4.10. Paaštrinti

Komanda Paaštrinti sumažina suliejimą arba neapibrėžtumą aplink pažymėtos srities kraštą. Tai priešingas efektas komandos Išlieti ribas efektui. Naujas pažymėtos srities kraštas seka senos pažymėtos srities krašto punktyrinę liniją. Glotninimas taip pat pašalinamas.

[Pastaba] Pastaba

Please do not confuse this command with the Sharpen (Unsharp Mask) filter.

4.10.1. Komandos aktyvavimas

You can access this command from the image menubar through SelectSharpen.