4.4. Šablonų dialogas

Pav. 15.71. Šablonų dialogas

Šablonų dialogas

Šablonai tai – sukurtino paveikslėlio formato šablonai. Programa GIMP siūlo daug šablonų, o taip pat galite sukurti savo šablonus. Kai sukuriate naują paveikslėlį, galite gauti prieigą prie esančių šablonų sąrašo, tačiau negalite jų valdyti. Šablonų dialogas leidžia jums valdyti visus šiuos šablonus.

4.4.1. Activating the dialog

The Templates dialog is a dockable dialog; see the section Skyrius 2.3, „Dialogai ir dokai“ for help on manipulating it.

You can access it:

  • from the image menu: WindowsDockable DialogsTemplates.

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabTemplates.

4.4.2. Šablonų dialogo naudojimas

Šabloną galima pasirinkti spustelėjus jo piktogramą. Spustelėjus dešiniuoju pelės mygtuku parodomas meniu, kuriame yra tos pačios funkcijos, kaip ir mygtukų.

4.4.2.1. Tinklelio / sąrašo veiksenos

In the Tab menu for the Templates dialog, you can choose between View as Grid and View as List. In Grid mode, templates are laid out in a rectangular array of identical icons (unless you gave them a particular icon, as we will see later). Only the name of the selected template is displayed. In List mode, they are lined up vertically; icons are identical too; all names are displayed.

Šiame Kortelės meniu esanti parinktis Peržiūros dydis leidžia pakeisti miniatiūrų dydį.

[Patarimas] Patarimas

Ctrl+F in a list view opens a search field. See Žiūrėti kaip sąrašą; Žiūrėti kaip tinklelį

4.4.2.2. Mygtukai apačioje

Dialogo apačioje esantys mygtukai leidžia valdyti šablonus šiais būdais:

Sukurti naują paveikslėlį iš pasirinkto šablono

Clicking on this button opens the dialog Create a new image on the model of the selected template.

Sukurti naują šabloną

Spustelėjus šį mygtuką atveriamas dialogas Naujas šablonas, identiškas dialogui Keisti šabloną, kurį pamatysite žemiau.

Sukurti pasirinkto šablono kopiją

Spustelėjus šį mygtuką atveriamas dialogas Keisti šabloną, kurį dabar ir patyrinėsime.

Keisti pasirinktą šabloną

Spustelėjus šį mygtuką atveriamas dialogas Keisti šabloną.

Ištrinti pasirinktą šabloną

Guess what?

[Patarimas] Patarimas

Every template is stored in a templaterc file at your personal GIMP directory. If you want to restore some deleted templates, you can copy or append template entries to your file from the master templaterc file at the etc/gimp/2.0 directory of the GIMP's system folder.

4.4.3. Keisti šabloną

Pav. 15.72. Dialogas Keisti šabloną

Dialogas Keisti šabloną

Dialogas leidžia nurodyti pasirinkto šablono specifikacijas.

You can access this editor by clicking on the Edit Template button at the bottom of the dialog.

Parinktys

Pavadinimas

Šiame teksto laukelyje galite pakeisti rodomo šablono pavadinimą.

Piktograma

Spustelėjus šią piktogramą atveriamas piktogramų sąrašas. Galite pasirinkti vieną iš jų, jei norite iliustruoti pasirinkto šablono pavadinimą.

Paveikslėlio dydis

Here you set the width and height of the new image. The default units are pixels, but you can switch to some other unit if you prefer, using the adjoining menu. If you do, note that the resulting pixel size will be determined by the X and Y resolution (which you can change in the Advanced Options), and by the setting of Dot for Dot, which you can change in the View menu.

[Pastaba] Pastaba

Atminkite, kad kiekvienas paveikslėlio pikselis yra saugomas atmintyje. Jeigu kuriate didelius failus, kuriuos sudaro daug pikselių, programai GIMP reiks šiek tiek laiko norint atlikti paveikslėlyje pritaikomas funkcijas.

Mygtukai Stačias / gulsčias

Šie mygtukai perjungia tarp veiksenų Stačias ir Gulsčias. T. y. jų sukeičiamos Pločio ir Aukščio reikšmės. Jeigu X ir Y raiškos yra skirtingos (Sudėtingesnėse parinktyse), tada taip pat sukeičiamos ir šios reikšmės. Dešinėje rodoma paveikslėlio dydis, paveikslėlio raiška ir spalvų erdvė.

Sudėtingesnės parinktys

Pav. 15.73. The Advanced Options dialog

The „Advanced Options“ dialog


Tai yra parinktys, kurios labiausiai domins labiau pažengusius naudotojus.

X ir Y raiška

Šios reikšmės pagrinde naudojamos ruošiant spausdinimui: jos neįtakoja paveikslėlio dydžio pikseliais, o nurodo jo dydį išspausdinus popieriuje. Jos taip pat gali įtakoti paveikslėlio rodymą vaizduoklyje: jeigu meniu Rodymas esanti parinktis Taškas į tašką yra išjungta, tada naudojant 100% mastelį programa GIMP bando vaizduoklyje rodyti teisingo fizinio dydžio, apskaičiuoto pagal pikselių matmenis ir raišką, paveikslėlį. Tačiau atvaizdavimas gali būti netikslus, nebent vaizduoklis buvo sukalibruotas. Tą galite padaryti įdiegdami programą GIMP arba Nustatymų dialoge esančioje kortelėje Vaizdavimas.

Spalvų erdvė

Galite sukurti naują paveikslėlį kaip RGB paveikslėlį arba kaip pilkų atspalvių paveikslėlį. Šiuo būdu tiesiogiai sukurti indeksuoto paveikslėlio negalite, tačiau, žinoma, niekas jums netrukdo sukūrus paveikslėlį jį konvertuoti į indeksuotą veikseną.

Užpildas

Turite keturis grynos spalvos, kuria bus užpildytas naujo paveikslėlio fono sluoksnis, pasirinkimus:

  • Priekinio plano spalva, kaip parodyta Pagrindinėje įrankinėje.

  • Fono spalva, kaip parodyta Pagrindinėje įrankinėje.

  • Balta, naudojama dažniau.

  • Permatomumas. Jeigu pasirinkta ši parinktis, naujo paveikslėlio Fono sluoksnis bus sukurtas su alfa kanalu; kitu atveju – be.

Komentaras

Čia galite įrašyti paveikslėlio aprašymą. Šis tekstas bus prisegtas prie paveikslėlio kaip parazitas ir bus išsaugotas kartu su paveikslėliu, naudojant kai kuriuos formatus (tačiau ne visus).