2. Sluoksnių veiksenos

GIMP has thirty-eight layer modes, split up in seven types:

Layer modes are also sometimes called blending modes. Selecting a layer mode changes the appearance of the layer or image, based on the layer or layers beneath it. If there is only one layer, the layer mode has no effect. There must therefore be at least two layers in the image to be able to use layer modes.

Paveikslėlio veikseną galite nustatyti Sluoksnių dialoge esančiame meniu Veiksena. Programa GIMP naudoja sluoksnių veikseną, kad nustatytų kaip kombinuoti kiekvieną viršutiniame sluoksnyje esantį pikselį su toje pačioje vietoje esančiu žemiau esančio sluoksnio pikseliu.

[Pastaba] Pastaba

There is a drop-down list in the Toolbox options box which contains modes that affect the painting tools in a similar way to the layer modes. You can use all of the same modes for painting that are available for layers, and there are two additional modes just for the painting tools. See Skyrius 3.3, „Brush Tools (Pencil, Paintbrush, Airbrush)“.

Sluoksnio veiksenos įgalina sudėtingus paveikslėlio spalvų pasikeitimus. Jos dažnai naudojamas su nauju sluoksniu, veikiančiu kaip kaukė. Pavyzdžiui, jeigu paveikslėlio viršuje sukursite nepermatomą baltą sluoksnį ir nustatysite šio naujo sluoksnio veikseną į Sodrumas, apatiniai matomi sluoksniai bus rodomi kaip pilkos spalvos atspalviai.

[Pastaba] Pastaba

Prior to blending, images have gamma correction removed and are converted from sRGB to linear. After blending, they are converted back from linear to sRGB. However, before converting back to sRGB, opacity is applied.

Pav. 8.8. Paveikslėliai (kaukės) sluoksnių veiksenų pavyzdžiams

Paveikslėliai (kaukės) sluoksnių veiksenų pavyzdžiams

Kaukė 1

Paveikslėliai (kaukės) sluoksnių veiksenų pavyzdžiams

Kaukė 2


Pav. 8.9. Paveikslėliai (fonai) sluoksnių veiksenų pavyzdžiams

Paveikslėliai (fonai) sluoksnių veiksenų pavyzdžiams

Geležinis žmogeliukas

Paveikslėliai (fonai) sluoksnių veiksenų pavyzdžiams

Ančiukai


Žemiau esančiuose sluoksnių aprašymuose taip pat parodytos ir lygtys. Čia tiems, kuriems įdomu tų sluoksnių veiksenų matematika. Tačiau norint efektyviai naudoti sluoksnių veiksenas nebūtina suprasti šias lygtis.

Šios lygtys yra sutrumpinto žymėjimo. Pavyzdžiui, lygtis

Lygtis 8.1. Pavyzdys


means, For each pixel in the upper (Mask)and lower (Image) layer, add each of the corresponding color components together to form the E resulting pixel's color. Pixel color components must always be between 0 and 255.

[Pastaba] Pastaba

Unless the description below says otherwise, a negative color component is set to 0 and a color component larger than 255 is set to 255.

The examples below show the effects of each of the modes.

Kadangi kiekvienos veiksenos rezultatai labai daug priklauso nuo sluoksniuose esančių spalvų, šie paveikslėliai gali perteikti tik bendrą supratimą kaip veikia šios veiksenos. Rekomenduojama jas išbandyti patiems. Galite pradėti nuo dviejų panašių sluoksnių, kur vienas yra kito kopija, tačiau šiek tiek pakeistas (sulietas, perkeltas, pasuktas, ištemptas, invertuotų spalvų, ir t. t.), ir pažiūrėti, kas atsitinka naudojant šias sluoksnių veiksenas.

Normal Layer Modes

Normali

In this group, only Normal is normal. Most other modes are rather cancellation modes.

Pav. 8.10. Sluoksnio veiksenos Normali pavyzdys

Sluoksnio veiksenos „Normali“ pavyzdys

Abu paveikslėliai yra sumaišyti vienas su kitu tuo pačiu intensyvumu.

Sluoksnio veiksenos „Normali“ pavyzdys

Naudojant 100% nepermatomumą, maišant naudojant veikseną Normali, rodomas tik viršutinis sluoksnis.


Veiksena Normali yra numatytoji sluoksnio veiksena. Viršutinis sluoksnis uždengia po juo esančius sluoksnius. Jeigu norite, kad pro šį sluoksnį būtų matoma naudojant šią veikseną, šiame sluoksnyje turi būti permatomų sričių.

Lygtis:

Lygtis 8.2. Sluoksnio veiksenos Normali lygtis


Ištirpimas

Pav. 8.11. Sluoksnio veiksenos Ištirpimas pavyzdys

Sluoksnio veiksenos „Ištirpimas“ pavyzdys

Abu paveikslėliai yra sumaišyti vienas su kitu tuo pačiu intensyvumu.

Sluoksnio veiksenos „Ištirpimas“ pavyzdys

Naudojant 100% nepermatomumą ir maišant naudojant veikseną Ištirpimas rodomas tik viršutinis sluoksnis.


Naudojant veikseną Ištirpimas viršutinis sluoksnis suliejamas su po juo esančiu sluoksni nupiešiant atsitiktinius pikselių raštus dalinai permatomose srityse. Ji naudinga kaip sluoksnio veiksena, tačiau ji dažniau yra naudingesnė kaip piešimo veiksena.

Tai ypač matoma paveikslėlio kraštuose. Tą lengviausia matyti padidintoje ekrano nuotraukoje. Kairėje esančiame paveikslėlyje pavaizduota veiksena Normali (padidinta), o dešinėje esančiame paveikslėlyje rodomi tie patys du sluoksniai naudojant veikseną Ištirpimas, kur galima aiškiai matyti, kaip išmėtomi pikseliai.

Pav. 8.12. Padidintos ekrano nuotraukos

Padidintos ekrano nuotraukos

Normali veiksena.

Padidintos ekrano nuotraukos

Ištirpimo veiksena.


Color Erase

TODO

Erase

TODO

Merge

TODO

Erase

TODO

Lighten Layer Modes

Tik pašviesinti

Pav. 8.13. Sluoksnio veiksenos Tik pašviesinti pavyzdys

Sluoksnio veiksenos „Tik pašviesinti“ pavyzdys

Kaukė 1 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.

Sluoksnio veiksenos „Tik pašviesinti“ pavyzdys

Kaukė 2 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.


Naudojant veikseną Tik pašviesinti visi aukštesniajame sluoksnyje esančių pikselių komponentai palyginami su atitinkamais žemesniajame sluoksnyje esančių pikselių komponentais, o gautajame paveikslėlyje naudojamos didesnės reikšmės. Naudojant visiškai juodus sluoksnius galutinis rezultatas visiškai neįtakojamas, o naudojant visiškai baltus sluoksnius gaunamas baltas paveikslėlis.

Lygtis:

Lygtis 8.3. Sluoksnio veiksenos Tik patamsinti lygtis


Ši veiksena yra komutatyvi; šių dviejų sluoksnių tvarka yra nesvarbi.

Luma/Luminance lighten only

TODO

Ekranas

Pav. 8.14. Sluoksnio veiksenos Ekranas pavyzdys

Sluoksnio veiksenos „Ekranas“ pavyzdys

Kaukė 1 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.

Sluoksnio veiksenos „Ekranas“ pavyzdys

Kaukė 2 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.


Naudojant veikseną Ekranas invertuojama visų abiejuose paveikslėlio sluoksniuose esančių matomų pikselių reikšmės. (T. y. kiekviena reikšmė atimama iš 255). Tada jos sudauginamos, padalinamos iš 255 ir ši reikšmė dar kartą invertuojama. Gautas paveikslėlis paprastai yra šviesesnis, o kartais atrodo išblukęs. Išskyrus, kai naudojamas juodas sluoksnis, kuris nepakeičia kito sluoksnio, arba baltas sluoksnis, kai gaunamas baltas paveikslėlis. Tamsesnės paveikslėlio spalvos atrodo labiau permatomos.

Lygtis:

Lygtis 8.4. Sluoksnio veiksenos Ekranas lygtis


Ši veiksena yra komutatyvi; šių dviejų sluoksnių tvarka yra nesvarbi.

Šviesinimas

Pav. 8.15. Sluoksnio veiksenos Šviesinimas pavyzdys

Sluoksnio veiksenos „Šviesinimas“ pavyzdys

Kaukė 1 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.

Sluoksnio veiksenos „Šviesinimas“ pavyzdys

Kaukė 2 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.


Naudojant veikseną Šviesinimas žemesniojo sluoksnio pikselių reikšmė yra padauginama iš 256, tada padalinama iš invertuotų viršutinio sluoksnio pikselių reikšmių. Gautasis paveikslėlis paprastai yra šviesesnis, tačiau kai kurios spalvos gali būti invertuotos.

Fotografijoje šviesinimas – tai technika naudojama tamsiame kambarėlyje norint padidinti konkrečių paveikslėlio sričių išlaikymą. Taip šešėliuose išgaunamos detalės. Naudojant šiuo tikslu šviesinimas geriau veikia pilkų atspalvių paveikslėliuose naudojant piešimo įrankį, o ne kaip sluoksnio veikseną.

Lygtis:

Lygtis 8.5. Sluoksnio veiksenos Šviesinimas lygtis


Pridėjimas

Pav. 8.16. Sluoksnių veiksenos Pridėjimas pavyzdys

Sluoksnių veiksenos „Pridėjimas“ pavyzdys

Kaukė 1 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.

Sluoksnių veiksenos „Pridėjimas“ pavyzdys

Kaukė 2 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.


Veiksena Pridėjimas yra labai paprasta. Sudedamos atitinkamos aukštesniojo ir žemesniojo sluoksnio pikselių reikšmės. Gautas paveikslėlis paprastai yra šviesesnis. Lygties rezultatas gali būti spalvų reikšmės didesnės nei 256, taigi kai kurios šviesios spalvos gali būti nustatytos į didžiausią galimą reikšmę – 255.

Lygtis:

Lygtis 8.6. Sluoksnio veiksenos Pridėjimas lygtis


Ši veiksena yra komutatyvi; šių dviejų sluoksnių tvarka yra nesvarbi.

Darken Layer Modes

Tik patamsinti

Pav. 8.17. Sluoksnio veiksenos Tik patamsinti pavyzdys

Sluoksnio veiksenos „Tik patamsinti“ pavyzdys

Kaukė 1 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.

Sluoksnio veiksenos „Tik patamsinti“ pavyzdys

Kaukė 2 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.


Naudojant veikseną Tik patamsinti visi aukštesniojo sluoksnio pikselių komponentai palyginami su atitinkamais žemesniojo sluoksnio pikselių komponentais, o gautajame paveikslėlyje naudojamos mažesnės reikšmės. Naudojant visiškai baltus sluoksnius galutinis rezultatas visiškai neįtakojamas, o naudojant visiškai juodus sluoksnius gaunamas juodas paveikslėlis.

Lygtis:

Lygtis 8.7. Sluoksnio veiksenos Tik patamsinti lygtis


Ši veiksena yra komutatyvi; šių dviejų sluoksnių tvarka yra nesvarbi.

Luma/Luminance darken only

TODO

Daugyba

Pav. 8.18. Sluoksnio veiksenos Daugyba pavyzdys

Sluoksnio veiksenos „Daugyba“ pavyzdys

Kaukė 1 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.

Sluoksnio veiksenos „Daugyba“ pavyzdys

Kaukė 2 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.


Naudojant veikseną Daugyba viršutinio sluoksnio pikselių reikšmės sudauginamos su žemiau esančio sluoksnio pikselių reikšmėmis, o rezultatas padalinamas iš 255. Paprastai gaunamas tamsesnis paveikslėlis. Jeigu kuris sluoksnis yra baltas, gautasis paveikslėlis yra toks pats kaip kitas sluoksnis (1 * I = I). Jeigu kuris nors sluoksnis yra juodas, gautasis paveikslėlis yra visiškai juodas (0 * I = 0).

Lygtis:

Lygtis 8.8. Sluoksnio veiksenos Daugyba pavyzdys


Ši veiksena yra komutatyvi; šių dviejų sluoksnių tvarka yra nesvarbi.

Tamsinimas

Pav. 8.19. Sluoksnių veiksenos Tamsinimas pavyzdys

Sluoksnių veiksenos „Tamsinimas“ pavyzdys

Kaukė 1 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.

Sluoksnių veiksenos „Tamsinimas“ pavyzdys

Kaukė 2 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.


Naudojant veikseną Tamsinimas invertuojamos žemesniojo sluoksnio pikselių reikšmės, padauginamos iš 256, šis rezultatas padalinamas iš vieneto ir aukščiau esančio sluoksnio pikselių reikšmės sumos, tada gautas rezultatas invertuojamas. Dažniausiai gaunamas tamsesnis paveikslėlis, panašiai kaip naudojant veikseną Daugyba.

Fotografijoje tamsinimas – tai technika, naudojama tamsiame kambarėlyje, norint sumažinti konkrečių paveikslėlio sričių išlaikymą. Taip ryškiose srityse gaunama daugiau detalių. Naudojant šiam tikslui, tamsinimas geriausiai veikia pilkų atspalvių paveikslėlyje naudojant piešimo įrankį, o ne naudojant tamsinimą kaip sluoksnio veikseną.

Lygtis:

Lygtis 8.9. Sluoksnio veiksenos Tamsinimas lygtis


Linear burn

TODO

Contrast Layer Modes

Perdengimas

Pav. 8.20. Sluoksnio veiksenos Perdengimas pavyzdys

Sluoksnio veiksenos „Perdengimas“ pavyzdys

Kaukė 1 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.

Sluoksnio veiksenos „Perdengimas“ pavyzdys

Kaukė 2 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.


Naudojant veikseną Perdengimas invertuojamos žemiau esančio sluoksnio pikselių reikšmės, padauginamos iš dvigubų aukščiau esančio sluoksnio pikselių reikšmių, jos pridedamos prie originalių žemesniojo sluoksnio pikselių reikšmių, padalinamos iš 255, tada padauginamos iš originalaus žemesniojo sluoksnio pikselių reikšmių ir dar kartą padalinamos iš 255. Tai patamsina paveikslėlį, tačiau ne tiek daug, kaip naudojant veikseną Daugyba.

The equation is: [5]

Lygtis 8.10. Sluoksnių veiksenos Perdengimas lygtis


Minkšta šviesa

Pav. 8.21. Sluoksnių veiksenos Minkšta šviesa pavyzdys

Sluoksnių veiksenos „Minkšta šviesa“ pavyzdys

Kaukė 1 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.

Sluoksnių veiksenos „Minkšta šviesa“ pavyzdys

Kaukė 2 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.


Veiksena Minkšta šviesa yra visiškai nesusijusi su veiksena Kieta šviesa, panašūs tik jų pavadinimai, tačiau taip – ją naudojant kraštai ir spalvos yra ne tokie ryškūs, o spalvos. Ši veiksena panaši į veikseną Perdengimas. Kai kuriose programos GIMP versijose, veiksena Perdengimas ir Minkšta šviesa yra identiškos.

Ši lygtis yra sudėtinga. Jai reikia Rs, veiksenos Ekranas rezultato:

Lygtis 8.11. Sluoksnio veiksenos Ekranas lygtis


Lygtis 8.12. Sluoksnio veiksenos Minkšta šviesa lygtis


Kieta šviesa

Pav. 8.22. Sluoksnio veiksenos Kieta šviesa pavyzdys

Sluoksnio veiksenos „Kieta šviesa“ pavyzdys

Kaukė 1 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.

Sluoksnio veiksenos „Kieta šviesa“ pavyzdys

Kaukė 2 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.


Veiksena Kieta šviesa yra gana sudėtinga, kadangi jos lygtį sudaro dvi dalys, viena tamsesnėms spalvoms, kita šviesesnėms spalvoms. Jeigu aukščiau esančio sluoksnio pikselio spalva yra didesnė nei 128, sluoksniai yra kombinuojami naudojant pirmąją formulę. Priešingu atveju aukštesniojo ir žemesniojo sluoksnio pikselių reikšmės yra sudauginamos ir padalinamos iš dviejų, tada padalinamos iš 256. Šią veikseną galite naudoti norėdami sujungti dvi nuotraukas ir gauti ryškias spalvas ir ryškius kraštus.

The equation is complex and different according to the value >128 or < 128:

Lygtis 8.13. Sluoksnio veiksenos Kieta šviesa lygtis, kai M > 128


Lygtis 8.14.  Equation for layer mode Hard light, M < 128


Vivid light

TODO

Pin light

TODO

Linear light

TODO

Hard mix

TODO

Inversion Layer Modes

Skirtumas

Pav. 8.23. Sluoksnio veiksenos Skirtumas pavyzdys

Sluoksnio veiksenos „Skirtumas“ pavyzdys

Kaukė 1 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.

Sluoksnio veiksenos „Skirtumas“ pavyzdys

Kaukė 2 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.


Naudojant veikseną Skirtumas aukštesniojo sluoksnio pikselių reikšmės atimamos iš atitinkamų žemesniojo sluoksnio pikselių reikšmių. Nesvarbu kaip atrodo abu originalūs sluoksniai, gautas rezultatas atrodo gan keistas. Jį galite naudoti norėdami invertuoti paveikslėlio elementus.

Lygtis:

Lygtis 8.15. Sluoksnių veiksenos Skirtumas lygtis


Ši veiksena yra komutatyvi; šių dviejų sluoksnių tvarka yra nesvarbi.

Exclusion

TODO

Atimtis

Pav. 8.24. Sluoksnio veiksenos Atimtis pavyzdys

Sluoksnio veiksenos „Atimtis“ pavyzdys

Kaukė 1 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.

Sluoksnio veiksenos „Atimtis“ pavyzdys

Kaukė 2 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.


Naudojant veikseną Atimtis aukštesniojo sluoksnio pikselių reikšmės atimamos iš atitinkamų žemesniojo sluoksnio pikselių reikšmių. Paprastai gaunamas tamsesnis paveikslėlis. Gautame paveikslėlyje gali būti daug juodos arba beveik juodos spalvos sričių. Šios lygties rezultatas gali būti neigiamos spalvų reikšmės, todėl kai kurios tamsios spalvos gali būti nustatytos į mažiausią galima reikšmę – 0.

Lygtis:

Lygtis 8.16. Sluoksnio veiksenos Atimtis lygtis


Grūdėtumo išėmimas

Pav. 8.25. Sluoksnio veiksenos Grūdėtumo išėmimas pavyzdys

Sluoksnio veiksenos „Grūdėtumo išėmimas“ pavyzdys

Kaukė 1 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.

Sluoksnio veiksenos „Grūdėtumo išėmimas“ pavyzdys

Kaukė 2 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.


Naudojant veikseną Grūdėtumo išėmimas iš sluoksnio turėtų būti išimtas juostelės grūdėtumas, norint sukurti naują sluoksnį, kuris yra visas grūdėtas, tačiau ši veiksena taip pat gali būti naudinga norint paveikslėliams suteikti reljefišką išvaizdą. Naudojant šią veikseną aukštesniojo sluoksnio pikselių reikšmės atimamos iš atitinkamų žemesniojo sluoksnio reikšmių ir prie jų pridedama 128.

Lygtis:

Lygtis 8.17. Sluoksnio veiksenos Grūdėtumo išėmimas lygtis


Grūdėtumo sujungimas

There are two more layer modes, but these are available only for painting tools. See Painting Modes for detailed information.

Pav. 8.26. Sluoksnių veiksenos Grūdėtumo sujungimas pavyzdys

Sluoksnių veiksenos „Grūdėtumo sujungimas“ pavyzdys

Kaukė 1 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.

Sluoksnių veiksenos „Grūdėtumo sujungimas“ pavyzdys

Kaukė 2 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.


Lygtis:

Lygtis:

Lygtis 8.18. Sluoksnio veiksenos Grūdėtumo sujungimas lygtis


Dalyba

Pav. 8.27. Sluoksnio veiksenos Dalyba pavyzdys

Sluoksnio veiksenos „Dalyba“ pavyzdys

Kaukė 1 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.

Sluoksnio veiksenos „Dalyba“ pavyzdys

Kaukė 2 yra naudojama kaip viršutinis sluoksnis su 100% nepermatomumu.


Naudojant veikseną Dalyba kiekvieno žemiau esančio sluoksnio pikselio reikšmė padauginama iš 256, tada ji padalinama iš atitinkamo aukščiau esančio sluoksnio pikselio reikšmės pridėjus vienetą. (Pridedant vienetą prie daliklio išvengiama daugybos iš nulio). Gautasis paveikslėlis dažnai yra šviesesnis, kartais jis atrodo išdegintas.

Lygtis:

Lygtis 8.19. Sluoksnio veiksenos Dalyba lygtis


HSV Components Layer Modes

HSV Hue

TODO

HSV Saturation

TODO

HSL Color

TODO

HSV Value

TODO

LCh Components Layer Modes

LCh Hue

TODO

LCh Chroma

TODO

LCh Color

TODO

LCh Lightness

TODO

Luminance

TODO

Kiekvienam paveikslėlyje esančiam sluoksniui galima naudoti skirtingą veikseną. (Žinoma, apatinio paveikslėlio sluoksnio veiksena neturi jokio poveikio). Šių sluoksnių veiksenos yra sudėtinės. Žemiau parodytame paveikslėlyje yra trys sluoksniai. Viršutiniame sluoksnyje yra pavaizduotas Vilberis, apsuptas permatomumo, šiam sluoksniui naudojama veiksena Skirtumas. Antrasis sluoksnis yra grynos šviesiai mėlynos spalvos ir jam naudojama sluoksnio veiksena Pridėjimas. Apatinis sluoksnis yra užpildytas raštu Raudoni kubai.

Pav. 8.28. Kelių sluoksnių pavyzdys

Kelių sluoksnių pavyzdys

GIMP also has similar modes which are used for the painting tools. These are the same twenty-one modes as the layer modes, plus additionally two modes which are specific to the painting tools. You can set these modes from the Mode menu in the Tools option dialog. In the equations shown above, the layer you are painting on is the lower layer and the pixels painted by the tool are the upper layer. Naturally, you do not need more than one layer in the image to use these modes, since they only operate on the current layer and the selected painting tool.

See Skyrius 3.1.3, „Paint Mode Examples“ for a description of the two additional painting modes.[5] Ši lygtis yra *teorinė* lygtis. Dėl klaidos #162395, tikroji lygtis yra lygi veiksenai „Minkšta šviesa“. Sunku ištaisyti šią klaidą nepakeičiant esančių paveikslėlių išvaizdos.