2.3. Kontūrų dialogas

Kontūrų dialogas yra naudojamas valdyti kontūrus, leidžiant juos sukurti, ištrinti, išsaugoti, konvertuoti į ir iš pažymėjimų, ir t. t.

Pav. 15.15. The Paths dialog

The „Paths“ dialog

The Paths dialog is used to manage paths, allowing you to create or delete them, save them, convert them to and from selections, etc.

2.3.1. Activating the dialog

The Paths dialog is a dockable dialog; see the section Skyrius 2.3, „Dialogai ir dokai“ for help on manipulating it.

You can access it:

 • from the image menu: WindowsDockable DialogsPaths.

 • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabPaths,

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the Paths dialog from the image-menu: WindowsPaths.

2.3.2. Kontūrų dialogo naudojimas

Kiekvienas kontūras priklauso vienam paveikslėliui: kontūrai yra paveikslėlių komponentai, kaip ir sluoksniai. Kontūrų dialoge yra dabartiniam aktyviam paveikslėliui priklausantčių kontūrų sąrašas: perjungus paveikslėlį dialoge bus rodomas to paveikslėlio kontūrų sąrašas. Jeigu doke Sluoksniai, kanalai ir kontūrai yra įtaisytas Kontūrų dialogas, doko viršuje esančiame Paveikslėlių meniu galite matyti aktyvaus paveikslėlio pavadinimą. (Jeigu ne, Paveikslėlių meniu doke galite pridėti Kortelės meniu pasirinkę Rodyti paveikslėlio meniu.)

If you are familiar with the Layers dialog, you have a head start, because the Paths dialog is in several ways similar.

At the top, there are two Lock icons:

Lock Path

A path icon tells us whether editing the current path is locked (disabled) or not. Clicking the icon toggles between enabled and disabled.

[Pastaba] Pastaba

Until GIMP 2.10.32 this was called Lock Path Strokes. That name was considered ambiguous, because the term strokes is also used for stroking lines along a path, which this option does not change.

Lock Path Position

A cross with arrows icon tells us whether the current path position is locked (disabled) or not. When the path position is locked, the path can't be moved. Clicking the icon toggles between enabled and disabled.

The Paths dialog itself shows a list of all paths that exist in the image, with four items for each path:

Kontūro matomumas

An open eye icon if the path is visible, or a blank space if it is not. Visible means that a trace of the path is drawn on the image display. The path is not actually shown in the image pixel data unless it has been stroked or otherwise rendered. Clicking in the eye-symbol-space toggles the visibility of the path.

Grandininiai kontūrai

Akies simbolio vietos dešinėje yra rodomas grandinės simbolis, jeigu kontūras yra užrakintas transformavimui, arba jis nerodomas, jeigu kontūras nėra užrakintas transformavimui. Užrakintas transformavimui reiškia, kad suformuojamas elementų (sluoksnių, kanalų ir t. t.), kurie pritaikius vienam iš jų transformavimo operaciją yra taip pat transformuojami visi, rinkinį. Spustelėjus grandinės simbolio vietą perjungiama kontūro užrakinimo transformavimui būseną.

Peržiūros paveikslėlis

Maža peržiūros piktograma, rodanti kontūro eskizą. Jeigu šią piktogramą spustelėsite ir vilksite į paveikslėlį, tame paveikslėlyje bus sukurta šio kontūro kopija.

Kontūro pavadinimas

The name of the path, which must be unique within the image. Double-clicking on the name will allow you to edit it. If the name you create already exists, a number will be appended (e.g., #1) to make it unique.

Jeigu sąrašas yra ne tuščias, bet kuriuo metu vienas iš jame esančių elementų yra paveikslėlio aktyviu kontūru, kuris bus veikiamas jūsų atliekamų operacijų, naudojantis dialogo meniu arba apačioje esančiais mygtukais: sąraše aktyvus kontūras yra paryškintas. Spustelėjus bet kurį šių įrašų jis bus padarytas aktyviu kontūrus.

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus bet kurį sąrašo įrašą parodomas Kontūrų meniu. Kontūrų meniu taip pat galite pasiekti dialogo Kortelės meniu.

2.3.3. Mygtukai

Vusu Kontūrų dialogo apačioje esantys mygtukai atitinka Kontūrų meniu (pasiekiamo dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus kontūrų sąrašo įrašą) įrašus, tačiau kai kurie iš jų turi papildomas parinktis, prieinamas mygtuko spustelėjimo metu laikant nuspaudus modifikavimo klavišus.

Naujas kontūras

See New Path. Holding down Shift makes a new (empty) path with the last used values, without opening the New Path dialog.

Pakelti kontūrą

See Raise Path. Holding down Shift moves the path to the top of the list.

Nuleisti kontūrą

See Lower Path. Holding down Shift moves the path to the bottom of the list.

Sukurti kontūro kopiją

Žiūrėkite Sukurti kontūro kopiją.

Kontūras į pažymėjimą

Konvertuoja kontūrą į pažymėjimą; išsamesnį paaiškinimą galite rasti sekcijoje Kontūras į pažymėjimą . Naujo pažymėjimo sąveikos su esamu pažymėjimu būdą galite nurodyti naudodami modifikavimo klavišus:

Modifikatoriai Veiksmas
Nėra Pakeisti esamą pažymėjimą
Shift Pridėti prie pažymėjimo
Ctrl Atimti iš pažymėjimo
Shift+Ctrl Sankirta su pažymėjimu.
Pažymėjimas į kontūrą

Holding down Shift brings up the Advanced Options dialog, which probably is only useful to GIMP developers.

Paint along the path

See Stroke Path. Holding down Shift strokes the path based on the last used values without opening the Stroke Path dialog.

Ištrinti kontūrą

Delete Path deletes the currently selected path.

2.3.4. Pomeniu Kontūrai

Pav. 15.16. Pomeniu Kontūrai

Pomeniu „Kontūrai“

Kontūrų meniu galima gauti dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus Kontūrų dialoge esančiame sąraše esantį kontūro įrašą arba Kontūrų dialogo Kortelės meniu pasirinkus viršutinį įrašą („Kontūrų meniu“). Šis meniu suteikia prieigą prie daugumos kontūrus veikiančių operacijų.

Edit Path

Edit Path is an alternative way to activate the Paths tool, used for creating and manipulating paths. It can also be activated from the Toolbox, or by using the keyboard shortcut B.

Keisti kontūro savybes

Pasirinkus Keisti kontūro savybes atveriamas mažas dialogas, leidžiantis pakeisti kontūro pavadinimą. Tą taip pat galite padaryti du kartus spustelėję Kontūrų dialoge esančiame sąraše esantį pavadinimą.

Color Tag

Color Tag brings up a sub menu, similar to the one in the Layers Dialog, that allows you to select a color tag for the selected path.

Naujas kontūras

Pasirinkus Naujas kontūras sukuriamas naujas kontūras, įtraukiamas į Kontūrų dialoge esantį sąrašą ir padaromas aktyviu paveikslėlio kontūru. Parodomas dialogas, kuriame galite nurodyti kontūro pavadinimą. Naujas kontūras sukuriamas be prieraišų taškų, todėl prieš galint jį naudoti reikia Kontūrų įrankiu juos sukurti.

Pakelti kontūrą

Pasirinkus Pakelti kontūrą kontūras Kontūrų dialoge esančiame sąraše perkeliamas vienu lygiu aukščiau. Kontūro pozicija sąraše neturi jokio funkcinės svarbos, todėl ši funkcija yra tik dėl patogumo.

Nuleisti kontūrą

Pasirinkus Nuleisti kontūrą kontūras Kontūrų dialoge esančiame sąraše nuleidžiamas vienu lygiu. Kontūro pozicija sąraše neturi jokio funkcinės svarbos, todėl ši funkcija yra tik dėl patogumo.

Sukurti kontūro kopiją

Duplicate Path creates a copy of the active path, assigns it a unique name, adds it to the list in the Paths dialog, and makes it the active path for the image. The copy will be visible only if the original path was visible.

Ištrinti kontūrą

Ištrinti kontūrą ištrina dabartinį pasirinktą kontūrą.

Sujungti matomus kontūrus

Pasirinkus Sujungti matomus kontūrus pasirenkami visi paveikslėlyje matomi kontūrai (t. y. visi, šalia kurių Kontūrų dialoge rodomas atmerktos akies simbolis, ir paverčia juos vieno kontūro komponentais. Tai gali būti patogu, jeigu norite juos visus apvesti tuo pačiu būdu, ir t. t.

Pažymėjimas į kontūrą; Pridėti prie pažymėjimo; Atimti iš pažymėjimo; Sankirta su pažymėjimu

These commands all convert the active path into a selection, and then combine it with the existing selection in the specified ways. (Path to Selection discards the existing selection and replaces it with one formed from the path.) If necessary, any unclosed components of the path are closed by connecting the last anchor point to the first anchor point with a straight line. The marching ants for the resulting selection should closely follow the path, but don't expect the correspondence to be perfect.

Pažymėjimas į kontūrą

Šią operaciją galite pasiekti keliais būdais:

 • Paveikslėlio meniu juostoje: ŽymėjimasĮ kontūrą

 • Kontūrų dialogo meniu: Pažymėjimas į kontūrą.

 • From the Selection to Path button at the bottom of the Paths dialog.

Selection to Path creates a new path from the image's selection. In most cases the resulting path will closely follow the marching ants of the selection, but the correspondence will not usually be perfect.

Converting a two-dimensional selection mask into a one-dimensional path involves some rather tricky algorithms: you can alter the way it is done using the Advanced Options, which are accessed by holding down the Shift key while pressing the Selection to Path button at the bottom of the Paths dialog. This brings up the Advanced Options dialog, which allows you to set 20 different options and variables, all with cryptic names. The Advanced Options are really intended for developers only, and help with them goes beyond the scope of this documentation. Generally speaking, Selection to Path will do what you expect it to, and you don't need to worry about how it is done (unless you want to).

Fill Path

Šią operaciją galite pasiekti keliais būdais:

 • From an the main menu, as EditFill Path

 • From the Paths dialog menu, as Fill Path.

 • From the Fill Path button in the Tool Options for the Paths tool.

Fill Path fills all areas delimited by the path with the current foreground color or currently selected pattern. See the section about Fill Path for more information.

Apvesti kontūrą

Šią operaciją galite pasiekti keliais būdais:

 • Paveikslėlio meniu juostoje: KeistiApvesti kontūrą

 • Kontūrų dialogo meniu: Apvesti kontūrą.

 • From the Paint along the path button at the bottom of the Paths dialog.

 • From the Stroke Path button in the Tool Options for the Paths tool.

Stroke Path renders the active path on the active layer of the image, permitting a wide variety of line styles and stroking options. See the sections about Stroke Path and Stroking for more information.

Kopijuoti kontūrą

Kopijuoti kontūrą nukopijuoja aktyvų kontūrą į Kontūrų iškarpinę, leidžiant jums įdėti jį į kitą paveikslėlį.

[Patarimas] Patarimas

Jūs taip pat galite kontūrą nukopijuoti ir įdėti nuvilkdami jo piktogramą iš Kontūrų įrankio į paskirties paveikslėlį.

[Pastaba] Pastaba

When you copy a path to an image, it is not visible. You have to make it visible in the Paths dialog.

Įdėti kontūrą

Įdėti kontūrą sukuria naują kontūrą iš Kontūrų iškarpinės turinio, įtraukia jį į Kontūrų dialoge esantį sąrašą ir padaro paveikslėlio aktyviu kontūru. Jeigu anksčiau į iškarpinę nebuvo nukopijuotas joks kontūras, šis meniu įrašas bus neaktyvuojamas.

Eksportuoti kontūrą

Eksportuoti kontūrą leidžia jums išsaugoti kontūrą į failą: parodomas failų išsaugojimo dialogas, leidžiantis nurodyti failo pavadinimą ir vietą. Vėliau galite šį kontūrą pridėti bet kuriame GIMP paveikslėlyje naudodami komandą Importuoti kontūrą. Kontūrai yra išsaugomi SVG formatu: tai reiškia, kad vektorinės grafikos programos, pvz., Sodipodi arba Inkscape taip pat galės importuoti jūsų išsaugotus kontūrus. Informaciją apie SVG failus ir kaip jie yra susiję su GIMP kontūrais galite rasti sekcijoje Kontūrai.

Importuoti kontūrą

Import Path creates a new path from an SVG file: it pops up a file chooser dialog that allows you to navigate to the file. See the Paths section for information on SVG files and how they relate to GIMP paths.