8.28. Perkomponuoti

8.28.1. Apžvalga

Pav. 16.206. Filtro Perkomponuoti pavyzdys

Filtro „Perkomponuoti“ pavyzdys

Originalus paveikslėlis (iškomponuotas į RGB)

Filtro „Perkomponuoti“ pavyzdys

Pritaikytas filtras Perkomponuoti


Šis filtras perkomponuoja paveikslėlį iš jo RGB, HSV... komponentų tiesiogiai, skirtingai nei filtras Komponuoti, kuris naudoja dialogą.

8.28.2. Filtro aktyvavimas

  • Šį filtrą galima rasti paveikslėlio lango meniu juostoje: SpalvosKomponentaiPerkomponuoti: šis filtras yra aktyvus panaudojus filtrą Iškomponuoti.