6.34. Paveikslėlio savybės

Komanda Paveikslėlio savybės atveria langą, kuriame rodoma įvairi paveikslėlio informacija.

6.34.1. Komandos aktyvavimas

  • You can access this command from the image menubar through ImageImage Properties,

  • arba naudojant klavišų kombinaciją Alt+Return.

6.34.2. Parinktys

Parinkčių langas yra padalintas į tris korteles.

6.34.2.1. Kortelė Savybės

Pav. 16.99. Kortelė Savybės

Kortelė „Savybės“

Pikselių matmenys

Rodo paveikslėlio dydį pikseliais.

Spaudinio dydis

Rodo atspausdinto paveikslėlio dydį pikseliais.

Raiška

Shows the print resolution of the image.

[Pastaba] Pastaba

The default resolution unit used may depend on the type of image you imported. PNG images that have a resolution set, are known to be imported with the unit set to metric, meaning you will see pixels/mm here in that case.

See also the Print Size dialog

Spalvų erdvė

Rodo paveikslėlio spalvų erdvę.

Failo vardas

Failo, kuriame yra paveikslėlis, kelias ir vardas.

Failo dydis

Failo, kuriame yra paveikslėlis, dydis.

Failo tipas

Failo, kuriame yra paveikslėlis, formatas.

Dydis atmintyje

Įkelto paveikslėlio, įskaitant paveikslėlio žurnalą, naudojama atmintis.

Atšaukiami žingsniai

Dabartinio paveikslėlio žurnale atšaukiamų žingsnių skaičius ir atminties naudojimas.

Pakartojami žingsniai

Dabartinio paveikslėlio žurnale pakartojamų žingsnių skaičius ir atminties naudojimas.

Pikselių skaičius; sluoksnių skaičius; kanalų skaičius; kontūrų skaičius

Tiksliai suskaičiuota!

6.34.2.2. Kotelė Spalvų profilis

Pav. 16.100. Kotelė Spalvų profilis

Kotelė „Spalvų profilis“

Šioje kortelėje yra spalvų profilio, kuris buvo įkeltas į programą GIMP su paveikslėliu, pavadinimas.

6.34.2.3. Kortelė Komentarai

Pav. 16.101. Kortelė Komentarai

Kortelė „Komentarai“

Ši kortelė leidžia peržiūrėti ir redaguoti paveikslėlio komentarą.