Skyrius 15. Dialogs

Turinys

1. Įvadas į dialogus
2. Su paveikslėlių struktūra susiję dialogai
2.1. Sluoksnių dialogas
2.2. Kanalų dialogas
2.3. Kontūrų dialogas
2.4. Spalvų gamos dialogas
2.5. Histogramos dialogas
2.6. Žvalgymo dialogas
2.7. Atšaukimų retrospektyvos dialogas
3. Su paveikslėlio turiniu susiję dialogai
3.1. FG/BG Color Dialog
3.2. Teptukų dialogas
3.3. MyPaint Brushes Dialog
3.4. Raštų dialogas
3.5. Gradientų dialogas
3.6. Palečių dialogas
3.7. Tagging
3.8. Šriftų dialogas
4. Su paveikslėlių valdymu susiję dialogai
4.1. Buferių dialogas
4.2. Paveikslėlių dialogas
4.3. Dokumentų retrospektyvos dialogas
4.4. Šablonų dialogas
5. Miscellaneous Dialogs
5.1. Tool Presets Dialog
5.2. Tool Preset Editor
5.3. Įrenginio būsenos dialogas
5.4. Klaidų konsolė
5.5. Dashboard
5.6. Save File
5.7. Failo eksportavimas
5.8. Dialogas Mėginių taškai
5.9. Žymiklio dialogas
5.10. Symmetry Painting dialog
5.11. Keyboard Shortcuts Dialog

1. Įvadas į dialogus

Dialogs are the most common means of setting options and controls in the GIMP. The most important dialogs are explained in this section.