LayerLayer Boundary Size.

7.51.2. Dialogo Sluoksnio ribų dydis aprašymas

Pav. 16.137. Dialogas Sluoksnio ribų dydis

Dialogas „Sluoksnio ribų dydis“

Sluoksnio dydis
Plotis; Aukštis

Parodytame dialoge rodomi originalūs aktyvaus sluoksnio matmenys. Juos galite pakeisti dviejuose teksto laukuose. Jeigu šie laukai yra susieti kartu gradine, pločio ir aukščio santykis yra automatiškai išlaikomas. Jeigu spustelėję nutrauksite grandinę, galėsite nustatyti kiekvieną matmenį nepriklausomai.

Numatytieji matavimo vienetai yra pikseliai. Juos galite pakeisti išskleidžiamame meniu. Pavyzdžiui, galite naudoti dabartinio dydžio %.

X poslinis; Y poslinkis

These coordinates are relative to the layer, not to the image. They are used to move a frame that determines which part of the layer content will be selected for the resized layer. In our example, the layer and the content have the same dimensions, and, of course, you have no frame to move. If you reduce Width and Height , the frame of the resized layer appears in the preview.

Below the coordinates, a preview represents the layer with the frame of the resized layer. You can move this frame using the X and Y offsets and also dragging the cross-shaped moving pointer that appears when the mouse pointer overflies the layer area.

The Center button

This button allows you to place the frame at the center of the layer.

7.51.3. Resizing Layer

Resizing a layer larger

You can't resize a layer to bigger dimensions than that of the image.

If the layer is smaller than the image, you can enlarge Width and/or Height . There is no good reason to do that, except if you want to enlarge the layer to the size of the image; but, in that case, it's better to use Layer to Image Size.

Resizing a layer smaller

You can resize the layer to a smaller dimension to eliminate unwanted parts.

Pav. 16.138. Pavyzdys

Pavyzdys

Original image with 2 layers

Pavyzdys

The two layers


Pav. 16.139. Pavyzdys

Pavyzdys

The selected layer for resizing

Pavyzdys

The frame representing the new layer size. It has been placed at the center of the layer using the Center button.


Pav. 16.140. Result

Result

If the image has only one layer, it's better to use the Crop tool.