7.26. Rodyti sluoksnio kaukę

Komanda Rodyti sluoksnio kaukę leidžia geriau matyti sluoksnio kaukę išjungiant paveikslėlio matomumą. Spustelėjus šį meniu įrašą šalia jo parodomas paukščiukas, o Sluoksnių dialoge sluoksnio kaukės miniatiūra rodoma su žaliu kontūru. Pats sluoksnis nepakeičiamas; vėliau galite vėl įjungti jo matomumą.

7.26.1. Activating the Command

  • You can access this command from the image menubar through LayerMaskShow Layer Mask,

  • arba laikant paspaudus klavišą Alt (kai kuriose sistemose Ctrl+Alt) ir spustelint Sluoksnių dialoge sluoksnio kaukės miniatiūrą.

  • Šį veiksmą galite atšaukti atžymėdami šį įrašą pomeniu SluoksnisKaukė arba laikant paspaudus klavišą Alt (arba Ctrl+Alt) ir dar kartą spustelint sluoksnio kaukės miniatiūrą.