6.25. Sujungti matomus sluoksnius

Komanda Sujungti matomus sluoksnius sujungia matomus sluoksnius į vieną sluoksnį. Matomi sluoksniai yra tie, kurie Sluoksnių dialoge parodyti kartu su akies piktograma.

[Pastaba] Pastaba

With this command, the original visible layers disappear. With the New From Visible command, a new layer is created at top of the stack and original visible layers persist.

6.25.1. Komandos aktyvavimas

  • You can access this command from the image menubar through ImageMerge Visible Layers…,

  • arba naudodami klavišų kombinaciją Ctrl+M.

6.25.2.  Description of the Layers Merge Options Dialog

Pav. 16.85. The Layers Merge Options Dialog

The „Layers Merge Options“ Dialog

Galutinis, sujungtas sluoksnis turėtų būti:

Matomi sluoksniai yra tie, kurie Sluoksnių dialoge yra parodyti su akies piktograma.

  • Išplėstas kiek reikia: galutinis sluoksnis yra pakankamai didelis, kad jame tilptų visi sujungti sluoksniai. Atminkite, kad programoje GIMP sluoksnis gali būti didesnis už paveikslėlį.

  • Apkirptas iki paveikslėlio: galutinis sluoksnis yra to paties dydžio, kaip paveikslėlis. Atminkite, kad programoje GIMP sluoksnis gali būti didesnis už paveikslėlį. Visi paveikslėlio sluoksniai, kurie yra didesni už paveikslėlį, naudojant šią parinktį yra apkerpami.

  • Apkirptas iki apatinio sluoksnio: galutinis sluoksnis yra to paties dydžio kaip ir apatinis sluoksnis. Jeigu apatinis sluoksnis yra mažesnis už kai kuriuos matomus sluoksnius, galutinis sluoksnis yra apkerpamas iki apatinio sluoksnio dydžio ir padėties.

Merge within active group only

This self-explanatory option is enabled when a layer group exists.

Panaikinti nematomus sluoksnius

Kai ši parinktis pažymėta, nematomi sluoksniai pašalinami iš sluoksnių dėklo.

Pav. 16.86. Sujungti matomus sluoksnius pavyzdys

„Sujungti matomus sluoksnius“ pavyzdys

Trys sluoksniai; du matomi

„Sujungti matomus sluoksnius“ pavyzdys

Panaikinti nematomus sluoksnius nepažymėta

„Sujungti matomus sluoksnius“ pavyzdys

Panaikinti nematomus sluoksnius pažymėta