9. Changing brush size

Since GIMP 2.4, all brushes have a variable size that can be changed.

9.1. How to change the size of a brush

You can change the brush size in several ways:

 1. Using the Size slider of the tool options. Pencil, Paintbrush, Eraser, Airbrush, Clone, Heal, Perspective Clone, Blur/Sharpen and Dodge/Burn tools have a slider to vary the brush size.

  Pav. 7.20. The Size slider

  The Size slider

 2. By using the default shortcut keys for changing a tool's size:

  • Decrease size by 1: [

  • Increase size by 1: ]

  • Decrease size by 10: {

  • Increase size by 10: }

 3. By using the default mouse scrollwheel actions for changing a tool's size:

  • Decrease size by 1: Ctrl+Alt+Scrollwheel Down

  • Increase size by 1: Ctrl+Alt+Scrollwheel Up

 4. Užprogramuojant pelės ratuką:

  1. In the main window of GIMP, click on EditPreferences.

  2. Kairiajame šio naujo lango stulpelyje pasirinkite Įvesties įrenginiaiĮvesties kontroleriai.

  3. Galite matyti Papildomi įvesties kontroleriai, kur yra du stulpeliai: Prieinami kontroleriai ir Aktyvūs kontroleriai.

   Stulpelyje Aktyvūs kontroleriai du kartus spustelėkite mygtuką Pagrindinis pelės ratukas.

  4. Pamatysite naują langą: Konfigūruoti įvesties kontrolerį.

   In the left column Event, click Scroll Up to get it highlighted.

  5. Spustelėkite mygtuką Keisti (esantį sąrašo apačioje per vidurį).

  6. Galite matyti langą Pasirinkite kontrolerio įvykio veiksmą.

   Nuleiskite elementą Įrankiai, spustelėdami mažą trikampį jo kairėje.

  7. In the left column Action, click Increase Brush Scale to highlight it, then click the OK button.

  8. Now, in front of Scroll Up is display tools-paint-brush-scale-increase.

  9. Užverkite šį langą.

  10. With the same method, program Scroll Down with Decrease Brush Scale.

  11. Nepamirškite Nustatymų lange spustelėti mygtuko Gerai.

  Po šių gan ilgų paaiškinimų dabar galite keisti teptuko dydį pelės ratuku. Pavyzdžiui, pasirinkite pieštuką su teptuku Bird. Užveskite žymiklį virš paveikslėlio lango, pasukite ratuką į vieną ir kitą puses, matysite kaip kinta teptuko dydis.

 5. Galite užprogramuoti klavišus Aukštyn ir Žemyn.

  Šis būdas panašus į ankstesnį, vienintelis skirtumas yra:

  • Stulpelyje Aktyvūs kontroleriai du kartus spustelėkite Main Keyboard.

  • Stulpelyje Įvykis spustelėkite Cursor Up pirmam klavišui, ir Cursor Down antram klavišui.

  • Naudodami šiuos du klavišus (rodykles Viršun ir Apačion) gausite tą patį rezultatą kaip ir naudodami pelės ratuką.