8. GIH dialogas

Sukūrus animuotą teptuką jis yra rodomas paveikslėlio lange, o jei norite, galite jį išsaugoti gih formatu. Reikia pasirinkti meniu komandą FailasIšsaugoti kaip..., ir naujo lango atitinkamame laukelyje įveskite savo darbo pavadinimą su plėtiniu gih ir spustelėkite mygtuką Išsaugoti. Bus atvertas šis langas:

Pav. 7.18. The dialog to describe the animated brush

The dialog to describe the animated brush

Šis dialogo langas parodomas, jeigu išsaugosite paveikslėlį kaip GIMP paveikslėlių žarną


Šiame dialogo lange yra kelios sunkiai suprantamos parinktys. Jos leidžia jums nurodyti savo teptuko animacijos būdą.

Intervalas (procentai)

Spacing is the distance between consecutive brush marks when you trace out a brushstroke with the pointer. You must consider drawing with a brush, whatever the paint tool, like stamping. If Spacing is low, stamps will be very close and stroke look continuous. If spacing is high, stamps will be separated: that's interesting with a color brush (like green pepper for instance). Value varies from 1 to 200 and this percentage refers to brush diameter: 100% is one diameter.

Aprašymas

Pasirinkus teptuką Teptukų dialoge (tinklelio veiksena) bus rodomas šio teptuko pavadinimas.

Langelio dydis

Tai langelių, kuriuos padalinsite sluoksniuose, dydis. Numatytasis yra vienas langelis sluoksnyje, o dydis yra toks kaip sluoksnio. Tuomet bus tik viena teptuko padėtis viename sluoksnyje.

Galite turėti tik vieną didelį sluoksnį ir padalinti jį į langelius, kuriuos naudosite skirtingoms animuoto teptuko padėtims.

Pavyzdžiui, norime 100x100 taškų teptuko su 8 skirtingomis padėtimis. Galime paimti šias 8 kryptis iš 400x200 taškų sluoksnio arba iš 300x300 taškų sluoksnio, bet su vienu nepanaudotu langeliu.

Langelių skaičius

Tai langelių skaičius (vienas langelis vienoje padėtyje), kuris bus padalintas kiekviename sluoksnyje. Numatytasis yra sluoksnių skaičius, kadangi vienoje padėtyje yra tik vienas sluoksnis.

Display as

This tells how cells have been arranged in layers. If, for example, you have placed height cells at the rate of two cells per layer on four layers, GIMP will display: 1 rows of 2 columns on each layer.

Matmuo, Rangas, Pasirinkimas

Čia jau sudėtingiau! Reikia paaiškinti kaip išdėstyti langelius ir sluoksnius.

GIMP starts retrieving cells from each layer and stacks them into a FIFO stack (First In First Out: the first in is at the top of the stack and so can be first out). In our example 4 layers with 2 cells in each, we'll have, from top to bottom: first cell of first layer, second cell of first layer, first cell of second layer, second cell of second layer..., second cell of fourth layer. With one cell per layer or with several cells per layer, result is the same. You can see this stack in the Layer Dialog of the resulting .gih image file.

GIMP iš šio dėklo sukuria kompiuterinį masyvą, su jūsų nustatytais Matmenimis. Galite naudoti keturis matmenis.

In computer science an array has a myarray(x,y,z) form for a 3 dimensions array (3D). It's easy to imagine a 2D array: on a paper it's an array with rows and columns

With a 3d array we don't talk rows and columns but Dimensions and Ranks. The first dimension is along x axis, the second dimension along y axis, the third along z axis. Each dimension has ranks of cells.

Norint užpildyti šį masyvą GIMP pradeda gauti langelius iš dėklo viršaus. Jo masyvo užpildymo būdas yra panašus į hodometro: pirma sukami dešinio rango skaičiai, kai pasiekiamas didžiausias galimas, pradedami sukti kairiojo rango skaičiai. Jeigu šiek tiek atsimenate programavimą Basic kalba, turėdami masyvą(4,2,2), jūs turėsite tokią seką" (1,1,1),(1,1,2),(1,2,1),(1,2,2),(2,1,1),(2,1,2),(2,2,2),(3,1,1).... (4,2,2). Tą pamatysime kitame pavyzdyje.

Besides the rank number that you can give to each dimension, you can also give them a Selection mode. You have several modes that will be applied when drawing:

Incremental

GIMP selects a rank from the concerned dimension according to the order ranks have in that dimension.

Random

GIMP selects a rank at random from the concerned dimension.

Angular

GIMP selects a rank in the concerned dimension according to the moving angle of the brush.

The first rank is for the direction 0°, upwards. The other ranks are affected, clockwise, to an angle whose value is 360/number of ranks. So, with 4 ranks in the concerned dimension, the angle will move 90° clockwise for each direction change: second rank will be affected to 90° (rightwards), third rank to 180° (downwards) and fourth rank to 270° (-90°) (leftwards).[2]

Speed, Pressure, x tilt, y tilt

These options are for sophisticated drawing tablets.

Pavyzdžiai

Vienmatis paveikslėlio vamzdis

Gerai! O kam visa tai naudojama? Mes tą pamatysime palaipsniui, naudodami pavyzdžius. Iš tikrųjų kiekviename matmens atvejyje galite teptukui priskirti atitinkamą veiksmą.

Let us start with a 1D brush which will allow us to study selection modes action. We can imagine it like this:

Follow these steps:

 1. Open a new 30x30 pixels image, RGB with Transparent fill type. Using the Text tool create 4 layers 1, 2, 3, 4. Delete the background layer.

 2. Save this image first with .xcf extension to keep its properties then save it as .gih.

 3. The Save As Dialog is opened: select a destination for your image. OK. The GIH dialog is opened: Choose Spacing 100, give a name in Description box, 30x30 for Cell Size, 1 dimension, 4 ranks and choose Incremental in Selection box. OK.

 4. You may have difficulties to save directly in the GIMP Brush directory. In that case, save the .gih file manually into the /usr/share/gimp/gimp/2.0/brushes directory. Then come back into the Toolbox, click in the brush icon to open the Brush Dialog then click on Refresh icon button. Your new brush appears in the Brush window. Select it. Select pencil tool for instance and click and hold with it on a new image:

  You see 1, 2, 3, 4 digits following one another in order.

 5. Take your .xcf image file back and save it as .gih setting Selection to Random:

  Digits will be displayed at random order.

 6. Now select Angular Selection:

Trimatė paveikslėlių žarna

Dabar sukursime trimatį animuotą teptuką: jo padėtis kis nuo teptuko krypties, reguliariai bus keičiamos kairė / dešinė rankos, o jo spalva atsitiktinai keisis tarp juodos ir mėlynos.

The first question we have to answer to is the number of images that is necessary. We reserve the first dimension (x) to the brush direction (4 directions). The second dimension (y) is for Left/Right alternation and the third dimension (z) for color variation. Such a brush is represented in a 3D array myarray(4,2,2):

There are 4 ranks in first dimension (x), 2 ranks in second dimension (y) and 2 ranks in third dimension (z). We see that there are 4x2x2 = 16 cells. We need 16 images.

 1. Creating images of dimension 1 (x)

  Open a new 30x30 pixels image, RGB with Transparent Fill Type. Using the zoom draw a left hand with fingers upwards.[3] Save it as handL0k.xcf (hand Left 0° Black).

  Atverkite Sluoksnių dialogą. Du kartus spustelėkite sluoksnį, kad būtų atvertas Sluoksnio savybių dialogas, pervadinkite jį į rankaK0j.

  Duplicate the layer. Let visible only the duplicated layer, select it and apply a 90° rotation (Layer/Transform/ 90° rotation clockwise). Rename it to handL90k.

  Repeat the same operations to create handL180k and handL-90k (or handL270k).

 2. Creating images of dimension 2 (y)

  This dimension in our example has two ranks, one for left hand and the other for right hand. The left hand rank exists yet. We shall build right hand images by flipping it horizontally.

  Sukurkite sluoksnio rankaK0j kopiją. Tegu tik jis būna matomas, pasirinkite jį. Pervadinkite jį į rankaD0j. Pritaikykite Sluoksnis / Transformuoti / Apversti horizontaliai.

  Norėdami sukurti dešinės rankos atitikmenis, pakartokite tą pačią operaciją kitiems kairės rankoms sluoksniams.

  Re-order layers to have a clockwise rotation from top to bottom, alternating Left and Right: handL0k, handR0k, handL90k, handR90k, ..., handR-90k.

 3. Creating images of dimension 3 (z)

  3 matmens (z) paveikslėlių kūrimas: Trečiasis matmuo turi du rangus, vieną juodai spalvai, o kitą mėlynai spalvai. Pirmasis rangas, juodas, – jau yra. Pamatysime kad 3 matmens paveikslėliai bus 2 matmens paveikslėlių kopijos (mėlynos spalvos). Taigi turėsime 16 paveikslėlių. Tačiau 16 sluoksnių eilutę valdyti nelengva: naudosime sluoksnius su dviem paveikslėliais.

  Pasirinkite sluoksnį rankaK0j ir tegu būna matomas tik jis. Naudodami komandą Paveikslėlis / Piešimo erdvės dydis, pakeiskite jį į 60x30 pikselių.

  Sukurkite sluoksnio ranka0j kopiją. Naudodami Užpildymo įrankį, kopijoje ranką užpildykite mėlyna spalva.

  Now, select the Move tool. Double click on it to accede to its properties: check Move the Current Layer option. Move the blue hand into the right part of the layer precisely with the help of Zoom.

  Make sure only handL0k and its blue copy are visible. Right click on the Layer Dialog: Apply the Merge Visible Layers command with the option Expand as Necessary. You get a 60x30 pixels layer with the black hand on the left and the blue hand on the right. Rename it to handsL0.

  Tą pačią operaciją pakartokite ir kituose sluoksniuose.

 4. Set layers in order

  Layers must be set in order so that GIMP can find the required image at some point of using the brush. Our layers are yet in order but we must understand more generally how to have them in order.There are two ways to imagine this setting in order. The first method is mathematical: GIMP divides the 16 layers first by 4; that gives 4 groups of 4 layers for the first dimension. Each group represents a direction of the brush. Then, it divides each group by 2; that gives 8 groups of 2 layers for the second dimension: each group represents a L/R alternation. Then another division by 2 for the third dimension to represent a color at random between black and blue.

  Kitas metodas – vaizdinis, naudojant masyvo vaizdavimą. Dviejų būdų tarpusavio ryšys pavaizduotas šiame paveikslėlyje:

  How will GIMP read this array?: GIMP starts with the first dimension which is programmed for angular, for instance 90°. In this 90° rank, in yellow, in the second dimension, it selects a L/R alternation, in an incremental way. Then, in the third dimension, in a random way, it chooses a color. Finally, our layers must be in the following order:

 5. Voilà. Your brush is ready. Save it as .xcf first, then as .gih with the following parameters:

  • Spacing: 100

  • Description: Hands

  • Cell Size: 30x30

  • Number of cells: 16

  • Dimensions: 3

   • 1 matmuo: 4 rangų pasirinkimas: kampinis

   • 2 matmuo: 2 rangų pasirinkimas: didėjantis

   • 3 matmuo: 2 rangų pasirinkimas: atsitiktinis

  Place your .gih file into GIMP brush directory and refresh the brush box. You can now use your brush.

  Pav. 7.19. Tai yra elipsinio pažymėjimo apvedimo teptuku rezultatas:

  Tai yra elipsinio pažymėjimo apvedimo teptuku rezultatas:

  This brush alternates right hand and left hand regularly, black and blue color at random, direction according to four brush directions.
[2] For previous GIMP versions you may have to replace clockwise with counter-clockwise.

[3] Ok, we are cheating here: our hand is borrowed from http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stop_hand.png.