3.15. Užpildyti priekinio plano spalva

Komanda Užpildyti priekinio plano spalva sluoksnio pažymėjimą vientisa spalva, parodyta kaip priekinio plano spalva įrankinės spalvų srityje. (Ši spalva taip pat parodyta šio meniu įrašo kairėje). Jeigu kai kurios paveikslėlio sritys yra pažymėtos tik dalinai (pavyzdžiui, kaip pažymėjimo išliejimo rezultatas), jos užpildomos proporcingai jų pažymėjimo dydžiui.

[Pastaba] Pastaba

Atminkite, kad jeigu paveikslėlyje nėra pažymėjimo, užpildomas visas aktyvus sluoksnis.

3.15.1. Activate the Command

  • You can access this command from the image menubar through EditFill with FG Color,

  • arba naudojant klavišų kombinaciją Ctrl+,.

[Pastaba] Pastaba

Jūs taip pat galite užpildyti pažymėjimą spustelėdami ir vilkdami įrankinėje parodytą priekinio plano spalvą.