7.23. Pridėti sluoksnio kaukę

The Add Layer Mask command adds a layer mask to the active layer. It displays a dialog in which you can set the initial properties of the mask. If the layer already has a layer mask, the menu entry is insensitive and grayed out.

Sluoksnio kaukė leidžia apibrėžti, kokios paveikslėlio dalys yra nepermatomos, dalinai permatomos arba permatomos. Daugiau informacijos galite rasti sekcijoje Sluoksnio kaukė.

7.23.1. Activating the Command

  • You can access this command from the image menubar through LayerMaskAdd Layer Mask

  • or from the pop-up menu you get by right-clicking on the active layer in the Layers Dialog.

7.23.2. Dialogo Pridėti sluoksnio kaukę aprašymas

Pav. 16.115. Dialogas Pridėti sluoksnio kaukę

Dialogas „Pridėti sluoksnio kaukę“

Pradinė sluoksnio kaukė

Šiame dialoge galite pasirinkti pradinį sluoksnio kaukės turinį:

Balta (visiškas nepermatomumas)

Su šia parinktimi sluoksnio kaukė padarys visą sluoksnį nepermatomą. Tai reiškia, kad nepastebėsite jokio sluoksnio skirtumo, kol nepradėsite piešti sluoksnio kaukėje.

Juoda (visiškas permatomumas)

Su šia parinktimi sluoksnio kaukė padarys sluoksnį visiškai permatomą. Tai paveikslėlyje parodyta kaip languotas raštas, kuriame turėsite piešti, kad būtų matoma kokia nors sluoksnio dalis.

Sluoksnio alfa kanalas

Su šia parinktimi sluoksnio kaukė yra užpildoma alfa kanalo turiniu. Pats alfa kanalas nepakeičiamas, todėl dalinai permatomų sričių permatomumas padidinamas, dėl ko gaunamas labiau permatomas sluoksnis.

Perkelti sluoksnio alfa kanalą

Ši parinktis nustato sluoksnio kaukę kaip ankstesnė parinktis, tačiau po to atstato sluoksnio alfa kanalą į visišką nepermatomumą. Poveikis yra perkelti permatomumo informaciją iš alfa kanalo į sluoksnio kaukę, paliekant sluoksnį tokios pat išvaizdos kaip ir anksčiau. Dabar sluoksnio matomumą lemia tik sluoksnio kaukę, o ne alfa kanalas. Jei abejojate, vietoje parinkties Sluoksnio alfa kanalas pasirinkite šią, kadangi ji nepakeis išvaizdos.

Pažymėjimas

This option converts the current selection into a layer mask, so that selected areas are opaque, and unselected areas are transparent. If any areas are partially selected, you can click on the QuickMask button to help you predict what the effects will be.

Pilkų atspalvių sluoksnio kopija

Ši parinktis konvertuoja patį sluoksnį į sluoksnio kaukę. Ji yra ypač naudinga, kai ketinate po to sluoksnyje pridėti naują turinį.

Kanalas

With this option the layer mask is initialized with a selection mask you have created before, stored in the Channel dialog. Note: that the normal RGBA channels are not part of this list, it only lists the extra channels you have created.

Invertuoti kaukę

Jeigu dialogo apačioje pažymėsite langelį Invertuoti kaukę, gauta kaukė bus invertuota, kad permatomos sritys taptų nepermatomomis ir atvirkščiai.

Kai spustelite mygtuką OK, Sluoksnių dialoge šalia sluoksnio miniatiūros parodoma sluoksnio kaukė.